Sijainti: Pääsivu / Kouluille / Kouluvierailut / Opettajalle / Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailujen aiheet

Kuva: Tiina Uimonen

 UUTTA 2019: Vieraslajit

Uudet vieraslajivierailumme on suunnattu yläkouluille. Vierailuilla tutustutaan vieraslajeihin, niistä mahdollisesti aiheutuviin haittoihin sekä haitallisten vieraslajien torjuntaan. Vierailu sisältää myös hauskoja toiminnallisia harjoituksia. Vierailun kesto on 90 minuuttia. 

Syksyllä 2019 alkavat myös maastossa toteutettavat vieraslajivierailut.

Vieraslajivierailumme ovat osa EU-rahotteista VieKas Life -hanketta.

VieKasLIFE-hanke (Finvasive LIFE, LIFE17 NAT/FI/000528) on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Kouluvierailuiden  sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Kiertotalous

 Kiertotalous-aiheiset kouluvierailut on suunnattu yläkouluille. Vierailu sisältää lyhyen johdatuksen aiheeseen ja tehtävän, jossa oppilaat pääsevät itse suunnittelemaan kiertotalouskaupunkia. Vierailu on suunnattu yläkouluille ja sen kesto on 60 minuuttia.

Kiertotaloushankkeessa tuotettuun materiaaliin voi tutustua osoitteessa kiertotalousnetti.fi.

Itämeri

 Itämerivierailuja järjestetään alakoulun 4.-6.-luokilla, yläkouluissa, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lähettilään vierailu koostuu kolmesta pääteemasta:

- Ihmeellinen, kaunis Itämeri ja sen vedenalainen kiehtova eliömaailma

- Meremme ainutlaatuisuus ja haavoittuvuus

- Miten itse kukin voi toimia Itämeren puolesta

Itämeri-lähettiläsvierailun suositeltu pituus on 90 min, jonka aikana ehditään tehdä myös toiminnallisia harjoituksia.

Tutustu Itämeri-lähettiläsmateriaaliin tarkemmin tästä.


Metsä

Metsäaiheiset kouluvierailut on suunnattu yläkouluihin sekä alakoulun 4.-6.-luokille.

- Tapaus Takametsä -draamavierailun aikana oppilaat osallistetaan toiminnallisen prosessidraaman keinoin eläytymään ja tutkimaan omia näkemyksiään metsiin liittyen. Arvopohjaisia asioita käsiteltäessä ennakkoluuloton toisen ihmisen kohtaaminen ja toisen eriävien mielipiteiden suvaitseminen ovat toiminnan ytimessä. Vierailulla vahvistetaan lasten ja nuorten uskoa omiin kykyihinsä muodostaa mielipiteitä ja vaikuttaa konkreettisesti asioiden kulkuun, esimerkiksi oman lähimetsän kohtaloon. Tutustu draamametodiin sekä materiaaliin tästä. 

Draamavierailun kesto on aina 90 minuuuttia ja se pidetään ilman taukoja. Ohjelman toteuttaminen vaatii luokkatilan, johon saadaan muodostettua yhtenäinen vapaa tila esimerkiksi siirtämällä pulpetit syrjään. Sopiva ryhmäkoko on 10 - max 25 oppilasta.

- Lähimetsätuokio toteutetaan koulun omassa lähimetsässä. Tuokion aikana oma lähimetsä tulee näkyväksi oppilaille. Metsässä harjoitellaan läsnäoloa, rentoudutaan, pelataan ja aistitaan - ja samalla otetaan niin luonto kuin toiset oppilaatkin huomioon. Tuokion tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta sekä ryhmän yhteishenkeä toiminnallisilla harjoitteilla. Tavoitteena on myös antaa koululaisille mahdollisuus virkistyä ja kokea hyvää oloa luonnossa. Kyseessä ei siis ole perinteinen luonto-opastusretki lajintunnistuksineen. Tutustu materiaaliin tästä.

Lähimetsätuokion kesto on siirtymineen 90 minuuttia ja paras ajankohta tuokiolle on loppukevät tai alkusyksy. Metsä saa sijaita korkeintaan 10 minuutin kävelymatkan päässä koulusta. 


Suurpedot

 

Toiminnallisella suurpetovierailulla tutustutaan suomen suurpetoihin ja niiden biologiaan sekä merkitykseen eliöyhteisöissä. Uudistuneilla suurpetovierailuillamme painottuu voimakkaasti toiminnallisuus. Vierailu on suunnattu 4.-9.-luokille ja sen suositeltu kesto on 90 minuuttia.

Opettajilla on mahdollisuus tilata myös alkuperäinen susivierailu. Susivierailutunnilla kerrotaan keskustellen sudesta eläimenä, suden biologiasta, sen paikasta biodiversiteetissa, suden uhanalaisuudesta sekä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat uhanalaisuuteen

Materiaaleihin voi tutustua täällä (sivun alalaidassa).