Sijainti: Pääsivu / Luonto-Liiton vuosien 2019–2020 teemana Vaikuta!

Luonto-Liiton vuosien 2019–2020 teemana Vaikuta!

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten ympäristöjärjestö, jonka toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan alusta alkaen.
Luonto-Liiton vuosien 2019–2020 teemana Vaikuta!

Kuva: Susanna Soisalo

Tarjoamme lapsille ja nuorille väylän ja opetamme taitoja toimia yhteiskunnassa luonnon puolesta.

Luonto-Liiton liittovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 toimintasuunnitelman. Luonto-Liiton vuosien 2019–2020 teema on Vaikuta! Tavoitteenamme on korostaa teemalla erityisesti lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Lapsen vaikutusmahdollisuudet alkavat osallistumisesta oman lähiympäristön asioihin. Nuorten kohdalla vaikuttaminen laajenee ympäristökeskusteluun ja -vaikuttamiseen yhteiskunnassa.

Kevään 2019 eduskuntavaalit tiivistävät ympäristöjärjestöjen yhteistyötä luonnonsuojelukysymyksissä. Luonto-Liitto vaikuttaa yhteistyössä ilmastotoimintaa tekevien järjestöjen kanssa siihen, että fossiilisten polttoaineiden energiakäytöstä luovuttaisiin Suomessa ja että tuleva hallitus tekee suunnitelman fossiilista energiamuodoista luopumisesta 2020 ja 2030 -lukujen aikana. Järjestöjen yhteinen Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutetaan uudelle eduskunnalle.

Vuoden 2019 neljä painopistettä:

1. Yhteinen kahden vuoden teema Vaikuta!

Luonto-Liitto tekee tärkeää valtakunnallista ja paikallista vaikuttamistyötä. Tarjoamme koulutusta ja vaikuttamisen paikkoja nuorille, ja kerhoissa ja leireillä tuetaan lasten kasvamista ympäristökansalaisiksi osallistavalla ohjauksella. 

2. Luonto-Liitto uudistaa strategiaansa

Luonto-Liiton strategia uudistetaan. Luonto-Liitto kehittää myös organisaatiotaan uudistuvan strategian mukaisesti. Strategiatyötä tehdään vahvasti yhdessä piirien, vapaaehtoisten ja jäsenten kanssa.

3. Uusia sisältöjä kouluvierailuihin

Luonto-Liitto on mukana Finvasive LIFE -vieraslajihankkeessa toteuttamalla aiheen mukaisia kouluvierailuita. Meriroska-aiheisten koulu- ja rantavierailujen järjestämiseksi haetaan rahoitusta joukkorahoituskampanjan avulla. Uusittu suurpetomateriaali kouluille otetaan käyttöön. 

4. Luonnonharrastustoiminnan kehittäminen

Luonnonharrastustoimintaa avataan maahanmuuttajille ja sitä kautta houkutellaan heitä mukaan aktiivisiksi toimijoiksi Harrastaen tutuksi -hankkeen kautta. Kevätseurannan havainnointijärjestelmää kehitetään.Lisätietoja vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta: www.luontoliitto.fi/luontoliitto/toisu

3.10.2018