Sijainti: Pääsivu / Järjestö / Toimintakertomus

Toimintakertomus


Tiivistelmä: Luonto-Liiton toiminta vuonna 2019

Luonto-Liitto on Suomen ainoa lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Järjestön tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan, yhteisöihin ja yksilöihin lasten ja nuorten äänenä siten, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja luonnon itseisarvo tunnustetaan. Luonto-Liiton tavoitteena on myös, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus hyvinvointia tukeviin luontokokemuksiin ja luontosuhteeseen.

Vuonna 2019 Luonto-Liiton toiminnassa oli neljä painopistettä: kahden vuoden kattoteema ”Vaikuta!”, kouluyhteistyö ja muu ympäristökasvatus,piirien tukeminen ja järjestön kehittäminen mukaan lukien uusien toimintatapojen kokeilun sekä jäsenhankinnan ja jäsenpalveluiden kehittäminen.

Kuvaaja: Tuulia Syvänen

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Yhteinen kahden vuoden teema “Vaikuta!”. Teema näkyi Luonto-Liiton ympäristöryhmien toiminnassa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Varsinkin uusien nuorten ilmastoryhmien toiminta oli vuoden aikana hyvin aktiivista. 

 • Ilmastoryhmät ovat tehneet laajasti yhteistyötä ja olleet mukana järjestämässä tapahtumia, seminaareja ja kampanjoita. Vuonna 2019 näitä olivat esimerkiksi Korvaamaton - ilmastovaalit -kampanja, Joensuun Ilmasto- ja metsäseminaari, eri paikkakuntien nuorten ilmastolakot sekä Älä osta mitään -päivä marraskuussa.
 • Metsäryhmän nuoret olivat mukana toteuttamassa Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitetta avohakkuiden kieltämiseksi valtion mailla. 
 • Itämeriryhmä järjesti yhteistyössä John Nurmisen säätiön kanssa Muoviton meri -rantakiertueen, jonka tavoitteena oli tuoda esille merten roskaantumista ja nuorten ja muiden kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia tähän. 
 • Susiryhmä järjesti lukuisia tapahtumia ja kampanjoita läpi vuoden – mm. ”Susifest” Tampereella ja ”Suden päivä” työpaja lapsille osana Nora Helsingin ”Vihatut” -näyttelyä Kanneltalossa.

Vuoden 2019 resursseja keskitettiin erityisesti kouluyhteistyöhön ja muuhun ympäristökasvatukseen. Luonto-Liitto järjesti valtakunnallisia kouluvierailuja metsä-, suurpeto-, Itämeri-, vieraslaji- ja kiertotalousaiheista.

 • Kouluja varten kehitettiin sähköistä oppimateriaalia esimerkiksi Kevätseuranta- ja Talviseurantakampanjoihin. Materiaaleista tehtiin ruotsinkielisiä käännöksiä yhteistyössä Natur och Miljön kanssa, jotta Luonto-Liitto palvelisi paremmin myös ruotsinkielisiä ympäristökasvattajia.
 • Luonto-Liiton järjestämille ammattikasvattajille ja ohjaajille suunnattuihin ympäristökasvatuksen kymmeneen koulutukseen osallistui noin 100 ammattilaista ja ohjaajaa.

Alueellisten piirien tukeminen jatkui tärkeänä teemana vuonna 2019. Luonto-Liitto jatkoi mallia, jossa piireille palkattiin puolipäiväinen piirityöntekijä. Osa-aikaisten työntekijöiden tehtävänä oli luoda piiriin kestäviä hallinnon ja toiminnan käytänteitä.

