Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Aloite: Luonto- ja virkistysarvoja sisältävien valtion maiden myynnin rajoittaminen

Aloite: Luonto- ja virkistysarvoja sisältävien valtion maiden myynnin rajoittaminen

Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto
2.4.2012Metsähallitus
Maa- ja metsätalousministeriö
YmpäristöministeriöASIA: Luonto- ja virkistysarvoja sisältävien valtion maiden myynnin rajoittaminenMetsähallitus on aloittanut mittavan valtion maiden myynnin. Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat huolissaan myytävien kohteiden valintamenettelystä.

Luontojärjestöt ovat löytäneet jo melko pintapuolisen tarkastelun tuloksena myytävien kohteiden joukosta useita, joilla on todennäköisiä luonto-, virkistys- tai muita arvoja. Järjestöt katsovat näiden kohteiden myynnistä aiheutuvan haittaa valtionmaiden käytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle.

Saamiemme tietojen mukaan myytäviä palstoja ei ole arvioitu luonto- tai muiden arvojen näkökulmasta lainkaan, eikä esimerkiksi Metsähallituksen luontopalveluita ole osallistettu myyntikohteiden valintaan. Myöskään tiedossa olevia luontoarvoja ei ole myytävien kohteiden valinnassa nähtävästi huomioitu.

Katsauksemme perusteella myynnissä on jopa palstoja joihin sisältyy osana METSO-ohjelman kokeiluvaihetta (2003-2007) perustettuja valtion maiden alue-ekologiseen suunnitelmaan sisällytettyjä, METSO-ohjelman mukaisia kohteita (kts. Liite 2, Sastamalan Kaltsilan Tooppikallio). Samaan aikaan kun METSO-ohjelman toteutusta valtion maiden arvokkaiden luontokohteiden turvaamiseksi jatketaan, puretaan jo ohjelman aiempia tuloksia.

Myytävistä palstoista löytyy todennäköisesti myös METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden kriteerit täyttäviä, vielä luontokohteiksi merkitsemättömiä kohteita, vaikka hallitusohjelman mukainen 20 000 hehtaarin lisäsuojelun kohdentaminen on tekemättä. Myynnissä on myös paljon luonnontilaisten purojen ja jokien rantoja sekä järven- ja merenrantoja ja saaria.

Myynnissä on lisäksi luonnontilaisia suopalstoja, vaikka valtioneuvoston periaatepäätöstä odottavassa Suostrategiassa määritellään valtionmaille suoluonnon lisäsuojelua koskevia toimenpiteitä ja soidensuojelun täydennysohjelman suunnittelu on aloitettu. Näkemyksemme mukaan useat myynnissä olevat kohteet ovat osia soidensuojelualueiksi kelpaavista laajemmista suokokonaisuuksista.

Pyydämme Metsähallitusta, maa- ja metsätalousministeriötä ja ympäristöministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin, ettei valtion mailta myydä palstoja, joilla on merkitystä luonnonsuojelun tai virkistyskäytön (mukaan lukien suojelualueiden välinen ekologinen kytkeytyneisyys) kannalta. Myös Metsähallituksen alue-ekologiseen verkostoon sisältyvät luontokohteet ja ekologiset yhteydet tulee jättää myyntien ulkopuolelle.

Riittävän luontoarvojen huomioinnin takaamiseksi mahdollisten myyntikohteiden valintaan tulisi liittää Metsähallituksen luontopalveluiden ja alueellisen ELY-keskuksen julkinen arviointi.Helsingissä 2.4.2012Leo Stranius, pääsihteeri Luonto-Liitto ry

Risto Sulkava, puheenjohtaja Suomen luonnonsuojeluliitto ryLisätietoja:

Lauri Kajander, metsävastaava, Luonto-Liitto, p. 045 117 9610, lauri.kajander(at)luontoliitto.fi
Sini Eräjää, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 358 3838, sini.erajaa(at)sll.fiJAKELU

Ympäristöministeriö:

ympäristöministeri Ville Niinistö
erityisavustaja Paloma Hannonen
hallintojohtaja Aino Jalonen
luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen
ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita

Maa- ja metsätalousministeriö:

maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
erityisavustaja Tiina Rytilä
ylijohtaja Juha Ojala
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen
neuvotteleva virkamies Ville Schildt

Metsähallitus:

pääjohtaja Jyrki Kangas
luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen
ympäristöpäällikkö Antti Otsamo
johtaja Aimo Oikarinen, Laatumaa
maakauppapäällikkö Tapio Kytövuori, Laatumaa
metsänhoitaja Ahti Paavonen, LaatumaaLiitteet

Liite 1. Esimerkkejä myytävistä kohteista
Liite 2. Alue-ekologinen verkosto ja METSO-kohteet Sastamalan Tooppikallion palstalla