Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ympäristöjärjestöiltä mittava esitys metsiensuojelun kehittämiseksi Etelä-Suomessa

Ympäristöjärjestöiltä mittava esitys metsiensuojelun kehittämiseksi Etelä-Suomessa

Luonto-Liitto tiedottaa 9.6.2008

Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Greenpeace julkistavat tänään esityksen metsiensuojelun ja monimuotoisuuden tilan parantamiseksi Etelä-Suomen valtionmailla. Internetissä julkaistavalla, kaikkiaan 200 kohteesta koostuvalla esityksellään järjestöt haluavat havainnollistaa, kuinka olemassa olevia pieniä suojelualueita voidaan laajentaa, niiden välistä kytkeytyneisyyttä kehittää sekä luoda uusia mahdollisuuksia retkeily- ja virkistyskäytölle.

Viime viikolla julkaistu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi osoittaa, että metsien ja soiden tila on aiemmin luultuakin huonompi. Nykyiset pienet ja eristyneet suojelualueet eivät riitä turvaamaan metsä- ja suoluontotyyppien ja niiden eliölajiston säilymistä.

Järjestöt esittävät, että valtionmaita hallinnoiva Metsähallitus ryhtyy yhteistyössä luonnonsuojelujärjestöjen kanssa selvittämään, kuinka Etelä-Suomen valtionmetsien ja soiden luontoarvot saadaan parhaiten turvattua ja palautettua. Järjestöt edellyttävät, että suojelusuunnittelun ajaksi Metsähallitus pidättäytyy esitetyillä alueilla muun muassa avohakkuista ja ojituksista.

Valtioneuvoston huhtikuussa hyväksymä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO vaatii erikseen Metsähallitukselta suojelualueiden lisäämistä sekä niiden kytkeytyneisyyden parempaa huomiointia.

- Ympäristöjärjestöt tarjoavat nyt Metsähallitukselle yhteistyötä ja apua suojelusuunnitteluun konkreettisen karttapaketin muodossa, jotta Etelä-Suomen suo- ja metsäluonnon pelastaminen saadaan toden teolla käyntiin, totesivat kolmen ympäristöjärjestön edustajat Jyväskylässä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Järjestöjen esittämät kohteet ovat erilaisia luontokokonaisuuksia, joissa on mukana metsien lisäksi runsaasti soita ja vesistöjä. Valintaperusteina ovat olleet muun muassa kohteiden erilaiset luontoarvot sekä niiden sijainti suojelualueiden lähellä. Metsistä ja soista iso osa on ollut talouskäytössä, joten niissä tarvitaan paikoin aktiivista monimuotoisuusarvojen palauttamista eli ennallistamista.

-Pitkän aikavälin tavoitteena näillä alueilla tulee olla, että pienten suojelukohteiden ja muiden arvokkaiden ytimien ympärille kehitetään suurempia, kytkeytyneitä ja elinvoimaisia luontokokonaisuuksia. Laajat tehometsätaloudelta rauhoitetut alueet ovat myös retkeilijöille ja luonnonkauneudesta nauttijoille mieluisimpia paikkoja. Niitä on kuitenkin tällä hetkellä Etelä-Suomesta lähes mahdotonta löytää, muistuttaa Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen. Vain noin 1,5% Etelä-Suomen metsistä on suojeltu.

Järjestöesitys karttoineen ja kohdekuvauksineen: http://www.forestinfo.fi/etelasuomi

 

Lisätiedot:

Greenpeace, Matti Liimatainen, metsävastaava. p. 0400 346 329

Luonto-Liitto, Mauno Särkkä, metsäryhmän pj. p. 040 726 8424

Suomen luonnonsuojeluliitto, Harri Hölttä, metsäasiantuntija. p. 040 722 9224

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,