Sijainti: Pääsivu / Järjestö / Arvot ja tavoitteet

Arvot ja tavoitteet

Luonto-Liitto tarjoaa tietoa, elämyksiä ja toimintaa sekä luo mahdollisuuksia ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.
Arvot ja tavoitteet

Hanna Heikkilä

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö, jonka tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan siten, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja luonnon itseisarvo tunnustetaan. Luonto-Liitto tarjoaa tietoa, elämyksiä ja toimintaa sekä luo mahdollisuuksia ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Arvot

Ympäristön ja luonnon arvostus

 • luonnon monimuotoisuuden kunnioittaminen ja suojelu sekä siihen kasvattaminen
 • ympäristön huomioiminen ja ekologinen kestävyys kaikessa tekemisessä

Avoimuus, demokraattisuus ja tasa-arvo

 • avoimesti ja väkivallattomasti toimiminen: ei toimita salassa eikä kannateta salassa tapahtuvaa suoraa toimintaa
 • demokraattisuus omassa päätöksenteossa valtakunnallisesti ja alueellista tasa-arvoa kunnioittaen: järjestön päättävät elimet koostuvat nuorista, jotka toimivat ja päättävät aktiivisesti, eivätkä ole vain toiminnan kohteita. Lisäksi järjestön aktiiviset jäsenet ja työntekijät valmistelevat ja tekevät päätökset yhdessä
 • tasa-arvo ihmisten eli muun muassa sukupuolten, sukupolvien ja muiden ryhmien välillä

Asiapohjaisuus, kriittisyys ja rakentavuus

 • tieteellisyys ja riittävä ammattimaisuus
 • rakentava, kriittinen asenne tietoa ja valtarakenteita kohtaan
 • myös oman toiminnan suhteen ollaan kriittisiä ja valmiita kehittämään sitä

Rohkeus, reippaus ja tekemisen ilo

 • tartutaan ajankohtaisiin asioihin
 • Luonto-Liitto on näkyvä ja tekevä
 • toiminta on mielekästä ja innostavaa
 • opitaan demokraattisia toimintatapoja ja vaikuttamismuotoja

Visio

 • Luonto-Liitto on valtakunnallisesti merkittävin järjestö omalle kohderyhmälleen
 • Luonto-Liitto on järjestönä luovin, luotettavin ja luonteikkain ympäristön ja luonnon puolestapuhuja
 • Jokainen luontoliittolainen toimii omaehtoisesti järjestön toiminta-ajatuksen toteutumiseksi

Tähän tavoitetilaan päästään seuraavilla toimenpiteillä ja linjauksilla

 • järjestämällä koulutusta ja perehtymismahdollisuuksia ympäristöpolitiikan, ympäristökasvatuksen sekä luonnonharrastuksen eri alueisiin
 • järjestämällä houkuttelevaa toimintaa
 • kannustavalla ilmapiirillä
 • suunnitelmallisella viestinnällä
 • varainhankintaa kehittämällä