Sijainti: Pääsivu / Järjestö / Toimintakertomus

Toimintakertomus

Tiivistelmä: Luonto-Liiton toiminta alkuvuonna 2018


Vuonna 2018 Luonto-Liiton toiminnassa on neljä painopistettä: kahden vuoden toiminnallinen kattoteema “Yhdessä luontoon!”, kouluyhteistyö ja muu ympäristökasvatus, piirien tukeminen ja järjestön kehittäminen mukaan lukien uusien toimintatapojen kokeilun sekä jäsenhankinta ja jäsenpalveluiden kehittäminen.

Kuvaaja: Tuulia Syvänen

 

TOIMINTAKERTOMUS 1–8/2018

● Yhdessä luontoon -teema on näkynyt erityisesti luontokerho- ja kouluvierailutoiminnassa, leireillä ja luontoretkillä sekä toista kertaa toteutetussa Talviseurannassa ja 57. kertaa toteutetussa Kevätseurannassa sekä alkukesän Untuvikkobongauksessa. Metsä-, suurpeto-, Itämeri- ja luonnonharrastus- ja ympäristökasvatusjaoston toiminta on ollut aktiivista. Jaostojen alaiset toimintaryhmät ovat kokoustaneet säännöllisesti ja organisoineet tapahtumia.

● Uutena toiminta-alueena on toteutettu Sitran rahoituksella kiertotalousteemaisia kouluvierailuita yläkouluissa sekä kiertotalousaiheista viestintää. Kiertotalousvierailut tavoittivat kevään aikana yli 3300 oppilasta 15 paikkakunnalla. Oppitunteja pidettiin lähes 200. Oppilaille järjestettiin myös kiertotalouskaupunki-aiheinen kilpailu. Alkuvuoden aikana toteutettiin myös yläkoululaisille suunnattu #luontokuvahaaste-valokuvakilpailu, johon osallistui noin 300 luontokuvaa Instagramissa. Kilpailuun tuotettiin opetusvideot kokeneiden luontokuvaajien voimin. Tammikuussa palkittiin susipiirustuskilpailun voittajatyöt ja järjestettiin töistä Susi lasten silmin -taidenäyttely. Palkitut työt valittiin yli 600 osallistuneen työn joukosta. Luonto-Liitto on järjestänyt kouluvierailuja myös metsä-, susi- ja Itämeri-teemoista. Kevään 2018 aikana toteutettiin 182 Itämeri-lähettiläsvierailua, 53 metsälähettiläsvierailua ja 70 susilähettiläsvierailua. Vierailuja toteutettiin 27 paikkakunnalla.

● Ympäristökasvatuksen koulutusta järjestettiin mm. kerhon- ja leirinohjaajille. Kevätseurannan puitteissa järjestettiin myös perheille suunnattuja retkiä. Metsäryhmä järjesti uusille metsäkartoittajille suunnatun koulutusviikonlopun Nuuksiossa. Kouluja varten on kehitetty sähköistä oppimateriaalia esimerkiksi Kevätseurannan, Talviseurannan ja #luontokuvahaasteen tiimoilta. Lisäksi kiertotalousteemasta on julkaistu kokonainen internetsivusto opetusmateriaaleineen.

● Luonto-Liiton Hämeen piiri toteutti suuren suosion saaneet järjestön valtakunnalliset kevätpäivät Pälkäneellä huhtikuussa. Kevätpäivillä oli 48 osallistujaa. Päivillä annettiin muiden luentojen ja työpajojen ohella vapaaehtoisille koulutusta piiritoiminnasta ja metsänsuojelukysymyksistä. Piirien ja jaostojen sekä toimintaryhmien puheenjohtajille on järjestetty alkuvuoden aikana yksi järjestön puheenjohtajan vetämä verkossa toteutettu kokous. Järjestön työntekijöitä on vieraillut alkuvuoden aikana Keski-Suomen piirissä ja Hämeen luontopiirissä.

