Sijainti: Pääsivu / Itämeri

Itämeri

Luonto-Liiton Itämeriryhmä toimii puhtaan ja monimuotoisen itämeren puolesta.

Tavoitteena terve Itämeri

 ______________________________________________

Hae mukaan Itämeri-koulutusleirille 6.-8.5.2022 purjehtien Saaristomeren kansallispuistoon!

Lue lisää ja hae mukaan koulutusleirille täältä!

 ______________________________________________

Hae mukaan itämerilähettilääksi kesälle 2022!

Lue lisää ja hae mukaan itämerilähettilääksi täältä!

 ______________________________________________

Luonto-Liiton Itämeriryhmä

Luonto-Liiton Itämeriryhmä toimii puhtaan ja monimuotoisen Itämeren puolesta. Ainutlaatuisen Itämeren suojelu on sen valuma-alueen kaikkien asukkaiden yhteinen etu ja vastuu. Yhdessä voimme tehdä Itämerestä ympäristönsuojelun seuraavan menestystarinan!

Itämeriryhmässä edistämme Itämeren suojelua:

 • järjestämällä koulutuksia ja työpajoja
 • tuottamalla ympäristökasvatusmateriaaleja
 • osallistumalla Itämerta käsittelevään julkiseen ja ympäristöpoliittiseen keskusteluun ja työryhmiin.

  Toimintaa Itämeren pelastamiseksi

  Teemme yhteistyötä Suomessa muiden kansalaisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa etenkin ympäristökasvatusmateriaalin kehittämiseksi.

  Kansainvälisen toiminnan kulmakiviä ovat Itämeri-aktiivien leirit, kesäkurssit ja suunnittelupäivät, joita on järjestetty Suomen lisäksi Virossa ja Venäjällä.

  Luonto-Liiton Itämeri-koulukiertue on saavuttanut jo 20 000 oppilasta. Itämeri-lähettiläät kertovat oppilaitoksissa Itämerestä, sen suojelusta ja etenkin omien valintojen merkityksestä Itämeren tilaan.

  Itämeriryhmä on Itämeren oppimispolku -verkoston jäsen.

  Itämeritoimijoita

  Sinä voit vaikuttaa

  Itämeriryhmän toiminta on rentoa ja helposti lähestyttävää sekä täynnä mahdollisuuksia. Tule mukaan toimimaan puhtaan Itämeren puolesta!

  Liity sinua kiinnostavaan työryhmään tai kouluttaudu Itämeri-lähettilääksi

  Tykkää Itämeriryhmästä ja seuraa toimintaamme
  Facebookissa: facebook.com/itameriryhma
  Twitterissä: twitter.com/LL_Itameriryhma

  Haluatko tilata Itämerilähettilään kouluun? Lisätietoja lähettilästoiminnasta löydät täältä: luontoliitto.fi/kouluille/kouluvierailut

  Muuta kysyttävää Itämeritoiminnasta? Ota yhteyttä ja kysy lisää Itämeritoiminnastamme itamerijaosto[at]luontoliitto.fi

  Sivun kuvat: Ekaterina Laukkonen

  Itämeriryhmä

  Itämeri-etusivu

  Linkin osoite on: /itameri

  Itämeri

  Kaikki Itämeren valuma-alueella asuvat vaikuttavat valinnoillaan Itämeren tilaan.
  Itämeri
  Full-size image: 124 KB | View image Näytä Download image Lataa

  Itämeri simpukankuoressa

  Itämeri on ainutlaatuinen monessa suhteessa: se on mereksi hyvin matala ja nuori. Murtovesi eli pieni suolapitoisuus on yksi meremme erityisimmistä piirteistä. Itämeren valuma-alue (kuva 1) on neljä kertaa laajempi kuin meri itse. Lukuisat joet kuljettavat Itämereen makeaa vettä mutta myös haitallisia aineita.

  Itämeri on tärkeä niin rannikon asukkaille kuin kauempana asuvillekin. Hyödynnämme kaikki Itämerta omalla tavallamme: matkustamiseen laivalla, uimiseen, retkeilyyn tai kalastukseen. Sinäkin olet varmaan joskus syönyt Itämeren kalaa! Itämeri on myös koti monille erityisille eläimille ja kasveille. Terve meri onkin kaikkien yhteinen etu.

  Kaikki Itämeren valuma-alueella asuvat vaikuttavat valinnoillaan Itämeren tilaan.

  Kuva 1: Kaikki Itämeren valuma-alueella asuvat vaikuttavat valinnoillaan Itämeren tilaan.


  Itämeren herkät asukit

  Katja Laukkonen

  Itämeressä elää varsin vähän lajeja matalan suolapitoisuuden vuoksi. Usein lajit ovat sopeutuneet joko suolaiseen tai makeaan veteen, joten vain harva pystyy lisääntymään Itämeren murtovedessä. Myös kylmä talvi ja meren jäätyminen vaativat kasveilta, leviltä ja kaloilta selviytymiskykyä. Itämeri on muotoutunut vasta viimeisen jääkauden jälkeen, joten siihen ei ole ehtinyt kehittyä sen olosuhteisiin täysin sopeutunutta lajistoa. Yksi merkittävimmistä uhkista Itämeren luonnolle ovat muilta meriltä peräisin olevat vieraslajit, jotka syrjäyttävät Itämeren omaa lajistoa.  Koska Itämerellä lajeja on vähän, ne ovat erityisen herkkiä ympäristöongelmille ja -muutoksille.

