Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ympäristöjärjestöt torjuvat metsäteollisuuden sertifiointihankkeet ja peräänkuuluttavat uskottavaa metsäsertifiointia

Ympäristöjärjestöt torjuvat metsäteollisuuden sertifiointihankkeet ja peräänkuuluttavat uskottavaa metsäsertifiointia

YMPÄRISTÖJÄRJESTÖT TORJUVAT METSÄTEOLLISUUDEN SERTIFIOINTIHANKKEET JA PERÄÄNKUULUTTAVAT USKOTTAVAA METSÄSERTIFIOINTIA

Luonto-Liitto tiedottaa 19.2.2001

Rooma, Italia - FAO, ITTO ja GTZ isännöivät tänään Roomassa seminaaria, jonka tarkoituksena on "lähentää eri metsäsertifiointijärjestelmiä ja niiden tukijoita toisiinsa". Seminaariin osallistuvat ympäristöjärjestöt, mm. WWF, Greenpeace ja Luonto-Liitto painottavat, että korkealaatuinen metsäsertifiointi on tärkeä työväline pyrkimyksissä kohti vastuullista metsien hoitoa ja maailman metsien
monimuotoisuuden säilyttämistä.

Järjestöt eivät kuitenkaan hyväksy kansainvälisen metsäteollisuuden neuvotteluelimen IFIR:in (International Forest Industries Roundtable) ehdotusta sertifiointijärjestelmien vastavuoroisesta tunnustamisesta. "Vastavuoroisesta tunnustamisesta ei saa tulla standardeja heikentävä prosessi", sanovat Greenpeacen metsäkampanjoitsijat Christoph Wiedmer ja Matti Liimatainen. "Torjumme IFIR:in tarjouksen vastavuoroisesta tunnustamisesta perusteiltaan virheellisenä. Suunnitelma olisi toteutuessaan merkittävä askel taaksepäin metsille, metsäsertifioinnille ja kuluttajille."

Greenpeace, WWF ja Luonto-Liitto korostavat, että FSC (Forest Stewardship Council) on tällä hetkellä ainoa
metsäsertifiointijärjestelmä, joka mahdollistaa uskottavan sertifioinnin. FSC:n perusteet ja vaatimukset vastaavat selvästi kansainvälisiin sopimuksiin, joihin on päästy Riossa 1992 ja vastaavissa kokouksissa sen jälkeen. FSC on sosiaalisten ja ekologisten intressiryhmien sekä metsäteollisuuden yhdessä
perustama ja suunnittelema. Ympäristöjärjestöt pitävät FSC:n periaatteita, kriteerejä ja prosesseja minimivaatimuksena metsäsertifionnille.

FSC:lle on viime vuosina luotu heikkoja vastineita: metsätalousvetoisia, olemassaolevan metsänhoidon sellaisenaan tai kosmeettisin parannuksin hyväksyviä sertifiointijärjestelmiä kuten yleiseurooppalainen PEFC ja sen suomalainen standardi FFCS.

Huolimatta merkittävistä tasoeroista eri metsäsertifikaattien välillä, IFIR on valmistellut ehdotuksen kansainvälisen kehyksen luomiseksi metsäsertifikaattien vastavuoroiselle hyväksynnälle. Ympäristöjärjestöjen mielestä IFIR ei tähtää parempaan metsänhoitoon eikä sosiaaliset ja ekologiset arvot suojelevaan metsätalouteen - sen sijaan se haluaa FSC:n löysentävän vaatimuksia hyvästä metsänhoidosta

"FSC on osoittanut, että se parantaa metsänhoitoa merkittävästi ja tarjoaa uskottavan perustan sertifioinnille. Maailman metsät tarvitsevat parempaa hoitoa ja käyttöä FSC:n vaatimusten saavuttamiseksi, eivät lisää sertifiointijärjestelmiä tai vastavuoroisten tunnustamisten kehyksiä", sanoi Heiko Liedeker, WWF:n Euroopan metsäohjelman johtaja.

LISÄTIEDOT
Matti Liimatainen,metsäkampanjavastaava, Greenpeace, 050-346 2210 www.pefcwatch.org
Sini Harkki, metsävastaava, Luonto-Liitto, 050-582 1107 http://www.luontoliitto.fi/metsa
Heiko Liedeker, Chairman of the European Forest Team of WWF, mobile: +41 79 407 3507
Christoph Wiedmer, Greenpeace Forest Campaigner, mobile: +41 79 679 01 24

KIRJAINLYHENTEET
1) FAO: Food and Agriculture Organization, United Nations, Rome, Italy.
2) ITTO: International Tropical Timber Organization, Yokohama, Japan.
3) GTZ: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH, Eschborn, Germany.
4) IFIR: International Forest Industries.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: