Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ympäristöjärjestöt vaativat luonto- ja kulttuuriarvojen hävittämisen lopettamista – valtion metsien hakkuita vähennettävä Kainuussa

Ympäristöjärjestöt vaativat luonto- ja kulttuuriarvojen hävittämisen lopettamista – valtion metsien hakkuita vähennettävä Kainuussa

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace ovat huolissaan valtion metsien rajuista hakkuista Kainuussa. Liian korkeisiin hakkuu- ja tulostavoitteisiin toivotaan nyt lievennystä tänä vuonna uusittavassa Kainuun luonnonvarasuunnitelmassa. Suunnitelmatyöryhmän ensimmäinen kokous järjestetään 20. tammikuuta Kajaanissa, missä paikalla on Metsähallituksen uusi pääjohtaja Esa Härmälä
Ympäristöjärjestöt vaativat luonto- ja kulttuuriarvojen hävittämisen lopettamista – valtion metsien hakkuita vähennettävä Kainuussa

Metsähallitus suunnittelee laajoja hakkuita näihin maakuntakaavalla suojeltuihin virkistyssaariin Suomussalmen Pesiöjärvellä. Kuva: Hannu Huttu.

Luonto-Liitto tiedottaa 19.1.2015

Valtakunnallisten luontojärjestöjen päätoive on, että Metsähallituksen hakkuumääriä lasketaan nykyisestä ennätystasosta. Tämän jälkeen valtion mailla olisi hakkuiden ohella enemmän sijaa myös luonnolle, virkistyskäytölle ja matkailuelinkeinolle. 

Metsähallitus on 2000-luvulla lisännyt rajusti hakkuita Kainuussa noin 800 000 kuutiometristä yli 1,3 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Liikelaitos on toistuvasti hävittänyt Suomussalmella vanhoja metsiä, virkistyskohteita sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävän Vienan reitin lähialueita. Viimeksi paheksuntaa ovat herättäneet vienalaiskylien maisema-alueen avohakkuut ja Pesiöjärven maakuntakaavan suojaamien virkistyssaarten suunnitellut hakkuut. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Kalevala-seura ja muut kulttuuritahot vetosivat alkuvuonna kulttuuriarvojen hävittämisen lopettamiseksi.

Kainuussa on luonnonsuojelullisesti ja matkailun kannalta erittäin arvokkaita valtionmetsiä. Kunnat, matkailuyrittäjät ja luontojärjestöt ovat ehdottaneet Hossan ja Vaara-Kainuun kansallispuistojen perustamista. Metsähallituksen hakkuut ja muu maankäyttö uhkaavat maakuntakaavan luontomatkailuvyöhykkeitä, vakavimmin Vaara-Kainuun kansallispuistohanketta, jolle on paljon paikallista kannatusta. Vuoden retkeily- ja luontomatkailukohteeksi useaan otteeseen valitulla Hossan alueella Metsähallitus ei vielä ole kunnioittanut matkailuyrittäjien vetoomuksia hakkuiden lopettamiseksi. 

Hakkuumäärien hillinnän ohella luonnonvarasuunnitelmassa tulee edistää metsä- ja suoluonnon suojelua. Kainuussa tulisi toteuttaa METSO-ohjelman mukainen, ohjelman kriteerit täyttävien metsien ja puustoisten soiden suojelu. Toistaiseksi Kainuu on jätetty lähes kaikkien valtion maiden METSO-toimenpiteiden ulkopuolelle ilman luonnontieteellisiä perusteita.

Suoluonnon suojelua on tehostettava. Tämä on kirjattu luonnonvarasuunnitelmien tehtäväksi valtioneuvoston periaatepäätöksessä soiden ja turvemaiden kestävästä käytöstä. Metsähallituksesta vastaavien ministeriöiden on varmistettava, että tämä huomioidaan Kainuun luonnonvarasuunnitelmassa.

”Kysymyksemme uudelle pääjohtaja Esa Härmälälle ja ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasoselle on, milloin Kainuussa lopetetaan ainutlaatuisten metsien tahallinen hävittäminen ja suojelualueverkoston puutteita aletaan korjaamaan?”, sanoo Lauri Kajander Luonto-Liitosta.

Luonnonvarasuunnitelmaa uusittaessa hakkuumäärien vaikutusten arvioinnissa on oltava mukana myös maltillinen vaihtoehto, joka mahdollistaisi muiden käyttömuotojen paremman huomioinnin.

Lataa Hannu Hutun iso kuva täältä.

 

Lisätiedot:

Janne Kumpulainen
Kainuun luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto
puh. 050 4484 710
otusposti(ät)gmail.com

Lauri Kajander
metsävastaava, Luonto-Liitto
puh. 045 1179 610
lauri.kajander(ät)luontoliitto.fi

Matti Liimatainen
metsävastaava, Greenpeace
puh. 0400 346 329
matti.liimatainen(ät)greenpeace.org

 

Linkkejä:

Kulttuurijärjestöjen vetoomus hakkuiden pienentämisestä

HS 6.10.2014 Harvinainen oikeustapaus: Liito-oravametsän tuhosta syyte Metsähallitukselle

Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta (30.8.2012)

Greenpeacen blogi 12.12.2014: ”Vanha polku on surutta runneltu ja hakkuumaisema on kuin sodan ruhjoma”

Valokuvia Metsähallituksen hakkuista ja uhanalaisista metsistä Kainuussa