  Itämeren lajit kertovat meren tilasta. Esimerkiksi laajat rakkoleväkasvustot (kuva) viittaavat siihen, että meri voi hyvin: rakkolevä tarvitsee kirkasta vettä kasvaakseen. Myös monet kalalajit, kuten lohikalat vaativat puhtaan elinympäristön. Joskus jopa myrkyllinen sinilevä taas viestii meren heikosta kunnosta, sillä se menestyy elinympäristöissä, joista monet muut lajit katoavat

  Kuva: Elisa Vainio

  Liikaa ravinteita meressä!

  Ihmisen toiminta on heikentänyt herkän Itämeren tilaa. Koska Itämeren vesi vaihtuu hitaasti kapeiden Tanskan salmien kautta, mereen päätyneet haitalliset aineet säilyvät pitkään. Erityisesti Itämerta uhkaa rehevöityminen, joka johtuu maatalouden ja asutuksen ravinnepäästöistä. Suuri ravinnekuorma aiheuttaa happikatoja ja kuolleita merenpohjia sekä tärkeiden lajien harvinaistumista. Samea vesi ja runsastunut sinilevä ovat rehevöitymisen silminnähtäviä merkkejä.

  Itämerta uhkaavat myös vaaralliset kemikaalit, jotka kertyvät kaloihin ja lopulta ihmisiin. Öljyliikenteen kasvu taas lisää ympäristöonnettomuuksien riskiä. Ilmastonmuutos saattaa muuttaa Itämerellä elinympäristöjä niin paljon, että herkät lajit eivät sopeudu.

  Kuva: Elisa Vainio


  Itämeritoimijoita

  Itämeritoimijoita
  Full-size image: 166 KB | View image Näytä Download image Lataa

  Itämeri kirkas

  Katja Laukkonen
  Itämeri kirkas
  Full-size image: 74 KB | View image Näytä Download image Lataa


  Full-size image: 69 KB | View image Näytä Download image Lataa


  Full-size image: 95 KB | View image Näytä Download image Lataa


  Full-size image: 86 KB | View image Näytä Download image Lataa


  Full-size image: 78 KB | View image Näytä Download image Lataa

  Itämeri Kierrätä

  Itämeri Kierrätä
  Full-size image: 50 KB | View image Näytä Download image Lataa

  Itämeri Pesuaine

  Itämeri Pesuaine
  Full-size image: 49 KB | View image Näytä Download image Lataa

  Itämeri Lautanen

  Itämeri Lautanen
  Full-size image: 96 KB | View image Näytä Download image Lataa

  Itämeri Liiku

  Itämeri Liiku
  Full-size image: 86 KB | View image Näytä Download image Lataa

  Valitse ympäristöystävällinen pesuaine

  Miksi?

  Pyykin ja astioiden pesemiseen kuluu runsaasti pesuaineita. Puhdistusaineet eivät kuulu luontoon, ja niiden aiheuttamat haitat voidaan välttää.

  Kaupungeissa jätevedet johdetaan puhdistamoille, jotka poistavat suurimman osan puhdistusaineiden ravinteista ja kemikaaleista. Puhdistamoiden teho kuitenkin riippuu niille tulevasta kuormasta, jota voi pienentää käyttämällä ympäristöystävällisiä pesuaineita. Kesämökeillä jätevedet johdetaan usein suoraan luontoon, jolloin on hyvin tärkeää käyttää luonnonmukaisia pesuaineita. Näin vältytään myös oman pihan tai rannan rehevöitymiseltä.

  Ympäristöystävälliset pesuaineet ovat yleensä myös ihmisystävällisiä. Allergiat ja ihohaitat vähenevät ja ympäristö kiittää. Ympäristöystävällisen pesuaineen tunnistat esimerkiksi Joutsenmerkistä (lisää eri ympäristömerkeistä voit lukea esim. Kierrätyskeskuksen sivuilta).

  Lajittele jätteet

  Miksi?

  Kaatopaikoilta valuu sateiden mukana haitallisia aineita lähiluontoon ja lopulta Itämereen. Lajittelemalla vähennät kaatopaikalle päätyvien jätteiden määrää. Biojätteet sisältävät fosforia ja typpeä, jotka rehevöittävät vesistöjä. Lajitellut biojätteet mädätetään tai kompostoidaan, jolloin ravinteet saadaan hyötykäyttöön. Erityisen tärkeää on lajitella ongelmajätteet, kuten vanhat lääkkeet ja paristot. Meressä lääkejäämät voivat aiheuttaa suuria muutoksia, kuten kalojen sukupuolen vaihtumista.

  Vanhat lääkkeet voi viedä apteekkiin, ja paristoille on keräyspisteitä lähikaupoissa. Kerrostalojen pihoilla onroska-astiat sekajätteelle, biojätteelle ja paperille. Hyvin varustetusta kierrätyspisteestä löytyy sijoituspaikka myös kartongille, lasille, metallille ja energiajakeelle. Kierrätyspisteitä löytyy myös kauppojen yhteydestä. Kierrätyksen voi hoitaa kätevästi kauppareissun yhteydessä.

