Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ydinvoimapäätöstä tehdään sokkona

Ydinvoimapäätöstä tehdään sokkona

YLE Uutiset kertoi tänään, että hallituksen periaatepäätökset ydinvoimasta eivät perustu minkäänlaisiin selvityksiin päätösten vaikutuksesta sähkömarkkinoihin tai talouteen. Työ- ja elinkeinoministeriön VTT:llä teettämä selvitys hylättiin valmistelun loppumetreillä epäluotettavana eikä uutta selvitystä ole teetetty.

Luonto-Liitto tiedottaa 14.6.2010

"On tyrmistyttävää, että tämän kokoluokan energiapäätöstä tehdään sokkona, ilman selvityksiä päätösten keskeisistä vaikutuksista. Ydinvoimalupaa ei voida perua, kun se on kerran myönnetty. On erikoista, että ministeriöstä ei suostuta kommentoimaan asiaa. Vaadimme Pekkariselta selitystä siitä, mitä selvitysten puuttumisella peitellään", Luonto-Liiton pääsihteeri Leo Stranius toteaa.

Keskeisiä kysymyksiä, joihin vastaamiseen selvityksiä tarvittaisiin, ovat: Kuinka suuri osa ydinsähkön lisäyksestä menisi vientiin? Minkä verran ydinvoiman lisärakentaminen vaikuttaa sähköntuotannon päästöihin Suomessa? Mitkä ovat eri energiavaihtoehtojen vaikutukset työllisyyteen ja kansantalouteen? Näihin kysymyksiin ei hallituksella nyt ole vastauksia.

"Kahden suuren ydinreaktorin rakentaminen johtaisi ydinsähkön mittavaan vientiin, mitä sen enempää kansanedustajat kuin tavalliset kansalaisetkaan eivät ole valmiita hyväksymään. Ydinvoiman lisärakentamisella saavutettavat päästövähennykset olisivat huomattavasti pienempiä kuin ministerit ovat uskotelleet. Kun ydinvoimapäätöstä ei voinut perustella tosiasioilla, jätettiin tosiasiat selvittämättä", sanoo Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta. [1]

Greenpeace kiinnitti jo kaksi viikkoa sitten julkaistulla raportilla huomiota siihen, että ministerien esittämät perustelut ydinvoimapäätökselle olivat täydellisessä ristiriidassa tutkimustiedon kanssa.

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace pitävät tilannetta mahdottomana: Eduskunnan on joko hylättävä hakemukset suoralta kädeltä perusteiden puuttuessa tai edellytettävä selvitysten tekemistä ennen päätöstä.

"Perustavien selvitysten puuttuminen ydinvoimapäätöksestä osoittaa kiistatta, ettei eduskunta ole tekemässä ydinvoimapäätöstä tosiasioiden pohjalta. Ydinvoimaa ajetaan läpi, koska osa valtakunnan päättäjistä on sitoutunut siihen tunnetasolla. Ei tässä ole kysymys yhteiskunnan kokonaisedusta, vaan hedonistisesta omien halujen tyydyttämisestä, joka tehdään koko kansakunnan kustannuksella", Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristönsuojelupäällikkö Jouni Nissinen toteaa.

Ydinvoimapäätösten valmistelussa ei ole myöskään selvitetty eri energiavaihtoehtoja. Suomen sähköntarve voidaan kattaa myös lisäämällä esimerkiksi biosähköä, tuulivoimaa ja energiatehokkuutta sekä korvaamalla sähkölämmitystä. Hallitus on kuitenkin ajanut eduskunnan nurkkaan kieltäytymällä tarkastelemasta mitään muita vaihtoehtoja kuin kahta uutta ydinreaktoria.

Ympäristöjärjestöjen ja poliittisten nuorisojärjestöjen Äänestä ydinvoima historiaan -kampanjaan on sitoutunut jo yli 30 000 suomalaista. Vain 20 prosenttia suomalaisista kannattaa hallituksen esitystä kahdesta uudesta ydinreaktorista.

Lauantaina 19.6. Äänestä ydinvoima historiaan -kampanja järjestää valtakunnallisen toimintapäivän. Mielenosoituksia ja eri tapahtumia tullaan näkemään ainakin 16 eri paikkakunnalla ympäri Suomea Maarianhaminasta Kemiin ja Porista Joensuuhun.

Lisätietoja:

- Leo Stranius, Luonto-Liiton pääsihteeri, puh. 040 754 7371
- Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristönsuojelupäällikkö, puh. 040 828 1881
- Lauri Myllyvirta Greenpeacen energiavastaava, puh. 050 362 5981

- www.ydinvoima.fi

[1] Ydinsähkön viennin määrä riippuu siitä, kuinka paljon sähköä yhteistuotantolaitoksissa ja lauhdevoimaloissa arvioidaan tuotettavan, mikä taas määräytyy sähkön markkinahinnan perusteella. Erityisesti sähkön siirtokapasiteetin vahvistaminen Keski-Euroopan suuntaan nostaa sähkön hintaa ja parantaa sähköntuotannon kannattavuutta Suomessa. Jos yhteistuotannon ja lauhteen kilpailukyky pysyy edes kohtuullisena, on sähkön tuotanto Suomessa ilman ydinvoiman lisärakentamista noin 90 terawattia vuonna 2020, kun hallituksen arvio sähkön kulutuksesta on 98 terawattituntia. Tässä tapauksessa kuudennen ydinreaktorin tuotannosta osa menisi vientiin ja seitsemännen reaktorin tuotanto kokonaan.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,