Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ympäristöjärjestöt julkaisivat kartalla ehdotuksensa suojelukohteista metsäyhtiöiden maille

Ympäristöjärjestöt julkaisivat kartalla ehdotuksensa suojelukohteista metsäyhtiöiden maille

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace ovat julkaisseet kartan ja tietopaketin UPM-Kymmenen ja Tornatorin omistamista, järjestöjen tiedossa olevista arvokkaista luontoalueista. Järjestöt muistuttavat, että suurena metsänomistajana teollisuuden tulisi kantaa nykyistä enemmän vastuuta suojelualueverkoston kehittämisessä. Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain kaksi sadasosaa. Lisää suojelua tarvitaan metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Luonto-Liitto tiedottaa 20.4.2011

Järjestöjen karttojen lähes sadan luontokohteen yhteispinta-ala on noin 17 000 hehtaaria, mikä vastaa prosenttia yhtiöiden metsistä. Alueet ovat tärkeitä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelulle sekä suojelualueiden kytkeytyneisyyden parantamiselle. Osalla alueista on myös merkittäviä soiden ja pienvesien suojeluarvoja.

Järjestöt ovat jo aiemmin vedonneet yhtiöihin esitettyjen alueiden jättämiseksi metsätalouden ulkopuolelle. Alueiden suojelu osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:a edistäisi merkittävästi luonnonsuojelualueverkoston kehittämistä.

"Kestävään metsätalouteen kuuluu, että osa metsistä jätetään kokonaan hakkuiden ulkopuolelle ja osaa hoidetaan luontoarvot säilyttäen", sanoo Mari E. Niemi Luonto-Liitosta.

"METSO- ohjelman tarkoitus on, ettei metsätalouden ulkopuolelle jätettävien alueiden verkoston rakentaminen ole pelkästään valtion tehtävä. Yksityiset metsänomistajat ovat lähteneet innolla Etelä-Suomen metsien suojelutalkoisiin mukaan, joten nyt odotamme myös metsäyhtiöiden panosta."

"Nyt julkaistu kartta sisältää vain osan yhtiöiden omistamista arvokkaista luontoalueista. Se antaa kuitenkin hyvän kuvan metsäteollisuuden maiden suojelupotentiaalista. Alueet ovat keskimäärin laajempia ja yhtenäisempiä kuin yksityisten metsänomistajien vastaavat kohteet, mikä korostaa niiden merkitystä", kertoo alueiden kartoituksia tehnyt Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Järjestöt pitävät tervetulleena UPM-Kymmenen avausta hakea FSC-metsäsertifikaattia Etelä-Suomen metsilleen. Talousmetsien hoitoa sääntelevät sertifiointijärjestelmät eivät kuitenkaan yksin riitä metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

"Sertifiointi on hyvä työkalu kestävän metsätalouden edistämiseen, mutta monimuotoisuuden suojelu vaatii myös hakkuilta kokonaan rauhoitettuja alueita. Esittämämme luontokohteet ovat suojelun arvoisia, ja parhaiten suojeluarvot säilyisivät, mikäli valtio ostaisi alueet osana METSO-ohjelmaa tai yhtiöt suojelisivat ne yksityisinä suojelualueina", sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Lisätiedot:

Mari E. Niemi, Luonto-Liitto, p. 045 117 96 10 mari.niemi[at]luontoliitto.fi
Keijo Savola, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 045 652 1974
Matti Liimatainen, Greenpeace, p. 0400 346 320

Kartta suojelullisesti arvokkaista suojelemattomista luontokohteista metsäyhtiöiden mailla

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,