Sijainti: Pääsivu / Itämeri / Tyhjennä veneiden käymälävedet aina venesatamien keräystankkeihin

Tyhjennä veneiden käymälävedet aina venesatamien keräystankkeihin

Vesistömme eivät kestä nykyistä ravinnekuormitusta, josta myös WC-jätteet aiheuttavat suuren osan.

Maalla syntyvät jätevedet johdetaan useimmiten jätevedenpuhdistamoille, jotka poistavat suurimman osan ravinteista. On yhtä lailla tärkeää, ettei veneissä syntyvää käymälävettä lasketa suoraan vesistöön. Laki velvoittaa, ettei käymäläjätevettä saa päästää sisävesiin tai aluevesille.

Veneissä voi käyttää septitankkia, jonka pääsee tyhjentämään useimmissa isoissa venessatamissa. Vaihtoehtoisesti kemiallinen tai kuivakäymälä sopivat varsinkin silloin, kun septityhjennystä ei  ole saatavilla. Huolehdithan myös, ettei aluksen pilssivesiä, eli aluksen pohjalla olevaa mahdollisesti öljypitoista vettä, päästetä käsittelemättömänä vesistöihin.