Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ympäristö- ja luontokasvatuksen asemaa vahvistettava perusopetuksessa

Ympäristö- ja luontokasvatuksen asemaa vahvistettava perusopetuksessa

Suomen luonnonsuojeluliiton ja sen nuorisojärjestön Luonto-Liiton mukaan koulun tulee tukea lasten ja nuorten uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa sekä tarjota tietoja, taitoja ja aitoa tekemistä lähiympäristössä. Suurempi osa opetuksesta myös tulisi siirtää luontoon. Järjestöt ovat esittäneet kannanottonsa valtion perusopetuksen uudistamista pohtivalle työryhmälle.

Luonto-Liitto tiedottaa 22.4.2010

”Tulevien sukupolvien hyvän elämän ja yhteiskunnan toimivuuden edellytyksenä on luonnon ekosysteemien tuottavuus. Tarvitsemme ympäristötietoisia kansalaisia, joilla on hyvät perustiedot ekologiasta sekä tarvittavat vaikuttamisen taidot ja motivaatio", painottaa järjestöpäällikkö Tarja Ketola Suomen luonnonsuojeluliitosta.

”Lapset ja nuoret voivat kokea ympäristöongelmat lamaannuttavan suurina ja omat vaikutusmahdollisuutensa pieninä. Ympäristökasvatuksen tavoitteena tulisi olla tulevaisuuden uskon luominen", sanoo ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green Luonto-Liitosta.

Ympäristön saastuminen, lajiston sekä luontotyyppien häviäminen ja pirstoutuminen, uhkaa luonnon ekosysteemien toimintaa. Luonnon tarjoamat palvelut, kuten puhtaan ilman ja ravinnon tuotanto, hiilinieluna ja -varastona toimiminen sekä tulvantorjunta ovat oman hengissä säilymisemme ehtona.

”Jos opimme käsittämään luonnon kokonaisuutena, jossa kaikki ovat ihminen mukaanlukien riippuvaisia toisistaan, ymmärrämme suojella luontoa. Tällä hetkellä opetus on pirstaleista, eikä oppilaille synny kokonaiskäsitystä luonnosta", sanoo puheenjohtaja Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Kestävä luontosuhde syntyy hyvistä luontokokemuksista, jotka tukevat lapsen ja nuoren tasapainoista kasvua. Tekeminen, kokeminen ja ulkona oppiminen erityisesti perusopetuksen 1.–7. luokalla on keskeistä omakohtaisen luontosuhteen kehittymiselle.

”Koulun ympäristökasvatuksen tai kestävän kehityksen kasvatuksen tulisi tarjota aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa lapsen ja nuoren omaan lähiympäristöön. Opettajat ja kouluyhteisö ovat avainasemassa oppimisympäristön järjestämisessä lasten ja nuorten osallisuutta edistäväksi. Järjestöt tarjoavat kouluille kumppanuutta ympäristökansalaiseksi kasvamisessa", muistuttaa pääsihteeri Leo Stranius Luonto-Liitosta.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto ovat jättäneet perusopetuksen uudistusta suunnittelevalle työryhmälle kannanoton, jossa vaaditaan ympäristö- ja luontokasvatuksen aseman vahvistamista peruskouluopetuksessa. Taustalla on huoli lasten ja nuorten luontosuhteen sekä luonto- ja ympäristötiedon heikkenemisestä.

Asetetun työryhmän tarkoituksena on valmistella perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistus. Työryhmä on aloittanut työskentelynsä viime vuoden toukokuussa. Aikaa työskentelyyn on varattu huhtikuun 2010 loppuun saakka.

Kannanotto ympäristö- ja luontokasvatuksen aseman vahvistamiseksi peruskouluopetuksessa: http://www.sll.fi/ajankohtaista/liitto/2010/ymparisto-luontokasvatus-perusopetuksessa


Lisätiedot:
• Risto Sulkava, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 050 560 2113
• Tarja Ketola, järjestöpäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 040 527 5212
• Malva Green, ympäristökasvatuspäällikkö, Luonto-Liitto, puh. 044 045 8898
• Leo Stranius, pääsihteeri, Luonto-Liitto, puh. 040 754 7371

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,