Sijainti: Pääsivu / Järjestö

Järjestö

Luonto-Liitto - Muutos lähtee pienestä

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Järjestön tavoitteena on yhteiskunta, jossa arvostetaan luonnon moninaisuutta ja sen itseisarvoa.

Luonto-Liitto on yksi harvoista koko maan kattavista ympäristöalan kansalaisjärjestöistä Suomessa. Se on lisäksi ainoa, joka keskittyy nuorten omaehtoiseen ympäristötoimintaan. Luonto-Liitto on poliittisesti sitoutumaton ja Suomen suurimman ympäristöjärjestön, Suomen luonnonsuojeluliiton, nuorisojärjestö.

Luonto-Liitto tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia konkreettisiin luontokokemuksiin ja vaikuttamisen paikkoihin, sekä runsaasti asiallista tietoa.

Luonto-Liitto perustettiin vuonna 1943. Järjestö keskittyy nykyään ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen, luonnonharrastukseen ja ympäristökasvatukseen. Luonto-Liitto julkaisee kahta jäsenlehteä, lasten luontolehti Sieppoa sekä nuorten toimittamaa Nuorten Luontoa.

Luonto-Liitto ei harjoita väki- tai ilkivaltaan tai niillä uhkailuun perustuvaa toimintaa. Luonto-Liitto puolustaa yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyviä perusvapauksia ja niiden hyödyntämisen tärkeyttä demokratian toteutumisen kannalta.

Tue toimintaamme

Voit tukea luonnonsuojelua ja toimintaamme liittymällä Luonto-Liiton jäseneksi, tilaamalla lehden tai lahjoittamalla!

Tule mukaan

Tule tekemään ympäristötoimintaamme. Katso lisätietoa tapahtumakalenterista, toimintaryhmistämme ja paikallisista piireistämme!

Luonto-Liiton toiminta

Ympäristöpolitiikka

Luonto-Liitto on aktiivinen ympäristöpoliittinen vaikuttaja.  Toiminta painottuu seuraaviin alueisiin:

  • metsien suojelu
  • suurpetojen eli suden, karhun, ilveksen ja ahman suojelu
  • Itämeren suojelu
  • energia- ja ilmastokysymykset
  • ympäristöystävällinen kulutus ja kulutuskriittisyys
  • kehitysyhteistyö ja oikeudenmukainen kauppa

Lue lisää ympäristöpoliittisesta toiminnasta.

Lasten ja nuorten ympäristökasvatus

Luonto-Liitto tekee ympäristökasvatustoimintaa sekä lapsille että nuorille. Lastentoiminnassa keskeisiä toimintamuotoja ovat luontokerhot, luontoleirit, ympäristöetsivätoiminta sekä ympäristökasvatukselliset tapahtumat. Nuorille on puolestaan toimintaryhmiä, Kevätseurantaa, omia leirejä, erilaisia koulutuksia, tapahtumia ja tempauksia sekä luonnonsuojelutyötä ja ympäristöpoliittista vaikuttamista.

Lue lisää ympäristökasvatuksesta.

Nuoret vaikuttajina

Luonto-Liitossa pidetään tärkeänä sitä, että nuoret saavat itse päättää asioista. Nuorilla ja nuorilla aikuisilla on Luonto-Liiton piirissä mahdollisuus osallistua ruohonjuuritason toiminnan lisäksi esimerkiksi päättäjä- ja viranomaistapaamisiin, työryhmävalmisteluihin, lausuntojen kirjoittamiseen ja vaikkapa maankäytön suunnitteluun.

Luonto-Liiton lähtökohtana on, että toimintaan osallistuminen antaa nuorille valmiuksia muuhunkin yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Järjestö puolustaa lasten ja nuorten yhteiskunnallista asemaa sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyviä perusvapauksia.

Luonto-Liiton järjestörakenne

Luonto-Liitolla on kahdeksan piirijärjestöä ja kaksi aluejärjestöä. Henkilöjäseniä on noin 7500. Jäsen kuuluu siihen piiriin, jonka alueella hän asuu.

Luonto-Liiton ylin päättävä elin eli liittokokous valitsee liittovaltuuston kaksivuotiskausiksi. Valtuusto määrittää Luonto-Liiton toiminnan suunnan, ja lisäksi se valitsee liittohallituksen ja sen puheenjohtajan. Hallitustyöskentelyn tueksi voidaan nimetä jaostoja.

 

Sivun kuva: Hanna Heikkilä