Sijainti: Pääsivu / Järjestö / Toimintakertomus

Toimintakertomus

Tiivistelmä vuoden 2015 toimintakertomuksesta. Vuonna 2015 keskityimme edistämään neljää toiminta-aluetta, jotka olivat ympäristökasvatus, ympäristövaikuttaminen, luonnonharrastus ja järjestötoiminta.

Kuva: Teemu Saloriutta

Talvipäivät 2015. Kuva: Teemu Saloriutta

Ympäristökasvatuksessa tärkeimmät painopisteemme olivat Lähimetsät haltuun! -kampanja sekä Kerhokummi-hankkeen kokemusten ja parhaiden käytänteiden kokoaminen ja niistä tiedottaminen. Metsäteemaisia ympäristökasvatuksen materiaaleja markkinoitiin kouluille aktiivisesti vuoden 2015 aikana. Päivitimme myös metsäteemaisten kouluvierailujen yläkouluille suunnatun materiaalin ja uudistimme luontoleirien ohjaajille suunnatun kansion siten, että se antaa ohjaajille entistä paremmat eväät toteuttaa ympäristökasvatusta luontoleireillä. Jäsenlehtemme Sieppo ja Nuoren Luonto kasvattivat lukijakuntansa ympäristötietoisuutta. Järjestimme myös 30 ympäristökasvatuksen koulutusta ammattikasvattajille.

Vuoden aikana toimi 150 lasten ja nuorten kerhoa ympäri maata ja piirien ja aluejärjestöjen 45 leirille osallistui yhteensä 1286 henkilöä. Toteutimme metsiensuojelu-, Itämeri-, ilmasto- ja susiaiheisen kouluvierailuhankkeen, jossa järjestimme yhteensä 522 vierailua ja tavoitimme yhteensä noin 11500 lasta ja nuorta.

Ympäristövaikuttamisessa painopisteemme olivat metsien, susien ja Itämeren suojelu, luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen, ilmasto- ja energiakysymykset sekä kehitysyhteistyökysymykset.

Metsätoiminnassa edistimme erityisesti taajamien lähimetsien merkityksen tunnustamista ja suojelua Lähimetsät haltuun! –kampanjalla, jonka puitteissa järjestimme yli 30 tapahtumaa ympäri maata. Saimme mukaan uusia toimijoita ja monipuolistimme viestintää. Lisäksi pidimme esillä valtion, kuntien ja metsäyhtiöiden vastuuta metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä tekemällä uusia suojelualoitteita, seuraamalla vanhojen aloitteiden etenemistä, tiedottamalla, bloggaamalla ja järjestämällä mielenosoituksia.

Suurpetotoiminnassa edistimme rakentavaa susipolitiikkaa. Järjestimme toimintaa ja tiedotusta lapsille ja nuorille ja tiivistimme yhteistyötä erityisesti susialueilla toimivien sidosryhmien kanssa. Vaikutimme siihen, että kehitys Pohjois-Suomessa veisi kohti pysyvän susikannan mahdollistavaa tilannetta. Susien suojelun edistämiseksi järjestimme erilaisia tapahtumia, tapasimme poliittisia päättäjiä sekä teimme yhteistyötä kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Keskeinen osa vuoden 2015 Itämeri-toimintaa oli Itämeri-koulukiertue ja elämyksellisyyden kehittäminen. Vuoden 2014 pilottihankkeen jälkeen alakoululle suunnattuja Itämeri-tunteja tarjottiin laajemmalle joukolle kouluja. Järjestimme 75 Itämeri-aiheista kouluvierailua ja kansainvälisen Itämeri-leirin Bengtsårin leirisaarella.

Kulutuskriittisessä toiminnassa järjestimme Älä osta mitään -päivän sekä ylläpidimme Kulutus.fi - sivustoa. Ilmasto- ja energiatoiminnan tavoitteemme ilmastolain osalta toteutui: ilmastolaki tuli voimaan 1.6. Teimme aktiivista vaikuttamista eduskuntavaaleihin liittyen erityisesti ilmasto- ja energia-asioissa yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Lähdimme mukaan Energiaremontti2015-kampanjaan ja loppuvuodesta järjestimme Matkalla Pariisiin -hankkeen tiimoilta vapaaehtoisille kolme koulutusta.

Luonnonharrastustoiminnassa etsimme uusia toimintatapoja, joiden avulla roolimme käytännön luonnonharrastustoiminnan toteuttajana vahvistuu. Osa tästä tehtiin Lähimetsät haltuun! -kampanjan puitteissa.

Kevätseurannan teemana oli Urbaani kevät. Ylen aamu-tv:ssä kerrottiin jokaisen Kevätseuranta-viikonlopun jälkeen kevään etenemisestä havaintojen perusteella. Saimme Kevätseuranta-havaintoja yhteensä reilut 10 000 kappaletta. Jaoimme perheille ja luontokerhoille tarkoitettuja Kevättuuli-kortteja koululuokille, esiopetusryhmille ja päivähoidoille yhteensä 11 900 kpl. Lisäksi teimme Pihka-luonnonharrastusmerkkiä tutuksi tarjoamalla siihen liittyviä koulutuksia opettajille.

Järjestötoiminnassa teimme yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa. Järjestimme yhteiset syyspäivät Pieksämäellä syyskuussa. Olimme esillä yleisötapahtumissa, joissa keskityimme erityisesti jäsenhankintaan. Jäsenmäärämme oli 1.1.2016 yhteensä 7097. Järjestimme talvi- ja kesäpäivät aktiiveille ja tuimme piirejä ympäri maata koulutusten, leirien ja tapahtumien järjestämisessä.

Viestimme aktiivisesti toiminnastamme sekä herätimme yhteiskunnallista keskustelua. Lähetimme tiedotteita ja lausuntoja yhteensä 50 kappaletta. Erityisesti ympäristökasvatus ja luonnonharrastus, ilmasto- ja energiakysymykset, järjestön susi-, metsä-, ja kulutuskriittinen toiminta sekä Kevätseuranta keräsivät median ja yleisön kiinnostusta.

Pääsimme tavoitteisiimme kaikilla toiminnanlohkoilla. Toiminnan määrä jatkui yhtä suurena ja osin suurempana kuin edeltävänä vuonna huolimatta siitä, että saimme aiempaa vähemmän projektitukia. Positiivista oli erityisesti jäsenmäärän kahdentoista prosentin kasvu ja toiminnan määrä ja kattavuus ympäri maata.