Sijainti: Pääsivu / Itämeri / Huolehdi, etteivät vaaralliset jätteet, kuten moottoriöljyt, maalit ja akkunesteet päädy mereen

Huolehdi, etteivät vaaralliset jätteet, kuten moottoriöljyt, maalit ja akkunesteet päädy mereen

Vaaralliset jätteet, kuten moottoriöljy, maalit ja akkunesteet, ovat ongelmajätettä. Älä siis heitä vanhoja öljyjä lähimaastoon tai vesistöön. Ongelmajätteitä ei saa heittää sekajätekeräykseen, vaan ne tulee toimittaa ongelmajätekeräispisteisiin, jotka käsittelevät aineet ympäristölle ja ihmisille vaarattomiksi.