Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ympäristöjärjestöt vetoavat YM:n säilyttämisen puolesta

Ympäristöjärjestöt vetoavat YM:n säilyttämisen puolesta

Kuusi suomalaista ympäristöjärjestöä vetoaa eduskuntavaaleihin valmistautuviin puolueisiin ympäristöministeriön aseman turvaamiseksi. Järjestöt pitävät ehdotuksia ympäristöministeriön lakkauttamisesta pöyristyttävinä ja toivovat että kaikki puolueet sanoutuvat niistä selkeästi irti.
Ympäristöjärjestöt vetoavat YM:n säilyttämisen puolesta

Kuva: SLL/Mia Niemelä

Luonto-Liitto tiedottaa 31.3.2015

Ympäristöministeriöllä on keskeinen rooli luonnon- ja ympäristönäkökulman puolustamisessa sekä tasapainoisen kaavoitus- ja rakennuspolitiikan toteuttamisessa. Ilman itsenäistä ympäristöhallintoa ympäristönsuojelun tila heikentyy vääjäämättä. Samalla kansalaisten oikeusturva ja elinympäristöt heikkenisivät.

Ympäristöhallinnon purkutalkoiden sijaan ympäristöministeriön asemaa on vahvistettava. Lupa- ja valvontaviranomaisten sekä tuomioistuinten resurssit on turvattava. Vain näin voidaan taata luonnon monimuotoisuus, toimivat ekosysteemipalvelut, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä laadukas ja turvallinen elinympäristö. Riittävät resurssit ovat myös paras tae nopeille lupaprosesseille.

Ympäristön ja ihmisoikeuksien välillä on yhteys, jota tulee vaalia. Ympäristöperusoikeuksia, tiedonsaantia, osallistumisoikeutta tai muutoksenhakua ei pidä heikentää.

Järjestöt toivovat että kukin puolue kertoisi avoimesti ennen eduskuntavaaleja kannattaako se ympäristöministeriön aseman turvaamista vai sen lakkauttamista ja yhdistämistä johonkin toiseen kokonaisuuteen. Näin äänestäjät voivat hyvissä ajoin arvioida mitä linjaa kukin taho edustaa.

Järjestöjen kannanoton ovat allekirjoittaneet BirdLife Suomi, Greenpeace, Luonto-Liitto, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. 

Lisätietoja:

- Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja, BirdLife Suomi, puh: 040 547 6175

- Sini Harkki, maajohtaja, Greenpeace, puh: 050 582 1107

- Heta Hyvärinen, toiminnanjohtaja, Luonto-Liitto, puh: 044 020 0137

- Bernt Nordman, toiminnanjohtaja, Natur och Miljö, puh: 045 2700313

- Risto Sulkava, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh: 050 5602113

- Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi, puh: 040 840 7461