Sijainti: Pääsivu / Kouluille / Kouluvierailut / Opettajalle / Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailujen aiheet

Kuva: Tiina Uimonen

 UUTTA 2019: Vieraslajit

Uudet vieraslajivierailumme on suunnattu yläkouluille. Vierailuilla tutustutaan vieraslajeihin, niistä mahdollisesti aiheutuviin haittoihin sekä haitallisten vieraslajien torjuntaan. Vierailu sisältää myös hauskoja toiminnallisia harjoituksia. Vierailun kesto on 90 minuuttia. 

Syksyllä 2019 alkavat myös maastossa toteutettavat vieraslajivierailut.

Vieraslajivierailumme ovat osa EU-rahotteista VieKas Life -hanketta.

Kiertotalous

 Kiertotalous-aiheiset kouluvierailut yläkouluihin. Lue lisää ja tilaa vierailu tästä.

Itämeri

 Itämeri-lähettiläämme vierailevat alakoulun 4.-6.-luokilla, yläkouluissa, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lähettilään vierailu koostuu kolmesta pääteemasta:

- Ihmeellinen, kaunis Itämeri ja sen vedenalainen kiehtova eliömaailma

- Meremme ainutlaatuisuus ja haavoittuvuus

- Miten itse kukin voi toimia Itämeren puolesta

Itämeri-lähettiläsvierailun pituus on kaksoistunti (90 min, välissä on suositeltavaa pitää tauko), jonka aikana ehditään tehdä myös toiminnallisia harjoituksia. Vierailu voidaan tarvittaessa toteuttaa myös 75 minuutin lyhytversiona.

Tutustu Itämeri-lähettiläsmateriaaliin tarkemmin tästä.


Metsä

Metsäaiheiset kouluvierailut on suunnattu yläkouluihin sekä alakoulun 4.-6.-luokille. HUOM! Keväällä 2019 emme valitettavasti pysty tarjoamaan metsäaiheisia vierailuja pääkaupunkiseudulla.

- Tapaus Takametsä -draamavierailun aikana oppilaat osallistetaan toiminnallisen prosessidraaman keinoin eläytymään ja tutkimaan omia näkemyksiään metsiin liittyen. Arvopohjaisia asioita käsiteltäessä ennakkoluuloton toisen ihmisen kohtaaminen ja toisen eriävien mielipiteiden suvaitseminen ovat toiminnan ytimessä. Vierailulla vahvistetaan lasten ja nuorten uskoa omiin kykyihin muodostaa mielipiteitä ja vaikuttaa konkreettisesti asioiden kulkuun, esimerkiksi oman lähimetsän kohtaloon. Tutustu draamametodiin sekä materiaaliin tästä. 

Draamavierailun kesto on aina 90 minuuuttia, joka pidetään yhteen ilman taukoja. Ohjelman toteuttaminen vaatii luokkatilan, johon saadaan muodostettua yhtenäinen vapaa tila siirtämällä pulpetit syrjään. Sopiva ryhmäkoko on 10 - max 25 oppilasta.

- Lähimetsätuokio toteutetaan koulun omassa lähimetsässä. Tuokion aikana oma lähimetsä tulee näkyväksi oppilaille. Metsässä harjoitellaan läsnäoloa, rentoudutaan, pelataan ja aistitaan - ja samalla otetaan niin luonto kuin toiset oppilaatkin huomioon. Tuokion tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta sekä ryhmän yhteishenkeä toiminnallisilla harjoitteilla. Tavoitteena on myös antaa koululaisille mahdollisuus virkistyä ja kokea hyvää oloa luonnossa. Kyseessä ei siis ole perinteinen luonto-opastusretki lajintunnistuksineen. Tutustu materiaaliin tästä.

Lähimetsätuokion kesto on siirtymineen 90 minuuttia ja paras ajankohta tuokiolle on loppukevät tai alkusyksy. Metsän saa sijaita korkeintaan 10 minuutin kävelymatkan päässä koulusta. Sopiva ryhmäkoko on max 25 oppilasta.

 

Suurpedot

Uudistuneilla suurpetovierailuillamme painottuu voimakkaasti toiminnallisuus. Vierailulla tutustutaan suurpetoihinmme ja niiden biologiaan ja merkitykseen eliöyhteisöissä hauskojen toiminnallisten tehtävien kautta.