Sijainti: Pääsivu / Itämeri / Syö kestävästi kalastettua luonnonkalaa

Syö kestävästi kalastettua luonnonkalaa

Miksi?

Itämeri on herkästi haavoittuva ekosysteemi, jossa kaikki osat vaikuttavat muiden osien säilymiseen ja hyvinvointiin.

Liikakalastus on yleismaailmallinen ongelma ja koskettaa vahvasti myös Itämerta. Kalastus on vuosien myötä tehostunut uusien pyyntimenetelmien myötä, ja kalasaaliiden koko sen seurauksena kasvanut. Tämän vuoksi kalakannat pienenevät ja monien kalalajien säilyminen vaarantuu. Liikakalastus ajaa useita kalalajeja uhanalaisiksi ja muuttaa samalla koko ekosysteemin rakennetta.

Kestävä kalastus on avainasia, johon pyritään säätelemällä kalastuskiintiötä ja kalastuksen ajankohtaa, rajoittamalla kalastusta tietyillä alueilla ja rauhoittamalla vaarantuneita lajeja.

Valitsemalla lautasellemme kestävästi kalastettua luonnonkalaa voimme osaltamme vaikuttaa kalakantojen säilymiseen. Kokeile vaikkapa särkeä!

Tutustu myös kalatuotteille myönnettyihin sertifikaatteihin ja kiinnitä niihin huomiota ostaessasi kalaa. Suosi MSC-merkittyjä tuotteita sekä luomukalaa.