Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ympäristöjärjestöt: Pallas-lakimuutoksen käsittely keskeytettävä

Ympäristöjärjestöt: Pallas-lakimuutoksen käsittely keskeytettävä

Luonto-Liitto tiedottaa 23.2.2010

Viisi ympäristöjärjestöä jätti tänään eduskunnan ympäristövaliokunnalle kannanoton, joka liittyy Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa koskevaan lainmuutokseen. WWF Suomi, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto, Natur och Miljö ja Suomen luonnonsuojeluliitto listaavat kannanotossaan lukuisia haittoja, joita lakimuutoksesta aiheutuisi. Järjestöt vetoavatkin ympäristövaliokuntaan, jotta se päättäisi keskeyttää lakiesityksen käsittelyn.

Järjestöjen mukaan lainmuutoksessa ei ole kyse vain yhden hotellin lisärakentamisesta tai rakentamatta jättämisestä.

”Ydinkysymys on, aletaanko luonnonsuojelulainsäädäntöä muuttaa sellaiseen suuntaan, että yksittäisten yrityksen taloudellinen etu katsotaan riittäväksi syyksi luonnon tilan heikentämiseen luonnonsuojelualueella”, sanoi WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder järjestöjen yhteisessä puheessa.

Uusien hotelli- ja ravintolatilojen rakentaminen kansallispuistojen sisäpuolelle on luonnonsuojelulaissa yksiselitteisesti kielletty. Lakimuutosta on perusteltu yhden matkailuyrittäjän, Lapland Hotelsin, taloudellisten etujen edistämistarpeella.
”Samoilla perusteluilla moni muu yritys olisi objektiivisesti katsoen yhtä oikeutettu esittämään vastaavia vaatimuksia omien taloudellisten etujensa edistämiseksi”, pääsihteeri Rohweder totesi.

Ympäristöministeriön teettämä lakimuutoksen ympäristöarviointiluonnos osoittaa ympäristöjärjestöjen mukaan, että lakiesityksen toteutuminen vaarantaisi Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa suojeltujen luonnonarvojen säilymisen.

Huomattava osa Pallas-Yllästunturin kansallispuiston uhanalaisista lajeista esiintyy alle kymmenen kilometrin säteellä nykyisestä hotellista. Järjestöjen mukaan onkin erityisen ongelmallista, että uutta majoituskapasiteettia esitetään rakennettavaksi juuri tälle puiston herkälle ydinalueelle.

Lisäksi uuden kapasiteetin rakentaminen edellyttäisi siirtoviemärin kaivamista maahan useiden kilometrien matkalle kansallispuiston alueella, vaikka kansallispuistoissa maaperän ja kasvillisuuden vahingoittaminen on luonnonsuojelulain mukaan kielletty. Tämä ongelma sivuutetaan järjestöjen mukaan lakiesityksessä kokonaan.

Järjestöjen mukaan matkailun ja työllisyyden kehittäminen Pallas-Yllästunturin alueella eivät edellytä lain muuttamista.

”Niitä voidaan edistää yhtä tehokkaasti, jos hotelli Pallas kunnostetaan nykyisessä koossaan ja tarvittava lisämajoituskapasiteetti rakennettaisiin kansallispuiston ulkopuolelle. Viimemainittu on hyvin toimiva konsepti alueella jo nyt”, Liisa Rohweder painotti.

Lisää aiheesta:
Ympäristöjärjestöjen Pallas-kannanotto
Liisa Rohwederin puheenvuoro ympäristövaliokunnassa
Pallas-liikkeen verkkosivut

Lisätietoja:
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, p. 040 840 7461
Puheenjohtaja Aki Arkiomaa, BirdLife Suomi, p. 040 547 6175
Pääsihteeri Leo Stranius, Luonto-Liitto, p. 040 754 7371
Toiminnanjohtaja Bernt Nordman, Natur och Miljö, p. 045 270 0313
Luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 0400 153 133

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,