Sijainti: Pääsivu / Kouluille / Kouluvierailut / Opettajalle / Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailujen aiheet

Kuva: Tiina Uimonen

Itämerilähettiläät

 

Syyslukukaudesta 2016 alkaen toteutamme Ålandsbankenin Itämeriprojektin tuella uudistettua Itämeri-lähettiläskiertuettamme peruskouluissa, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa. Uutena nyt siis myös alakoulut voivat tilata Itämeri-lähettilään vierailun. 

Vierailu koostuu kolmesta pääteemasta:

- Ihmeellinen, kaunis Itämeri ja sen vedenalainen kiehtova eliömaailma

- Meremme ainutlaatuisuus ja haavoittuvuus

- Miten itse kukin voi toimia Itämeren puolesta

Syksyllä 2016 otamme käyttöön uuden toiminnallisen Itämeri-lähettiläsmateriaalin. Lapsille ja nuorille avataan myös sosiaaliseen mediaan kanava, jonka kautta omat Itämeri-viestit saa näkyville ja kuuluville.

Teemme yhteistyötä Natur och Miljön Barnens Östersjöprotest – Lasten Itämeriprotesti -projektin kanssa, ja vierailuja toteutetaan myös ruotsinkielisissä kouluissa. Osa vierailuista voidaan toteuttaa rantaretkiopastuksina (kysy tätä mahdollisuutta erikseen sähköpostilla).

Itämeri-lähettiläsvierailun pituus on kaksoistunti (2 x 45 min, välissä on suositeltavaa pitää tauko), jonka aikana ehditään tehdä myös toiminnallisia harjoituksia. Vierailu voidaan tarvittaessa toteuttaa myös 75 minuutin lyhytversiona.

 

Metsälähettiläät


Metsäaiheiset kouluvierailut on suunnattu ensisijassa yläkouluihin sekä alakoulun 5.- ja 6.-luokille. Joitakin vierailuja on toteutettu myös alakoulun alemmille luokille, joten voit erikseen kysyä vierailumahdollisuutta myös näihin.

Koulu voi tilata jonkin kolmesta eri metsävierailuvaihtoehdostamme (tai vaikka kaikki!). Kaikki kolme metsävierailua ovat hyvin erityyppisiä, joten kannattaa tutustua materiaaleihin hieman etukäteen ja miettiä, mikä vierailu sopisi parhaiten juuri omalle ryhmälle. Jos metsäaiheen parissa on mahdollisuus viipyä useampi oppitunti (esim. teemaviikolla), voi yhdelle ryhmälle tilata vaikka kaikki kolme vierailua, jolloin vierailut tukevat toisiaan ja ryhmä pääsee käsittelemään aihetta useasta eri näkökulmasta ja erilaisin toimintatavoin.

- Metsän Ääni -vierailu tutustuttaa suomalaisen metsäluonnon saloihin sekä metsiensuojelun keskeisiin teemoihin Power Point-esityksen ja erilaisten harjoitusten avulla sekä yhdessä keskustellen. Vierailun pituus voi vaihdella 60 minuutista 90 minuuttiin. 

- Tapaus Takametsä -draamavierailun aikana oppilaat osallistetaan toiminnallisen prosessidraaman keinoin eläytymään ja tutkimaan omia näkemyksiään metsiin liittyen. Vierailulla vahvistetaan lasten ja nuorten uskoa omiin kykyihin muodostaa mielipiteitä ja vaikuttaa konkreettisesti asioiden kulkuun. Draamavierailun kesto on aina 90 minuuuttia ja se vaatii luokkatilan, johon saadaan muodostettua yhtenäinen vapaa tila siirtämällä pulpetit syrjään. Sopiva ryhmäkoko on 10 - max 25 oppilasta.

