Sijainti: Pääsivu / Itämeri / Huomioithan luonnonsuojelualueiden säännöt ja maihinnousukiellot

Huomioithan luonnonsuojelualueiden säännöt ja maihinnousukiellot

Luonnonsuojelualueen tarkoitus on turvata luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueita ovat kansallispuistot, luonnonpuistot, valtion muut luonnonsuojelualueet ja yksityisille maille perustetut suojelualueet. Suurin osa luonnonsuojelualueista on perustettu valtion maille.

Näistä kansallispuistot ovat usein suuria ja monipuolisia luonnonsuojelualueita. Kansallispuistossa saa retkeillä ja merkityillä alueille voi leiriytyä. Liikkuminen joillain suojelualueilla, kuten luonnonpuistoissa, saattaa myös olla rajoitettua.

Suurin osa luonnonsuojelualueista on mukana Natura 2000 -verkostossa. Natura 2000 on Euroopan unionin jäsenmaiden välinen verkosto, jolla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuus. Luonnonsuojelualueiden hoidosta valtion mailla vastaa Metsähallitus.

Luonnonsuojelualueet turvaavat kansallismaisemaa ja kulttuuriperinnön säilymistä. Lisäksi ne tarjoavat virkistys- ja retkeilymahdollisuuksia, pakopaikkoja arjen kiireiltä luonnon helmaan.

Maihinnousukielto tietyille saarille saattaa olla kiellettyä lintujen pesinnän ajan tai ympäri vuoden. Suomessa maihinnousukielto koskee tärkeimpiä lintuluotoja ja saaria. Maihinnousukieltoja on usein esimerkiksi kansallispuistojen yhteydessä.

Maihinnousukieltojen avulla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuus. Monet ulkosaariston saaret ja luodot ovat herkkiä elinympäristöjä, joita vaarantavat tallaaminen, kasvien kerääminen tai roskaaminen. Herkät elinympäristöt toipuvat usein hitaasti muutoksista.