  Liiku kävellen, pyörällä ja julkisilla liikennevälineillä

  Miksi?

  Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä uhkista Itämeren luonnolle. Liikenne tuottaa 20 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmaston lämmetessä jääpeitteen laajuus kutistuu, mikä aiheuttaa ongelmia jäästä riippuvaisille eläimille, kuten norpalle.

  Leutojen talvien aikana jokien kuljettamat ravinnekuormat kasvavat ja rehevöityminen voimistuu. Runsastuneet jokivirtaamat laimentavat meriveden suolapitoisuutta, mikä estää veden sekoittumista ja pahentaa merenpohjan hapettomuutta. Liikenteen päästöt rehevöittävät Itämerta myös suoraan, koska levät voivat hyödyntää typpipäästöjä suoraan ilmasta. Lisäksi autojen renkaista ja asvaltista irtoaa valtavat määrät mikromuovia.

  Itämeren herkkä murtovesilajisto on koetuksella veden lämmetessä ja suolaisuuden aletessa. Monet tärkeät lajit voivat hävitä ja vieraslajit yleistyä.

  Ilmastonmuutos saattaa myös lisätä Itämeren meriliikennettä haittaavia myrskyjä ja rannikon asutusta uhkaavia tulvia. Hapekasta, suolapitoista Pohjanmeren vettä kuljettavien suolapulssien esiintyminen saattaa harvinaistua entisestään.

  Pyöräilemällä, kävelemällä ja suosimalla julkisia liikennevälineitä pienennät omia kasvihuonekaasupäästöjäsi. Torjumalla ilmastonmuutosta edistät Itämeren suojelua.

  Säästä energiaa ja lämmitä kotisi uusiutuvalla energialla

  Miksi?

  Säästämällä energiaa ja suosimalla uusiutuvaa energiaa olet mukana suojelemassa Itämerta ilmastonmuutoksen moninaisilta haittavaikutuksilta. Lämmitys ja sähkönkulutus ovat suurimpia hilidioksidipäästöjen aiheuttajia Suomen kylmässä ilmastossa. Suosimalla uusiutuvia energianlähteitä, kuten aurinko- ja tuulienergiaa, annat panoksesi myös Itämeren suojeluun.

  Tee vanhasta uutta, korjaa ja tuunaa

  Miksi?

  Aina ei tarvitse ostaa uutta, vaan käytetystä tavarasta voi luoda uutta pienellä vaivalla. Käytetty tavara voidaan uudistaa ja se voi saada uuden käyttötarkoituksen. Vanhojen tavaroiden kunnostamisessa ja uuden luomisessa vain oma luovuus on rajana.

  Vanhan tavaran uudistaminen ja korjaaminen ovat parempia vaihtoehtoja ympäristön kannalta, kuin uuden ostaminen kaupasta. Kuluttaminen vähenee ja luonnonvaroja säästyy.

  Vanhan tavaran kunnostamisessa ei tarvitse olla ammattilainen. Vanha tuoli saadaan näyttämään uudelta pienellä hiomisella ja maalaamisella. Tukea kunnostusprojekteihin saa muun muassa kirjastojen käsityö- ja tuunauskirjoista, työväen- ja kansalaisopistojen kursseilta sekä nettifoorumeilta.

  Suosi kasvisruokaa

  Miksi?

  Maatalous on Suomessa merkittävin Itämereen päätyvän typpi- ja fosforikuormituksen lähde. Pelloilta huuhtoutuu ravinteita jokiin, järviin ja lopulta Itämereen. Kun kasveja kasvatetaan eläinten rehuksi, tarvitaan enemmän peltoja, lannoitteita, torjunta-aineita ja energiaa, kuin jos kasvit kasvatetaan suoraan ihmisten syötäväksi. Yhden lihakilon tuottamiseen tarvitaan kymmenisen kiloa kasvirehua!

  Hyviä proteiinipitoisia kasvisruoka-aineksia ovat soijatuotteet, pavut, pähkinät ja siemenet.

  Suosi luomua

  Miksi?

  Luomuviljelyssä ei käytetä kemiallisia lannoitteita, vaan lannoitus perustuu viljelykiertoon ja eloperäisten lannoitteiden, kuten lannan, käyttöön. Viljelykierrossa pellolla kasvatetaan vuorovuosin palkokasveja, jotka sitovat ravinteita ilmasta maaperään. Vesiä rehevöittävää lannoitusta ei tällöin tarvita yhtä paljon kuin tavanomaisessa maanviljelyssä. Lannoitteena käytetään myös lantaa. Tehomaataloudessa eläin- ja kasvitilat sijaitsevat usein kaukana toisistaan, jolloin kaikkea eläintiloilla syntyvää lantaa voida hyödyntää, ja kasvinviljelytiloilla joudutaan käyttämään kemiallisia lannoitteita.

  Luomupellolla kasvit käyttävät tehokkaammin ravinteet hyväksi, jolloin niitä huuhtoutuminen vesistöihin vähenee. Luomuruoan tuotannossa ei myöskään käytetä keinotekoisia torjunta-aineita, joiden tuotanto kuluttaa energiaa ja kuormittaa vesistöjä.

  Syö kestävästi kalastettua luonnonkalaa

  Miksi?

