Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Viikonloppuna tarkkaillaan kevättä – kevään aikaistuminen näkyy havainnoissa

Viikonloppuna tarkkaillaan kevättä – kevään aikaistuminen näkyy havainnoissa

Luonto-Liitto kannustaa kansalaisia mukaan fenologiatutkimukseen

Luonto-Liitto tiedottaa 9.5.2008

Luonto-Liiton Kevätseuranta on edennyt yli puolen välin. Viikonloppuna seurataan lajien runsastumista viidennen kerran kevään aikana. Luonto-Liitto toivoo, että Kevätseurantaan osallistuisi runsaasti ihmisiä eri puolilta Suomea. Mitä enemmän havaintoja saadaan, sitä luotettavammin eliölajien vuodenaikaisrytmin muutoksia voidaan arvioida. Havaintoja voi ilmoittaa netissä, tekstiviestillä ja paperilomakkeella.

Etelä-Suomessa kevät on edennyt pitkälle, ja eläinlajien lisäksi useasta kasvilajista on tehty havaintoja. Pohjoiseenkin muuttolintuja on tullut runsaasti.

- Lintujen havainnointi on tähän aikaan vuodesta helppoa, kun puut eivät ole vielä kunnolla lehdessään ja reviirinvalloituslaulu raikaa joka pusikossa, kertoo Luonto-Liiton Kevätseuranta-koordinaattori Anna-Leena Mäkelä.

Kansalaisilta saatuja Kevätseurantahavaintoja vuosilta 1996-2007 on alustavasti analysoitu tilastollisesti. Osa lajeista näyttäisi aikaistaneen vuodenaikaisrytmiään lämpötilojen nousun myötä. Tilastollisesti merkitseviä tulokset olivat kirjosiepolla, koivulla, käenkaalilla, sammakonkudulla, pajulinnulla ja valkovuokolla.

Koivun hiirenkorvien ensihavaintoja on ilmoitettu Kevätseurantaan yhä aikaisemmin viimeisten kahdentoista vuoden aikana. Tulos on linjassa useiden muiden tutkimusten kanssa, jotka osoittavat monien kasvilajien fenologian eli vuodenaikaisrytmin aikaistuneen monissa Euroopan maissa. Myös Metsäntutkimuslaitoksen mukaan koivun lehtien hiirenkorvalle tulo on aikaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana keskimäärin yli viikolla lähes koko Suomessa.

Muista Kevätseuranta-aineiston kasvilajeista aikaisemmin kukintansa näyttäisi aloittavan käenkaali ja valkovuokko. Valkovuokkoa on tänäkin vuonna tavattu runsaasti jo huhtikuun alkupuoliskolla.

Kevätseurannassa kirjosiepon ja pajulinnun kevätmuutto näyttäisi aikaistuneen viimeisen kahdentoista vuoden aikana. Useissa tutkimuksissa on todettu lintujen kevätmuuton aikaistuneen lämpötilojen nousun myötä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin seitsemäntoista lajin kahdestakymmenestä aikaistaneen muuttoaan 30 vuoden tutkimusjakson aikana.

Sammakoiden kutuaikakin näyttäisi aikaistuneen. Kevätseuranta-aineiston perusteella aikaisimmat sammakot laskevat munansa jo huhtikuun alussa 2000-luvulla, kun 1990-luvun loppupuoliskolla kutuhavaintoja ilmoitettiin vasta huhtikuun loppupuolella.

Kuka tahansa luonnosta kiinnostunut voi ottaa osaa Kevätseurantaan. Tarkoituksena on havainnoida 40 kasvi- ja eläinlajin esiintymistä ja runsastumista kevään aikana. Myös Kevätseurannan ulkopuolisista lajeista voi ilmoittaa ensihavaintoja esimerkiksi Luonnontieteellisen keskusmuseon omaan fenologiatutkimukseen. Kevätseurannan ulkopuolisia sammakkoeläin- ja matelijahavaintoja voi ilmoittaa Suomen herpetologiselle yhdistykselle.

Kevätseurantaviikonloppuina arvioidaan ensihavaintojen lisäksi lajien runsastumista. Lajirunsautta arvioidaan joka toinen viikonloppu aina kesäkuulle saakka: 15.-16.3, 29.-30.3, 12.-13.4, 26.-27.4, 10.-11.5, 24.-25.5 ja 7.-8.6.

Lisätiedot:

Anna-Leena Mäkelä
Luonto-Liitto, Kevätseuranta-koordinaattori
anna-leena.makela(at)luontoliitto.fi, puh. (09) 68444241 / 044 0155963

Laura Manninen
Luonto-Liitto, tiedottaja
laura.manninen(at)luontoliitto.fi, puh. (09) 68 444 240 / 050 3031840

http://www.luontoliitto.fi/kevatseuranta

kuuluu seuraaviin kategorioihin: