Sijainti: Pääsivu / Kouluille / Kouluvierailut / Opettajalle / Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailujen aiheet

Kuva: Tiina Uimonen

 

UUTTA 2018: Kiertotalous-aiheiset kouluvierailut yläkouluihin. Lue lisää ja tilaa vierailu tästä.


Itämeri

 

Itämeri-lähettiläämme vierailevat alakoulun 4.-6.-luokilla, yläkouluissa, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lähettilään vierailu koostuu kolmesta pääteemasta:

- Ihmeellinen, kaunis Itämeri ja sen vedenalainen kiehtova eliömaailma

- Meremme ainutlaatuisuus ja haavoittuvuus

- Miten itse kukin voi toimia Itämeren puolesta

Itämeri-lähettiläsvierailun pituus on kaksoistunti (90 min, välissä on suositeltavaa pitää tauko), jonka aikana ehditään tehdä myös toiminnallisia harjoituksia. Vierailu voidaan tarvittaessa toteuttaa myös 75 minuutin lyhytversiona.

Tutustu Itämeri-lähettiläsmateriaaliin tarkemmin tästä.


Metsä


Metsäaiheiset kouluvierailut on suunnattu yläkouluihin sekä alakoulun 4.-6.-luokille.

- Tapaus Takametsä -draamavierailun aikana oppilaat osallistetaan toiminnallisen prosessidraaman keinoin eläytymään ja tutkimaan omia näkemyksiään metsiin liittyen. Arvopohjaisia asioita käsiteltäessä ennakkoluuloton toisen ihmisen kohtaaminen ja toisen eriävien mielipiteiden suvaitseminen ovat toiminnan ytimessä. Vierailulla vahvistetaan lasten ja nuorten uskoa omiin kykyihin muodostaa mielipiteitä ja vaikuttaa konkreettisesti asioiden kulkuun, esimerkiksi oman lähimetsän kohtaloon. Tutustu draamametodiin sekä materiaaliin tästä. 

Draamavierailun kesto on aina 90 minuuuttia, joka pidetään yhteen ilman taukoja. Ohjelman toteuttaminen vaatii luokkatilan, johon saadaan muodostettua yhtenäinen vapaa tila siirtämällä pulpetit syrjään. Sopiva ryhmäkoko on 10 - max 25 oppilasta.

- Lähimetsätuokio toteutetaan koulun omassa lähimetsässä. Tuokion aikana oma lähimetsä tulee näkyväksi oppilaille. Metsässä harjoitellaan läsnäoloa, rentoudutaan, pelataan ja aistitaan - ja samalla otetaan niin luonto kuin toiset oppilaatkin huomioon. Tuokion tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta sekä ryhmän yhteishenkeä toiminnallisilla harjoitteilla. Tavoitteena on myös antaa koululaisille mahdollisuus virkistyä ja kokea hyvää oloa luonnossa. Kyseessä ei siis ole perinteinen luonto-opastusretki lajintunnistuksineen. Tutustu materiaaliin tästä.

Lähimetsätuokion kesto on siirtymineen 90 minuuttia ja paras ajankohta tuokiolle on loppukevät tai alkusyksy. Metsän saa sijaita korkeintaan 10 minuutin kävelymatkan päässä koulusta. Sopiva ryhmäkoko on max 25 oppilasta.

 

Susi

 

Luonto-Liitto on sitä mieltä, että myös susi kuuluu Suomen luontoon ja siksi susilähettiläämme kiertävät keskustelemassa kouluissa lasten ja nuorten kanssa tästä tunteita herättävästä petoeläimestämme. Vierailulla susilähettiläs kertoo sudesta biologisena lajina, suteen liittyvistä myyteistä sekä susien suojelusta. Vierailujen tavoitteena on lisätä tietoa sudesta ja samalla lieventää mahdollisia epärealistisia pelkoja, joita suteen liittyy. Tutustu materiaaliin tästä.

Vierailulla keskustelun herättäminen on tärkeässä osassa. Oppilaiden erilaiset arvot ja näkemykset huomioidaan ja annetaan tilaa myös lapsen ja nuoren omalle äänelle. Kouluvierailulla mahdollisesti heräävissä luonnonsuojeluun liittyvissä eettisissä pohdinnoissa ei ole oleellista se, että tarjottaisiin oikeita vastauksia. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus pohtia ja muodostaa itse omat perustellut näkemyksensä. Halutessasi voit tutustua tästä tarkemmin, miten olemme ohjeistaneet susilähettiläämme keskusteluihin.

Susilähettiläsvierailut on suunnattu ala- ja yläkouluihin, lukioihin sekä ammatillisiin oppilaitoksiin, mutta vierailuja voi tilata myös esimerkiksi luontokerhoihin ja muihin vastaaviin vapaampiin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ryhmiin. Vierailun kesto on vähintään 60 minuuttia, kuitenkin kaksoistunti (2 x 45min, välissä tauko) on suositeltava, jotta keskustelulle jää riittävästi aikaa. Luonto-Liiton julkaisemaa Suden suusta -opasta voi tilata erikseen Luonto-Liitosta.