  Itämeri on herkästi haavoittuva ekosysteemi, jossa kaikki osat vaikuttavat muiden osien säilymiseen ja hyvinvointiin.

  Liikakalastus on yleismaailmallinen ongelma ja koskettaa vahvasti myös Itämerta. Kalastus on vuosien myötä tehostunut uusien pyyntimenetelmien myötä, ja kalasaaliiden koko sen seurauksena kasvanut. Tämän vuoksi kalakannat pienenevät ja monien kalalajien säilyminen vaarantuu. Liikakalastus ajaa useita kalalajeja uhanalaisiksi ja muuttaa samalla koko ekosysteemin rakennetta.

  Kestävä kalastus on avainasia, johon pyritään säätelemällä kalastuskiintiötä ja kalastuksen ajankohtaa, rajoittamalla kalastusta tietyillä alueilla ja rauhoittamalla vaarantuneita lajeja.

  Valitsemalla lautasellemme kestävästi kalastettua luonnonkalaa voimme osaltamme vaikuttaa kalakantojen säilymiseen. Kokeile vaikkapa särkeä!

  Tutustu myös kalatuotteille myönnettyihin sertifikaatteihin ja kiinnitä niihin huomiota ostaessasi kalaa. Suosi MSC-merkittyjä tuotteita sekä luomukalaa.

  Heitä roskat roskikseen

  Miksi?

  Itämeren roskaantumista on tutkittu vähän, mutta sen arvioidaan olevan merkittävä ongelma meren ekosysteemin kannalta. Maailman muilla merialueilla roskaantuminen on havaittu jo suureksi ongelmaksi.

  HELCOM:n vuonna 2007 toteuttama tutkimuksen pohjalta arvioitiin, että 15 % Itämeren roskista ajautuu rannikoille, ja 70 % vajoaa merenpohjalle. Eniten Itämeren roskaantumista aiheuttaa matkailu ja rannikon virkistyskäyttö. Avomerellä roskaantumista lisää laivaliikenne.

  Suurin osa Itämerellä havaitusta roskasta on muovijätettä. Muovi hajoaa hitaasti, mutta pilkkoutuu ajan myötä yhä pienemmäksi silpuksi, minkä vuoksi se päätyy ravinnon mukana erityisesti ruokansa vedestä suodattavien eliöiden ruuansulatukseen ja rikastuu näin ravintoketjussa.

  Pienen muovijätteen lisäksi suuremmatkin roskat aiheuttavat ongelmia. Linnun jalkaan kiinnittynyt muoviroska vaikeuttaa sen eloa ja meressä ajelehtivat haamuverkot ovat vakava ongelma Itämeren norpalle. Tupakantumpit sisältävät monia eliöille haitallisia kemikaaleja ja lasinsirut vahingoittavat rannoilla kulkevia nisäkkäitä ja lintuja.

  Roskat aiheuttavat ongelmia myös kalastajille niiden tarttuessa verkkoihin ja vahingoittaessa kalasaalista.

  Mitä sinä voit tehdä roskaantumisen estämiseksi? Kulkiessasi Itämerellä ja sen rannoilla, vie mukanasi se, minkä olet tuonut. Näin estämme omalta osaltamme Itämeren roskaantumista.

  Anna eläimille pesimärauha

  Miksi?

  Pesimärauhalla tarkoitetaan aikaa, joka käsittää lintujen yleisen lisääntymis- ja pesintäajan huhtikuusta heinäkuuhun. Pesimäaikaan kaikki linnut Suomessa ovat rauhoitettuja. Lintujen pesimärauhalla halutaan turvata lintujen mahdollisuus lisääntymiseen. Tällöin häiriötä lintujen lisääntymispaikoilla tulee välttää mahdollisuuksien mukaan. Pesien ja munien siirtäminen ja hävittäminen sekä pesivien lintujen ja niiden poikasten häiritseminen on kielletty.

  Käymälä- ja puutarhajätteet on hyvä kompostoida mahdollisimman kaukana rannasta

  Käymälä- ja puutarhajätteiden sisältämät ravinteet lisäävät osaltaan vesistöjen rehevöitymistä. Nämä jätteet voivat aiheuttaa muutoksia kompostoimisalueen luonnossa, mutta vaikutus voidaan jäättää mahdollisimman paikalliseksi.

  Vesi on tehokas kuljettaja, ja se vie mukanaan myös ravinteita kompostista. Vesistöön joutuessaan ravinteet leviävät laajalle ja aiheuttavat rehevöitymistä. Kun jätteet kompostoidaan mahdollisimman kaukana vesistöstä, niiden vaikutus jää maalle. Ravinteikasta kompostimultaa voidaan hyödyntää esimerkiksi kasvimaalla.

  Kompostointia kannattaa välttää myös ojien tai purojen lähettyvillä, sillä ravinteet kulkeutuvat niitä pitkin suurempiin vesistöihin.

  Pyydystä vain täysimittaista kalaa

  Miksi?

  Kalastusasetuksessa on säädetty pyydystettäville kaloille lajikohtaiset alamitat. Alamitta tarkoittaa kalojen alinta sallittua pyyntimittaa. Määriteltyä alamittaa pienemmät kalat tulisi vapauttaa vesistöön välittömästi. Alamitat voivat vaihdella alueittain.

