Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ympäristöjärjestöt: Metsäyhtiöt mukaan metsiensuojelutalkoisiin

Ympäristöjärjestöt: Metsäyhtiöt mukaan metsiensuojelutalkoisiin

Luonto-Liitto tiedottaa 4.11.2008

Luonto-Liitto, Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto esittävät, että metsäyhtiöt UPM-Kymmene ja Tornator suojelevat omistamiaan luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä Etelä-Suomessa ja Lounais-Kainuussa. Ympäristöjärjestöt ovat maastossa selvittäneet yhtiöiden metsien luontoarvoja ja selvitysten pohjalta rajanneet kartoille viisikymmentä esimerkkiä monimuotoisuuden kannalta arvokkaista metsäalueista. Alueiden yhteispinta-ala on noin 7000 hehtaaria.

Järjestöt ehdottavat, että ympäristöministeriö ja metsäyhtiöt aloittavat pian neuvottelut näiden kohteiden suojelemiseksi. Suojelu voitaisiin toteuttaa osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa (METSO) sekä osin yhtiöiden omilla päätöksillä.

- Etelä-Suomen metsiensuojelulla on tulipalokiire ja suojelukorvauksiin on myös varattu valtion rahaa METSO-ohjelmassa. Tarvitaan vain hyviä kohteita ja yhtiöiden mailta niitä selvitystemme mukaan löytyy. Joukossa on todellisia helmiä, joilla on myös valtakunnallista merkitystä suojelualueverkon kehittämisessä, kertoo Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen.

Järjestöt vaativat UPM-Kymmeneä ja Tornatoria pidättäytymään kaikista metsätaloustoimista suojeluesityksen kohteilla kunnes niiden säästämisestä on päästy yhteisymmärrykseen. Osalle kohteista on jo olemassa hakkuusuunnitelmia.

- Yritysten yhteiskuntavastuuseen kuuluu myös luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen. Suomessa metsätalous on keskeisin luonnon käyttömuoto ja se on myös hyvin intensiivistä. Metsäyhtiöiden tulee suurmaanomistajina ja merkittävimpinä puunkäyttäjinä kantaa myös luonnonsuojeluvastuunsa, toteaa Greenpeacen metsäkampanjoitsija Sini Harkki.

Järjestöjen tekemään suojeluesitykseen ja sen kohteisiin voi tutustua internet-osoitteessa: www.forestinfo.fi/etelasuomi/yhtiot

Lisätietoja:

Luonto-Liitto
Risto Mustonen, metsävastaava
p. 0400 687 856
risto.mustonen_at_luontoliitto.fi

Greenpeace
Sini Harkki, metsäkampanjoitsija
p. 050 582 110 7
sini.harkki_at_nordic.greenpeace.org

Suomen luonnonsuojeluliitto
Harri Hölttä, metsäasiantuntija
p. 040 722 922 4
harri.holtta_at_sll.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,