 • Luonto-Liitto järjesti koulutuksia piirien aktiiveille. Kaikkiin piireihin, paitsi Kaakkois-Suomeen, järjestettiin vuoden aikana joko järjestötyöntekijöiden, hallituksen tai jaostojen vierailuja vähintään kerran, useimpiin kahdesti. 
 • Piirit järjestivät vuoden aikana retkiä, kokoontumisia, kokouksia, tapaamisia, tempauksia, mielenosoituksia, tukikeikkoja, kursseja sekä luontokerhoja ja -leirejä lapsille, nuorille sekä perheille. 
 • Luonto-Liiton Uudenmaan piiri toteutti suuren suosion saaneet järjestön valtakunnalliset Kevätpäivät Meriharjun luontotalolla huhtikuussa. Kevätpäivillä oli 50 osallistujaa. Päivillä tarjottiin luentojen ja työpajojen ohella vapaaehtoisille koulutusta piiritoiminnasta, pureuduttiin Luonto-Liiton strategiaan ja osallistuttiin ilmastomarssille. 

Jäsenpalveluiden kehittäminen ja uusien jäsenien hankinta oli keskiössä koko vuoden 2019 ajan (tavoite: 1000 uutta jäsentä v. 2019). Erityisen tärkeäksi nostettiin jo olemassa olevien jäsenten sitouttaminen ja heistä huolta pitäminen.  

 • Luonto-Liitto toteutti yhden jäsenhankintakampanjan.  Jäsenmäärän tavoitteeseen päästiin, sillä uusia jäseniä saatiin 1130 henkilöä vuoden 2019 aikana. Sääntöjen mukainen kahden vuoden jäsenmäärä kuitenkin laski 5,5 % edellisestä vuodesta. Luonto-Liiton jäsenistä 69,5% oli alle 29-vuotiaita. Jäsenhankintaa toteutettiin erityisesti sosiaalisessa mediassa ja kampanjoimalla sekä kerhoissa ja leireillä. 
 • Luonto-Liitto oli aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa, kuten Educa-messuilla ja Maailma kylässä -tapahtumassa, ja teki niissä aktiivista jäsenhankintaa. Materiaalin jakamisen lisäksi tapahtumissa on kohdattu ihmisiä ja kerrottu Luonto-Liiton toiminnasta. Luonto-Liitto järjesti myös koulutusta ”pöydänpitäjille” ja ideoi tapoja, jolla tapahtumissa tavoitetaan kohderyhmä.
 • Nuorten Luonto ja Sieppo -jäsenlehdet ilmestyivät vuotuisen aikataulunsa mukaisesti. Juttutyyppeinä ja teemoina olivat mm. ilmasto, luonnon monimuotoisuus, luontosadut, luonnon havainnointiin innostavat tehtävät ja talven tärkeys Suomen luonnolle. Kummankin lehden tekoon osallistuvat lapset ja nuoret itse kuvituksin, kuvin ja kirjoituksin. 
 • Jäsenlehtien lisäksi Luonto-Liitto lähetti sähköisen uutiskirjeen jäsenille ja tilaajille noin neljä kertaa vuodessa. Luonto-Liiton verkkosivuja ja sosiaalisen median tilejä päivitettiin aktiivisesti ja seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa kasvoi muutamalla tuhannella. Luonto-Liiton verkkosivujen uudistumisen prosessi siirtyi muuton vietyä henkilöstöresursseja.


Syksyllä 2019 Luonto-Liiton keskustoimisto muutti uusiin tiloihin Helsingin Lauttasaareen. Valitettavasti muuttokulut ja tuplavuokrakulut rasittivat Luonto-Liiton taloutta vuonna 2019 merkittävästi. Pidemmällä tähtäimellä muutto kuitenkin säästää kuluissa.

 • Lauttasaaren keskustoimistossa työskentelee kolme kokopäiväistä työntekijää ja viisi osa-aikaista työntekijää sekä osa-aikainen hanketyöntekijä ja muutamia palkkatuettuja työntekijöitä. Luonto-Liitto on tarjonnut harjoittelumahdollisuuksia työssäoppijoille, opiskelijoille, työllistettäville ja maahanmuuttajille. 
 • Keskustoimisto suosii hankinnoissaan kasvisruokaa, lähialueilla tuotettua luomua ja kehitysmaista tuotavissa tuotteissa Reilun kaupan tuotteita. Kaikissa hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökulma.

Luonto-Liitossa syksyllä 2018 alkanutta strategiatyötä jatkettiin pitkin vuotta 2019.