  Säädetyistä alamitoista hyötyvät kalakannat ja kalastajat, sillä on tuottoisampaa laskea nuoret kalat kasvamaan ja lisääntymään kuin pyydystää niitä liian varhaisessa vaiheessa. Näin varmistetaan, että meressä elää myös lisääntymisikäisiä yksilöitä.

   

  Purjehdus, soutu ja melonta ovat ympäristöystävällisiä vesillä liikkumisen muotoja

  Purjeella, soutaen ja meloen liikkuessa hyödynnetään tuulta tai käsivoimia. Moottori taas tarvitsee muun energianlähteen, yleensä polttoainetta, josta aiheutuu päästöjä luontoon. Moottoriveneiden aiheuttamat aallot vaikuttavat matalilla alueilla veden pohjan ja rantavyöhykkeen eliöstöön. Lisäksi moottoriveneilystä aiheutuu melua, joka voi haitata ihmisiä ja muuta luontoa.

   Aina ei ole kannattavaa tai edes turvallista liikkua ilman moottoria. Etenkin huviveneilyssä tulisi kuitenkin suosia ympäristöystävällisiä tapoja ja pyrkiä välttämään moottorin käyttöä. Ympäristöystävällisyyden lisäksi saat hyötyliikuntaa ja voit nauttia rauhallisesta etenemisestä hyvässä säässä.

  Tyhjennä veneiden käymälävedet aina venesatamien keräystankkeihin

  Vesistömme eivät kestä nykyistä ravinnekuormitusta, josta myös WC-jätteet aiheuttavat suuren osan.

  Maalla syntyvät jätevedet johdetaan useimmiten jätevedenpuhdistamoille, jotka poistavat suurimman osan ravinteista. On yhtä lailla tärkeää, ettei veneissä syntyvää käymälävettä lasketa suoraan vesistöön. Laki velvoittaa, ettei käymäläjätevettä saa päästää sisävesiin tai aluevesille.

  Veneissä voi käyttää septitankkia, jonka pääsee tyhjentämään useimmissa isoissa venessatamissa. Vaihtoehtoisesti kemiallinen tai kuivakäymälä sopivat varsinkin silloin, kun septityhjennystä ei  ole saatavilla. Huolehdithan myös, ettei aluksen pilssivesiä, eli aluksen pohjalla olevaa mahdollisesti öljypitoista vettä, päästetä käsittelemättömänä vesistöihin.

   

  Kerro toiveesi ympäristöystävällisestä toiminnasta

  Ota selvää, miten laivayhtiöiden jätevedet käsitellään. Jos tietoa ei löydy, kysy yhtiöltä suoraan. Ympäristökysymysten painoarvo kasvaa kuluttajien valinnoissa, ja osoittamalla kiinnostuksesi kannustat laivayhtiöitä ympäristöystävälliseen toimintaan. Itämerta voi suojella paitsi arjen valinnoissa, myös olemalla aktiivinen Itämerta koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa.  

  Anna eläimille pesimärauha

  Pesimärauhalla tarkoitetaan aikaa, joka käsittää lintujen yleisen lisääntymis- ja pesintäajan huhtikuusta heinäkuuhun. Pesimäaikaan kaikki linnut Suomessa ovat rauhoitettuja. Lintujen pesimärauhalla halutaan turvata lintujen mahdollisuus lisääntymiseen. Tällöin häiriötä lintujen lisääntymispaikoilla tulee välttää mahdollisuuksien mukaan. Pesien ja munien siirtäminen ja hävittäminen sekä pesivien lintujen ja niiden poikasten häiritseminen on kielletty.

  Liiku veneellä hiljaa matalilla alueilla kuten luonnonsatamissa, vältä turhaa moottorin käyttöä ja melua

  Luonnonsatamat ovat rauhallisia ympäristöjä, joissa kasvillisuus ja eläinlajisto ovat luonnontilaisempia kuin muissa satamissa. Veneellä, moottorikäyttöisellä tai soutuveneellä, tulisi liikkua hiljaa ja varovasti. Veneen moottori sekoittaa helposti pohjaa aiheuttaen häiriöitä kasvi- ja eläinlajistolle.

  Huomioithan luonnonsuojelualueiden säännöt ja maihinnousukiellot

  Luonnonsuojelualueen tarkoitus on turvata luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueita ovat kansallispuistot, luonnonpuistot, valtion muut luonnonsuojelualueet ja yksityisille maille perustetut suojelualueet. Suurin osa luonnonsuojelualueista on perustettu valtion maille.

  Näistä kansallispuistot ovat usein suuria ja monipuolisia luonnonsuojelualueita. Kansallispuistossa saa retkeillä ja merkityillä alueille voi leiriytyä. Liikkuminen joillain suojelualueilla, kuten luonnonpuistoissa, saattaa myös olla rajoitettua.

  Suurin osa luonnonsuojelualueista on mukana Natura 2000 -verkostossa. Natura 2000 on Euroopan unionin jäsenmaiden välinen verkosto, jolla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuus. Luonnonsuojelualueiden hoidosta valtion mailla vastaa Metsähallitus.

  Luonnonsuojelualueet turvaavat kansallismaisemaa ja kulttuuriperinnön säilymistä. Lisäksi ne tarjoavat virkistys- ja retkeilymahdollisuuksia, pakopaikkoja arjen kiireiltä luonnon helmaan.

