Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ympäristöjärjestöt: Uuden direktiivin tehtävä EU:n energiansäästötavoitteesta sitova

Ympäristöjärjestöt: Uuden direktiivin tehtävä EU:n energiansäästötavoitteesta sitova

Tänään (22.6.2011) julkaistu EU:n komission esitys uudeksi energiansäästödirektiiviksi(i) on riittämätön energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi, arvioi 5 suomalaista ympäristöjärjestöä. Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen vähentää energiankulutusta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Luonto-Liitto tiedottaa 23.6.2011

EU komission mukaan 20 prosentin energiansäästötavoitteen saavuttaminen leikkaisi EU:n hiilidioksidipäästöjä 740 miljoonalla tonnilla, loisi kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa, nostaisi energiaomavaraisuuden astetta ja säästäisi kotitalouksien kustannuksia keskimäärin 1000 euroa vuodessa taloutta kohden(ii).

Uudessa direktiivissä on konkreettisia sektorikohtaisia keinoja, joilla energiatehokkuutta lisätään. Keinot tulevat tarpeeseen, sillä selvitysten mukaan nykyisillä toimilla tavoitteesta saavutettaisiin vain puolet(iii). Ympäristöjärjestöjen ja jopa komission omien taustaselvitysten mukaan 20 prosentin tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin tavoitteen tekemistä sitovaksi(iv). Päätös sitovuudesta lykkääntyy komission esityksessä vuoteen 2014. Lisäksi komission taustaselvitys suosittelee kunnianhimoisia sitovia energiansäästötoimenpiteitä, jotka jäivät direktiivistä uupumaan.

Ympäristöjärjestöt muistuttavat, että Euroopan ja Suomen siirtyminen kohti hiilivapaata taloutta vaatii riittävän hinnan kasvihuonekaasupäästöille. Myös ilmastorahoitus tulee olemaan riippuvaista päästökaupan huutokaupan tuloista. Energiansäästön lisääminen edellyttää siis päästökaupan uudistamista niin, että päästökaupassa jaettavien päästölupien kiintiötä lasketaan. Tämä voitaisiin toteuttaa, jos Euroopan unioni päättäisi tiukentaa päästövähennystavoitettaan vähintään 30 prosenttiin. Euroopan parlamentti äänestää huomenna (23.6.2011) päästövähennystavoitteen tiukentamisesta.

Lisätietoja:
Leo Stranius, pääsihteeri, Luonto-Liitto, p. 040 754 7371
Tapio Laakso, ohjelmajohtaja, Greenpeace, p. 040 181 6559
Jonas Biström, ilmastokampanjavastaava, Maan ystävät, puh. 044 021 6668
Venla Virkamäki, ilmasto- ja energiavastaava, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 345 4411
Hanna-Liisa Kangas, ilmastovastaava, WWF Suomi, p. 045 631 8353

Viitteet:
(i) Euroopan komissio. 2011. http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/2011_directive/com_2011_0370_en.pdf
(ii) Euroopan komissio. 2011. KOM(2011) 109, "Energiatehokkuussuunnitelma 2011"
(iii) ibid.
(iv) Euroopan komissio. 2011. SEC(2011) 779 final.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,