Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Helsingin kaupunki tehometsätalouden tiellä:katso kuvia hakkuista!

Helsingin kaupunki tehometsätalouden tiellä:katso kuvia hakkuista!

Luonto-Liitto jätti 18.3 Helsingin kaupunginvaltuutetuille esityksen, jossa toivottiin Helsingin kaupungin vähentävän luonto- ja virkistysarvoille vahingollisia metsänhakkuita omilla maillaan. Oheisesta linkistä voit käydä katsomassa, miltä näyttävät lähiömetsät, joissa on toteutettu kaupungin rakennusviraston luonnonhoidoksi nimittämiä toimenpiteitä. Kuvat on otettu Itä-Helsingin alueella tämän ja viime kevään aikana:

http://picasaweb.google.com/metsaryhma/HelsinginKaupunginHakkuita#

Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjauksen tavoite on määritelty seuraavasti:
Linjauksen tavoitteena on viihtyisä, toimiva, kestävä, turvallinen ja terveellinen ympäristö kaikille helsinkiläisille ja muille viheralueiden käyttäjille. s. 4

Hakkuita luonnonhoidollisena toimenpiteenä perustellaan mm. seuraavasti:
Näin metsäalueilla, joiden puusto on vanhaa ja heikentynyttä, on tulevien metsien puusukupolvien jatkuvuus uhattuna. Uudistamistoimiin tulee ryhtyä pikaisesti, ettei metsien ulkoilu-, virkistys- ja maisema-arvoja menetetä. Uudistushakkuut on syytä aloittaa ajoissa, jolloin ne voidaan toteuttaa pienipiirteisin maisemaan sovitettavin hakkuin. s. 8

Uudistushakkuissa on poistettu kuitenkin valtavat määrät elävää ja tervettä puustoa sekä sellaisia lahoja mutta monimuotoisuuden kannalta tärkeitä puuyksilöitä, joista ei olisi ollut minkäänlaista vaaraa esimerkiksi ulkoilijoille. Tehdyillä hakkuilla on usein samanaikaisesti ainoastaan heikennetty metsien ulkoilu-, virkistys-, ja maisema-arvoja.

Helsingin kaupungin luonnonhoito näyttää jäljen perusteella olevan hyvinkin  läheistä sukua  sille  tehometsänhoidolle, jota voi nähdä nykyisin kaikkialla Suomessa: koneellisia avohakkuita, lehtipuiden ja pensaiden systemaattista poistoa tavoitteena tasaikäiset ja tasakokoiset yhden - kahden puulajin metsiköt.

Helsingin kaupunkimetsissä luonnonhoidon tulokset ovat toistaiseksi olleet monin paikoin täysin päinvastaisia asetetuille tavoitteille: luonnonhoidolla on luotu aiempaa vähemmän viihtyisiä, vähemmän terveellisiä, enemmän meluisia, enemmän pölyisiä  ja monimuotoisuudeltaan köyhempiä ympäristöjä.

Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjauksen luonnos löytyy kokonaisuudessaan täältä:

http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2007/Luonnonhoidon_linjaus_luonnos.pdf