  Maihinnousukielto tietyille saarille saattaa olla kiellettyä lintujen pesinnän ajan tai ympäri vuoden. Suomessa maihinnousukielto koskee tärkeimpiä lintuluotoja ja saaria. Maihinnousukieltoja on usein esimerkiksi kansallispuistojen yhteydessä.

  Maihinnousukieltojen avulla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuus. Monet ulkosaariston saaret ja luodot ovat herkkiä elinympäristöjä, joita vaarantavat tallaaminen, kasvien kerääminen tai roskaaminen. Herkät elinympäristöt toipuvat usein hitaasti muutoksista.

  Huolehdi, etteivät vaaralliset jätteet, kuten moottoriöljyt, maalit ja akkunesteet päädy mereen

  Vaaralliset jätteet, kuten moottoriöljy, maalit ja akkunesteet, ovat ongelmajätettä. Älä siis heitä vanhoja öljyjä lähimaastoon tai vesistöön. Ongelmajätteitä ei saa heittää sekajätekeräykseen, vaan ne tulee toimittaa ongelmajätekeräispisteisiin, jotka käsittelevät aineet ympäristölle ja ihmisille vaarattomiksi.

  Muoviton meri

  Muoviton meri
  Muoviton meri on Luonto-Liiton Itämeri-ryhmän kampanja, jolla halutaan kiinnittää huomiota Itämeren kasvavaan muoviongelmaan.
  IMG_5100.jpg
  IMG_4748.jpg
  IMG_4620.jpg
  Muoviton meri -video


  Full-size image: 102 KB | View image Näytä Download image Lataa

  Ajankohtaista

  Luonto-Liiton Itämeriryhmän tapahtumat löytyvät koottuna täältä.

  Ajankohtaista - Lue lisää...

  Tue Itämeriryhmän toimintaa

  Lahjoituksella tuet Luonto-Liiton Itämeriryhmän arvokasta työtä lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen sekä Itämeren suojelun parissa.

  Luonto-Liitto on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka rahoitus on lahjoituksista ja avustuksista riippuvaa. Lahjoittamalla Luonto-Liiton Itämeriryhmälle tuet Itämeren suojelutyötä sekä lasten ja nuorten ympäristökasvatusta. Jokainen lahjoitus on tärkeä!

  Kuva: Kukka-Maaria Erkkilä

  Osallistua voit tilisiirrolla:

  Luonto-Liitto ry
  Nordea FI62 1574 3007 1006 37
  Viite: 5015 0130 03

  Rahankeräyslupa

  Turku <3 #muovitonmeri

  Tule kanssamme siistimään Ispoisten uimarannan aluetta!
  Milloin 04.08.2021
  alkaa 14:00 loppuu 17:00
  Lisää tapahtuma kalenteriin vCal
  iCal

  Luonto-Liiton Itämeriryhmä, John Nurmisen Säätiö ja Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri järjestävät keskiviikkona 28.7. klo 16-19 kaikille avoimen Muoviton meri -tapahtuman.

  Meriroskaan ja Itämeren suojeluun liittyvää ohjelmaa on kaikenikäisille pisteellämme koko tapahtuman ajan. Pääset myös helposti auttamaan mertamme: Voit lainata pisteeltämme roskapihdit ja roskapusseja omatoimista roskien keräilyä varten (jos sinulla on omat roskapihdit, nappaa ne mukaan rannalle!).

  Tapahtuma järjestetään koronavirukseen liittyvät suositukset huomioiden.

  muoviton meri turku

  muoviton meri turku

  muoviton meri turku
  Full-size image: 259 KB | View image Näytä Download image Lataa

  Porvoo <3 #muovitonmeri

  Tule kanssamme siistimään Gammelbackan uimarannan aluetta!
  Milloin 02.08.2021
  alkaa 13:00 loppuu 16:00
  Lisää tapahtuma kalenteriin vCal
  iCal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tule kanssamme siistimään Gammelbackan uimarannan aluetta!

  Luonto-Liiton Itämeriryhmä ja John Nurmisen Säätiö järjestävät kaikille avoimen Muoviton meri -tapahtuman. Meriroskaan ja Itämeren suojeluun liittyvää ohjelmaa on kaikenikäisille pisteellämme koko tapahtuman ajan.
  Pääset myös helposti auttamaan mertamme:
  Voit lainata roskapihdit ja roskapusseja omatoimista roskien keräilyä varten. Jos sinulla on omat hanskat ja/tai roskapihdit, nappaa ne mukaan rannalle ja liity siivoustalkoisiin!
  Tapahtuma järjestetään koronavirukseen liittyvät suositukset huomioiden.
  Tervetuloa mukaan pitämään huolta rakkaasta Itämerestämme ❤

  Espoo <3 #muovitonmeri

  Tule kanssamme siistimään Matinkylän uimarannan aluetta!
  Milloin 08.08.2021
  alkaa 12:00 loppuu 15:00
  Lisää tapahtuma kalenteriin vCal
  iCal  Tule kanssamme siistimään Matinkylän uimarannan aluetta! Luonto-Liiton Itämeriryhmä ja John Nurmisen Säätiö järjestävät sunnuntaina 8.8. klo 12-15 kaikille avoimen Muoviton meri -tapahtuman.