● Luonto-Liitto on jatkanut mallia, jossa piirille palkataan puolipäiväinen piirityöntekijä TE-keskuksen tuella tavoitteena luoda kestävä toiminta- ja rahoitusmalli aluetyölle. Luonto-Liiton Hämeen piirissä oli puolipäiväinen piirityöntekijä kesään 2018 asti. Luonto-Liiton Keski-Suomen piirissä aloitti puolipäiväinen piirityöntekijä alkuvuodesta ja työskentelee vuoden loppuun.

● Luonto-Liitto on osallistunut aktiivisesti kansalaisjärjestöjen väliseen ilmastotyöhön ja tukenut Helsingissä järjestettyjä Hiilivapaita tansseja. Luonto-Liitto oli mukana tukemassa kahden nuoren kesäistä ilmastonmuutosteemaista pyöräilykiertuetta Helsingistä Tukholmaan. Osana pyöräkiertuetta järjestettiin ilmastopiknik-tapahtumat Luonto-Liiton piirien avustuksella Turussa, Vaasassa ja Oulussa.

● Ensimmäinen ympäristöteemainen kansalaisaloitekampanja aloitettiin useiden ympäristöjärjestöjen yhteistyönä toukokuussa teemalla Avohakkuut historiaan. Aloitteessa vaaditaan avohakkuiden lopettamista valtion mailla.

● Tammi-elokuun välillä Luonto-Liittoon liittyi 753 uutta jäsentä. Vuoden ensimmäinen jäsenhankintakampanja käynnistettiin metsätoimintateemalla kesäkuussa.

● Nuorten Luonto ja Sieppo -lehti ovat ilmestyneet vuotuisen aikataulunsa mukaisesti. Sähköinen uutiskirje jäsenille lähetettiin tammi-elokuun välillä kaksi kertaa. Lisäksi Luonto-Liitto tiedotti kouluille suunnatuista kampanjoista uutiskirjeellä kolmesti.

● Luonto-Liiton aktiivi osallistui kattojärjestömme YEE – Youth and Environment Europen vuosikokoukseen Tsekin tasavallassa kesäkuussa. Luonto-Liitto on mukana LIFE-yhteishankkeessa vieraslajien torjumiseksi ja Luonto-Liiton susiryhmä hankkeessa ”Towards Convivial Conservation: Governing Human-Wildlife Interactions in the Anthropocene (CON-VIVA)”, jotka molemmat saivat keväällä 2018 EU-rahoituksen.

● Maaliskuussa Luonto-Liiton susiryhmä julkaisi selvityksen sudenmetsästyksen poikkeusluvista. Luonto-Liiton ja tutkija, biologi Mervi Laaksosen yhteistyössä tekemä selvitys Keeping the wolf from the door toimitettiin Euroopan komissiolle ja esiteltiin Euroopan parlamentissa. Susiryhmä järjesti yhdessä Eurogroup for Animals ja Humane Society International Europen kanssa Achieving coexistence with large carnivores in the EU -nimisen seminaarin Euroopan parlamentissa Brysselissä maaliskuussa.

● Luonto-Liitto on lukuisten paikallisten tapahtumien lisäksi osallistunut mm. opetusalan Educa-messuille sekä Maailma kylässä -tapahtumaan. Turussa järjestettiin 25. päivä elokuuta Luontoväen juhlatapahtuma Suomen luonnnonsuojeluliiton 80-vuotisjuhlavuoden ja Luonto-Liiton 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri järjesti osana tapahtumaa luontoretken Ruissalossa.

● Luonto-Liiton hallitus on kokoontunut elokuun loppuun mennessä seitsemän kertaa. Järjestön valtuusto kokoontui kevätkokouksen ohella yhteen ylimääräiseen kokoukseen järjestön toiminnanjohtajan vaihtumisen vuoksi. Uusi toiminnanjohtaja valittiin elokuussa.

● Luonto-Liiton keskustoimistolla Helsingin Annankadulla työskentelee 7 vakituista ja 5 määräaikaista työntekijää sekä vaihteleva määrä harjoittelijoita, tuntityöläisiä ja työkokeilijoita. Uutena työntekijänä keväällä 2018 aloitti metsäryhmän vapaaehtoistoiminnan kehittäjä. Luonto-Liitto tarjosi myös harjoittelupaikkoja erityisesti maahanmuuttajille.