Sijainti: Pääsivu / Järjestö / Toimintakertomus

Toimintakertomus

Tiivistelmä vuoden 2016 toimintakertomuksesta.

Kuva: Teemu Saloriutta

Talvipäivät 2015. Kuva: Teemu Saloriutta

Luonto-Liiton Lähimetsät haltuun! -kärkikampanja jatkui toista vuotta ja näkyi sekä valtakunnallisesti että paikallisesti tapahtumien, viestinnän ja piirien 40-vuotisjuhlavuoden muodossa. Vuonna 2016 Luonto-Liitto toteutti osana kärkikampanjaa kaksi uutta hanketta: Minun Kartanonmetsäni -työpajat ja kokeellinen metsäteatteri.

Luonto-Liiton piireissä järjestettiin 40-vuotisjuhlatapahtumia, jotka näkyivät ja kuuluivat ympäri maata. Liity laumaan -jäsenhankintakampanja keväällä ja Yhdessä luontoon -kampanja syksyllä sekä vanhojen jäsenten saaminen tukijoiksi olivat juhlavuoden projekteja. Luonto-Liiton jäsenmäärä jatkoi merkittävää kasvuaan ja oli vuoden 2016 lopussa 7694 jäsentä. Jäsenmäärä nousi vuoden aikana yhteensä 8,7%. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana yhteensä 1418.

Luonto-Liitto tuki piirejä ja aktiiveja tapahtumien, kerhojen ja leirien järjestämisessä sekä tarjoamalla koulutusta ja taloushallinnon tukea. Toimiston työntekijät tai hallituksen jäsenet tekivät vierailun jokaiseen piiriin ja jaostoon vuoden aikana.

Vuoden aikana toimi 150 lasten ja nuorten kerhoa ympäri maata. Piirien ja aluejärjestöjen 54 leirille osallistui yhteensä 1099 lasta tai nuorta. Luonto-Liitto toteutti metsä-, Itämeri- ja susiaiheisia kouluvierailuja. Luonto-Liitto järjesti 525 kouluvierailua ja tavoitti yhteensä 10 785 lasta ja nuorta ja heidän opettajaansa. Vierailuja toteutettiin 34 eri paikkakunnalla. Vierailuista 364 oli alakouluissa, 136 yläkouluissa, 16 lukioissa ja 4 ammattikouluissa.

Tavoitteena oli myös suunnata toimintaa maahanmuuttajille ja kehittää sopivia konsepteja ja materiaaleja, kuten perhekerhoja ja retkiä maahanmuuttajien saamiseksi mukaan toimintaan. Tämä työ jatkuu edelleen vuonna 2017.

Luonto-Litto laajensi rahoituspohjaa jäsenhankintakampanjalla sekä etsimällä uusia rahoituskanavia ja varainhankintamuotoja. Varojen käyttöä tehostettiin muun muassa kilpailuttamalla nykyisiä sopimuksia, pitämällä etäkokouksia ja ostamalla matkaliput hyvissä ajoin.

Jäsenlehdet Sieppo ja Nuoren Luonto kasvattivat lukijakuntansa ympäristötietoisuutta. Luonto-Liitto järjesti myös 19 ympäristökasvatuksen koulutusta ammattikasvattajille.

Ympäristövaikuttamisessa painopisteenä olivat metsien, susien ja Itämeren suojelu, luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen sekä ilmasto- ja energiakysymykset.

Luonnonharrastustoiminnassa Kevätseurannan teemana oli “Puut ja pensaat”. Ylen aamu-tv:ssä kerrottiin jokaisen Kevätseuranta-viikonlopun jälkeen kevään etenemisestä havaintojen perusteella. Luonto-Liitto keräsi Kevätseuranta-havaintoja yhteensä 15 049 kappaletta. Perheille ja luontokerhoille tarkoitettuja Kevättuuli-kortteja jaettiin koululuokille, esiopetusryhmille ja päivähoidolle noin 10 000 kpl.

Yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa käynnistettiin marraskuussa Talviseuranta-kampanja tavoitteena lisätä ilmastotietoisuutta talven muutoksien ja eläinlajien havainnoinnin kautta sekä innostaa kansalaishavaintojen tekoon ja niiden raportointiin. Talviseuranta sai hyvän vastaanoton, ja kampanjaa on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina. Lisäksi Luonto-Liitto teki Pihka-luonnonharrastusmerkkiä tutuksi tarjoamalla siihen liittyviä koulutuksia opettajille.

Luonto-Liitto viesti aktiivisesti toiminnasta sekä herätti yhteiskunnallista keskustelua. Tiedotteita ja lausuntoja lähetettiin yhteensä noin 50 kappaletta. Facebookissa Luonto-Liiton yhteisösivua seurasi vuoden loppuun mennessä noin 12 000 henkilöä. Twitterissä seuraajia oli noin 7900 ja Instagramissa 1565. Lisäksi Luonto-Liiton eri kampanjoiden ja ryhmien Facebook-sivuilla ja Twitter-tileillä oli tuhansia seuraajia. Luonto-Liiton verkkosivut osoitteessa www.luontoliitto.fi keräsivät vuoden aikana 146 903 käyntiä ja 113 607 vierailijaa.