  Meriroskaan ja Itämeren suojeluun liittyvää ohjelmaa on kaikenikäisille pisteellämme koko tapahtuman ajan. Pääset myös helposti auttamaan mertamme: Voit lainata roskapihdit ja roskapusseja omatoimista roskien keräilyä varten. Jos sinulla on omat hanskat tai roskapihdit, nappaa ne mukaan!
  Tapahtuma järjestetään koronavirukseen liittyvät suositukset huomioiden.
  Tervetuloa pitämään huolta rakkaasta Itämerestämme ❤

  Helsinki <3 #muovitonmeri <3 sarjakuvat

  Tervetuloa #muovitonmeri -talkoisiin & vaikuttaviin sarjakuvatyöpajoihin!
  Milloin 14.08.2021 10:00 loppuu
  26.08.2021 19:00
  Lisää tapahtuma kalenteriin vCal
  iCal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Luonto-Liiton Itämeriryhmä järjestää elokuussa kaksi vaikuttavan sarjakuvan työpajaa, joiden aiheena on meriroska. Työpajassa puutut merten roskaongelmaan konkreettisesti ja vaikutat taiteellisen työskentelyn avulla. Työpajoissa osallistut myös #muovitonmeri -yhteiskiertueeseemme John Nurmisen Säätiön kanssa, jossa putsaamme Itämeren rantoja roskista eri puolella Suomea!

   

  Työpajat pidetään

  14.8. klo 10–13 Ison Kallahden uimarannalla (Kallahdenraitti 3,

  Vuosaari)

  26.8. klo 16–19 Kivinokan uimarannalla (Kivinokan ulkoilupuisto,

  Herttoniemi)

   

  Työpajat on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. Työpajassa opitaan meriroskasta ja sen syntymisestä, kerätään ja tutkitaan rantaroskia sekä piirretään oma sarjakuvastrippi. Tarjoamme roskapihdit ja piirustusvälineet, mutta voit tuoda mukanasi myös omia välineitä.

  Otathan mukaan oman piirustusalustan (esim. kovakantisen vihon tai palan tukevaa pahvia). Ota mukaan myös omaa evästä ja juomapullon.

  Työpajoissa on säävaraus!

  Ilmoittaudu työpajaan viimeistään työpajoja edeltävänä päivänä.

  Ilmoittautuminen tästä linkistä: https://forms.gle/SVcgs9krUCPZmGBV7

   

  Tervetuloa!

  Itämeri-koulutusleiri 6.-8.5.2022 Öröllä Saaristomeren kansallispuistossa

  Itämeri-koulutusleiri on suunnattu Luonto-Liiton Itämeri-lähettiläille, Muoviton meri -lähettiläille sekä Itämeri-ryhmän jäsenille.

  Itämeri-koulutusleiri 6.-8.5.2022 Örön saarella Saaristomeren kansallispuistossa

  Leiri on suunnattu Luonto-Liiton Itämeri-ryhmän jäsenille, Itämeri-kuoluvierailijoille sekä Muoviton meri -kiertueen lähettiläille.

  Leirillä voi syventää tietojaan Itämerestä ja oppimaansa voi hyödyntää lähettiläs- ja vapaaehtoistyössä. Leirillä päästään myös tekemään käytännön luonnonhoitotöitä Saaristomeren kansallispuistossa Öröllä sekä tietenkin retkeillään ja saunotaan.

  Örön saarelle purjehditaan perinnepurjelaiva Eugenialla Kasnäsista. Eugenialla kaikki pääsevät osallistumaan purjehtimiseen ja jo itse matka halki ulkosaaristoon on upea elämys!

  VALITETTAVASTI EUGENIA-PURJEHDUS PERUUNTUI! Matkaamme Wilson Charterin saaristoliikennöitsijän kyydillä Örölle.

  Luonto-Liitto järjestää matkan Turusta eteenpäin, mutta osallistujat kustantavat itse matkansa Turkuun.

  Leirimaksu on 20 €/osallistuja. Leirimaksu sisältää matkat, ruoan, ohjelma ja majoituksen.

  Majoittua voi sisällä yhteismajoituksessa tai omassa teltassa.

  Ruokailu järjestetään Luonto-Liiton puolesta. Tarjolla on vegaanista ruokaa.

  Hae mukaan leirille! Leirille valitaan kaksikymmentä osallistujaa.

  Viimeinen hakupäivä 27.4. ja ilmoitamme valituille 29.4.

  HAE MUKAAN TÄLLÄ LOMAKKEELLA!

  Leirin alustava aikataulu:

  PE 6.5.

  13:45 Lähtö yhteiskuljetuksella Turusta rautatieasemalta

  15:30 Saapuminen Kasnäsiin

  15:45 Lähtö Örölle Wilson Charterin MS Sisselillä

  16:30 Saapuminen Örölle

  17:00 Majoittuminen

  18:00 Kierros saarella

  20:00 Iltapala

  LA 7.5.