- Metsän seinä on vain vihreä ovi* -metsätuokio toteutetaan koulun omassa lähimetsässä.  Metsässä vietetyn tuokion tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta sekä ryhmän yhteishenkeä erilaisilla toiminnallisilla harjoitteilla. Tavoitteena on myös antaa koululaisille mahdollisuus virkistyä ja kokea hyvää oloa luonnossa. Kyseessä ei siis ole perinteinen luonto-opastusretki lajintunnistuksineen. Lähimetsätuokion kesto on siirtymineen 90 minuuttia ja paras ajankohta tuokiolle on loppukevät tai alkusyksy. Metsän saa sijaita korkeintaan 10 minuutin kävelymatkan päässä koulusta. Sopiva ryhmäkoko on max 25 oppilasta. (* Vierailun nimi tulee Risto Rasan saman nimisestä runosta.)

 

Susilähettiläät

 

Luonto-Liitto on sitä mieltä, että myös sudella on paikkansa Suomen luonnossa ja siksi susilähettiläämme kiertävät keskustelemassa kouluissa lasten ja nuorten kanssa tästä tunteita herättävästä petoeläimestämme. Vierailulla susilähettiläs kertoo sudesta biologisena lajina, suteen liittyvistä myyteistä sekä susien suojelusta. Vierailujen tavoitteena on lisätä tietoa sudesta ja samalla lieventää mahdollisia epärealistisia pelkoja, joita suteen liittyy.

Vierailuilla keskustelun herättäminen on tärkeässä osassa. Oppilaiden erilaiset arvot ja näkemykset huomioidaan ja annetaan tilaa myös lapsen ja nuoren omalle äänelle. Kouluvierailuilla mahdollisesti heräävissä luonnonsuojeluun liittyvissä eettisissä pohdinnoissa ei ole oleellista se, että tarjottaisiin oikeita vastauksia. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus pohtia ja muodostaa itse omat perustellut näkemyksensä. 

Susilähettiläsvierailut on suunnattu ala- ja yläkouluihin, lukioihin sekä ammatillisiin oppilaitoksiin, mutta vierailuja voi tilata myös esimerkiksi luontokerhoihin ja muihin vastaaviin vapaampiin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ryhmiin. Vierailun kesto on sopimuksen mukaan yksi tai kaksi oppituntia, kuitenkin kaksoistunti (2 x 45min) on suositeltava, jotta keskustelulle jää riittävästi aikaa. Luonto-Liiton julkaisemaa Suden suusta -opasta voi tilata erikseen Luonto-Liitosta.

 

Ilmari-ilmastonmuutosvierailu: Tulevaisuus ei tapahdu - se tehdään (ei toteuteta vuonna 2016)

 

Ilmari-vierailun pääviesti on, että ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on innostavaa ja meillä kaikilla on valtaa osallistua siihen. Tunnilla haluamme kuulla nuorten tulevaisuuden toiveita sekä ajatuksia ilmastonmuutoksesta ja sen ratkaisemisesta. Tunnilla ei sanella toimi näin tai älä toimi näin -listoja, vaan rakennetaan kuvaa positiivisesta tulevaisuudesta, jonka saavuttamiseksi jokainen voi valita itselleen sopivimmat toimintatavat.

Ranskalaista kirjailijaa Antoine de Saint-Exuperyä vapaasti lainaten: "Jos haluat ihmisten rakentavan purjelaivan, älä kerro heille, miten käyttää sahaa tai mistä ostaa puuta. Kerro heille, miten ihmeellisen hienoa on purjehtia valtameren keskellä".

Ilmari-vierailulla tutustutaan tarinan keinoin ilmastonmuutoksen ratkaisuihin eri puolilla maapalloa: miten nigerialaisen Adesinojen perheen elämä muuttui aurinkopaneelien ansiosta, miten Bogotasta tuli pyöräilevä kaupunki ja miten 15-vuotias Aino oppii ilmastovaikuttamista omassa elinympäristössään Suomessa.

Ilmari-vierailun kesto on 75-90 min. Ryhmäkoko on korkeintaan 25 nuorta. Ilmari-vierailu on yläkouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille suunnattu opetuskokonaisuus, joka sopii eri oppiaineiden tunneille.

Ilmari-kouluvierailut toteutetaan yhteistyössä Dodon, Maan ystävien ja Nuorten Akatemian kanssa ulkoasiainministeriön tuella. Ilmari-vierailuja ei rahoituksen puuttuessa tehdä vuonna 2016.