Sijainti: Pääsivu / Itämeri / Liiku kävellen, pyörällä ja julkisilla liikennevälineillä

Liiku kävellen, pyörällä ja julkisilla liikennevälineillä

Miksi?

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä uhkista Itämeren luonnolle. Liikenne tuottaa 20 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmaston lämmetessä jääpeitteen laajuus kutistuu, mikä aiheuttaa ongelmia jäästä riippuvaisille eläimille, kuten norpalle.

Leutojen talvien aikana jokien kuljettamat ravinnekuormat kasvavat ja rehevöityminen voimistuu. Runsastuneet jokivirtaamat laimentavat meriveden suolapitoisuutta, mikä estää veden sekoittumista ja pahentaa merenpohjan hapettomuutta. Liikenteen päästöt rehevöittävät Itämerta myös suoraan, koska levät voivat hyödyntää typpipäästöjä suoraan ilmasta. Lisäksi autojen renkaista ja asvaltista irtoaa valtavat määrät mikromuovia.

Itämeren herkkä murtovesilajisto on koetuksella veden lämmetessä ja suolaisuuden aletessa. Monet tärkeät lajit voivat hävitä ja vieraslajit yleistyä.

Ilmastonmuutos saattaa myös lisätä Itämeren meriliikennettä haittaavia myrskyjä ja rannikon asutusta uhkaavia tulvia. Hapekasta, suolapitoista Pohjanmeren vettä kuljettavien suolapulssien esiintyminen saattaa harvinaistua entisestään.

Pyöräilemällä, kävelemällä ja suosimalla julkisia liikennevälineitä pienennät omia kasvihuonekaasupäästöjäsi. Torjumalla ilmastonmuutosta edistät Itämeren suojelua.