  (6:00 Linturetki halukkaille)

  9:00 Herätys ja aamupala

  10:00 Koulutus I

  Vaihtoehto 1: Muoviton meri –tapahtumien järjestäminen -koulutus niihin osallistuville Itämerilähettiläille

  Vaihtoehto 2: Luonnonhoitotöitä - avoimien paahde-elinympäristöjen ennallistamista

  13:00 Lounas

  14:00 Koulutus II 

  Vaihtoehto 1: Syventävä koulutus Itämerestä Itämerikouluvierailijoille ja Itämeriryhmäläisille sekä muille halukkaille

  Vaihtoehto 2: Luonnonhoitotöitä - avoimien paahde-elinympäristöjen ennallistamista

  17:00 Päivällinen

  18:00 Kierros saarella 

  20:00 Iltapala

  21:00 Sauna

  SU 8.5.

  (6:00 Linturetki halukkaille)

  9:30 Aamupala

  10:30 Koulutus III

  Vaihtoehto 1: Perustiedot Itämerestä -koulutus uusille Muoviton meri – tapahtumiin osallistuville lähettiläille ja muille halukkaille

  Vaihtoehto 2: Syventävä koulutus Itämerestä TAI lisää luonnonhoitotöitä saarella

  12:30 Lounas

  13:30 Pakkailu

  15:00 Paluu Öröltä Wilson Charter -veneellä Kasnäsiin

  16:00 Bussi Kasnäsista Saloon

  17:30 Saapuminen Saloon

  Seuraa päivittyvää tilannetta Luonto-Liiton ja Itämeriryhmän somessa sekä Luonto-Liiton nettisivuilla.

  Itämerileiri järjestetään yhteistyössä John Nurmisen Säätiön kanssa.

  Lisätietoja: Ville Laitinen, ville.laitinen@luontoliitto.fi, 044 700 6113


  Full-size image: 636 KB | View image Näytä Download image Lataa

  Hae itämerilähettilääksi kesäksi 2022

  Hei Itämerestä kiinnostunut nuori!

  Lähde mukaan itämerilähettilääksi Muoviton meri -kiertueelle ja pääset tekemään tärkeää työtä Itämeren ja rantojemme hyväksi!

  HAE ITÄMERILÄHETTILÄÄKSI KESÄKSI 2022!

  Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.4. ja ilmoitamme valituille 29.4.

  Luonto-Liitto ja John Nurmisen Säätiö järjestävät jälleen kesällä 2022 yhteisen Muoviton meri -kiertueen.

  Itämerilähettiläät järjestävät kesän ja alkusyksyn aikana eri puolella Suomea Muoviton meri -tapahtumia. Tapahtumissa tuodaan esille merten roskaantumista ja miten jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa merten tilaan. Lisäksi tapahtumissa kannustetaan rannoilla olevia ihmisiä siivoamaan yhdessä lähirantoja tarjoamalla heille siivousvälineet.

  Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta tai tietoa Itämerestä, vaan tärkeintä on reipas mieli ja kiinnostus aiheeseen. Itämerilähettiläiksi voivat hakea kaikki 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat Itämeren ystävät. 

  Muoviton meri -tapahtumat kestävät yleensä noin neljä tuntia ja lähettiläille maksetaan palkkio 20 euroa tunnilta.  

  Koulutamme kaikki itämerilähettiläät tehtäväänsä huolella. Lähettiläiden koulutukseen voi osallistua kolmella tavalla:

  1. Voit hakea mukaan Luonto-Liiton Itämeritoimijoiden koulutusleirille Saaristomerellä Örön saarella 6.8.5. Lue lisää Örön koulutusleiristä täältä!

  2. Etänä lauantaina 7.5.

  3. Etänä myöhemmin toukokuun lopulla (ajankohta vahvistuu myöhemmin).

  Suosittelemme kaikkia uusia sekä vanhoja lähettiläitä osallistumaan koulutukseen.


  Itämerilähettilästoiminta tiivistetysti:

  1. Hae itämerilähettilääksi täyttämällä hakulomake.

  2. Osallistu koulutukseen 7.5. Öröllä tai etänä tai myöhemmin etänä.

  3. Osallistu Muoviton meri -tapahtumaan tai järjestä itse sellainen.
  Tapahtumat ovat neljän tunnin mittaisia julkisia (kaikille avoimia) tapahtumia. Voit järjestää tapahtuman esim. kotikaupunkisi tai mökkipaikkakuntasi rannalla, kuntasi suosituimman kesätapahtuman aikaan, sup-/kajakki plogging -retkenä tai vaikka Itämeripäivänä. 

  Ilmoita tapahtumasta tällä lomakkeella (voit ilmoittaa jo nyt tai koulutuksen käytyäsi)!

  4. Saat palkkion (20€/h) Luonto-Liitolta, jota John Nurmisen Säätiö tukee.


  Lisätietoja saat Muoviton meri kiertueen koordinaattorilta Otso Piitulaiselta. Itämerikoulutusleiristä lisätietoa saat vapaaehtoisvastaava Ville Laitiselta.

  otso.piitulainen@luontoliitto.fi 
  ville.laitinen@luontoliitto.fi / 0447006113

  Hae itämerilähettiläksi täyttämällä tämä lomake:  Hae itämerilähettilääksi Muoviton meri -kiertueelle 

  Ilmoita Muoviton meri -tapahtumasi tällä lomakkeella!

  Muoviton meri -kiertue toteutetaan yhteistyössä John Nurmisen Säätiön kanssa.


  Full-size image: 174 KB | View image Näytä Download image Lataa