Sijainti: Pääsivu / Kouluille / Kouluvierailut / Opettajalle / Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailujen aiheet

Kuva: Tiina Uimonen

 

Vieraslajivierailut SISÄLLÄ / ETÄNÄ

Vieraslajivierailumme on suunnattu yläkouluille. Vierailuilla tutustutaan vieraslajeihin, niistä mahdollisesti aiheutuviin haittoihin sekä haitallisten vieraslajien torjuntaan. Vierailu sisältää myös hauskoja toiminnallisia harjoituksia. Vierailun kesto on 90 minuuttia.

Vierailu on toteutettavissa myös etänä.

Vieraslajivierailut ULKONA

Keväällä ja syksyllä on mahdollista järjestää myös ulkona toteutettavia vieraslajivierailuja. Näissä kouluvierailija on siis läsnä opastamassa luokkaa, ei etävierailumahdollisuutta.

Ulkovierailulla tulisi olla vieraslajeja lähiympäristössä tunnistettavissa. Opettajan tulee etukäteen selvittää löytyykö ulkovierailun kohteesta vieraslajeja. Jos et tiedä onko lähistöllä vieraslajeja, voit saada osviittaa vieraslajien sijaintiin täältä: https://vieraslajit.fi/havainnot

 

Vieraslajivierailumme ovat osa EU-rahotteista VieKas Life -hanketta.

VieKasLIFE-hanke (Finvasive LIFE, LIFE17 NAT/FI/000528) on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Kouluvierailuiden  sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

viekas_eu_logorivi_pieni.jpg

Itämeri

Itämerivierailuja järjestetään alakoulun 4.-6.-luokilla, yläkouluissa, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lähettilään vierailu koostuu kolmesta pääteemasta:

- Ihmeellinen, kaunis Itämeri ja sen vedenalainen kiehtova eliömaailma
- Meremme ainutlaatuisuus ja haavoittuvuus
- Miten itse kukin voi toimia Itämeren puolesta

Itämeri-lähettiläsvierailun suositeltu pituus on 90 min, jonka aikana ehditään tehdä myös toiminnallisia harjoituksia.

Vierailu on toteutettavissa myös etänä.

Tutustu Itämeri-lähettiläsmateriaaliin tarkemmin tästä.

Itämerikouluvierailumateriaalit ja kouluvierailut toteutetaan yhteistyössä John Nurmisen Säätiön kanssa.

Metsä

Metsäaiheiset kouluvierailut on suunnattu yläkouluihin sekä alakoulun 4.-6.-luokille.

- Tapaus Takametsä -draamavierailun aikana oppilaat osallistetaan toiminnallisen prosessidraaman keinoin eläytymään ja tutkimaan omia näkemyksiään metsiin liittyen. Arvopohjaisia asioita käsiteltäessä ennakkoluuloton toisen ihmisen kohtaaminen ja toisen eriävien mielipiteiden suvaitseminen ovat toiminnan ytimessä. Vierailulla vahvistetaan lasten ja nuorten uskoa omiin kykyihinsä muodostaa mielipiteitä ja vaikuttaa konkreettisesti asioiden kulkuun, esimerkiksi oman lähimetsän kohtaloon. Tutustu draamametodiin sekä materiaaliin tästä. 

Draamavierailun kesto on aina 90 minuuuttia ja se pidetään ilman taukoja. Ohjelman toteuttaminen vaatii luokkatilan, johon saadaan muodostettua yhtenäinen vapaa tila esimerkiksi siirtämällä pulpetit syrjään. Sopiva ryhmäkoko on 10 - max 25 oppilasta.

- Lähimetsätuokio toteutetaan koulun omassa lähimetsässä. Tuokion aikana oma lähimetsä tulee näkyväksi oppilaille. Metsässä harjoitellaan läsnäoloa, rentoudutaan, pelataan ja aistitaan - ja samalla otetaan niin luonto kuin toiset oppilaatkin huomioon. Tuokion tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta sekä ryhmän yhteishenkeä toiminnallisilla harjoitteilla. Tavoitteena on myös antaa koululaisille mahdollisuus virkistyä ja kokea hyvää oloa luonnossa. Kyseessä ei siis ole perinteinen luonto-opastusretki lajintunnistuksineen. Tutustu materiaaliin tästä.

Lähimetsätuokion kesto on siirtymineen 90 minuuttia ja paras ajankohta tuokiolle on loppukevät tai alkusyksy. Metsä saa sijaita korkeintaan 10 minuutin kävelymatkan päässä koulusta. 


Sudet ja suurpedot

Opettajilla on mahdollisuus tilata koululle perinteinen, IUCN:n Vuoden luontoteko-palkinnolla palkittu susivierailu. Susivierailutunnilla kerrotaan keskustellen sudesta eläimenä, suden biologiasta, sen paikasta biodiversiteetissa, suden uhanalaisuudesta sekä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat uhanalaisuuteen

Materiaaleihin voi tutustua täällä (sivun alalaidassa).

TAUOLLA/ Susivierailujen lisäksi teemme suurpeto-aiheisia vierailuja. Toiminnallisella suurpetovierailulla tutustutaan Suomen suurpetoihin ja niiden biologiaan sekä merkitykseen eliöyhteisöissä. Uudistuneilla suurpetovierailuillamme painottuu voimakkaasti toiminnallisuus. Vierailu on suunnattu 4.-9.-luokille ja sen suositeltu kesto on 90 minuuttia. Huom! Suurpetovierailut ovat tällä hetkellä tauolla.

Susi- ja suurpetovierailuja voidaan toteuttaa hieman karsittuna versiona etänä.


Design-ajattelu ympäristövaikuttamisen välineenä

Loppukevään 2022 ajan järjestämme yhdessä 350.org -Suomen kanssa Helsingin kaupungin tuella myös kouluvierailuja Design-ajattelusta ympäristövaikuttamisen välineenä toisen asteen oppilaitoksiin

Työpaja sopii ympäristöasioista kiinnostuneille nuorille ja erityisesti jos he kokevat olevansa voimattomia asioihin vaikuttamisen kanssa tai haluavat oppia uusia vaikuttamisen keinoja. Työpaja esittelee työkaluja, joilla voi tarttua toimeen ja jotka voimaannuttavat nuoria. Työpaja suunniteltiin aluksi Power Shift –ilmastotapahtumaa varten, mutta hyvän palautteen ja suosion vuoksi koulukiertuetta päätettiin jatkaa tapahtumaviikonlopun jälkeenkin!

Työpaja on sovitettavissa usealle kurssille sekä lukio- että ammattiopetukseen. Parhaiten se sopii biologian, maantiedon tai yhteiskuntaopin kurssille projektiviikkojen lisäksi. Työpaja voidaan myös järjestää etänä tarvittaessa, tosin työpajan pitäminen livenä on suositeltavaa.