Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Vastuu metsiensuojelusta kuuluu kaikille - Yksityisten rooli korostunut liikaa

Vastuu metsiensuojelusta kuuluu kaikille - Yksityisten rooli korostunut liikaa

Vastuu metsiensuojelusta kuuluu kaikille - Yksityisten rooli korostunut liikaa

Luonto-Liitto tiedottaa 9.12.2005

 Luonto-Liiton mielestä valtion, metsäyhtiöiden, kuntien ja muiden suurten metsänomistajien pitää alkaa kantaa niille kuuluvaa vastuuta metsiensuojelussa.

 

Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Tällä hetkellä yksityisten metsänomistajien suojeluvastuu on ylikorostunut METSO-ohjelman myötä.

 

METSO-ohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman keskeisiä keinoja ovat yksityisille metsänomistajille suunnatut tarjouskilpailu ja luonnonarvokauppa. Ei-yksityisten tahojen tulee kuitenkin kantaa nykyistä suurempi vastuu metsiensuojelusta.

- Vastuu metsiensuojelusta kuuluu kaikille, ja suurten metsänomistajien vastuu on suurempi kuin pienempien, muistuttaa Luonto-Liiton metsävastaava Juho Kytömäki.

 

Ei-yksityiset tahot, kuten valtio, metsäyhtiöt, kunnat, seurakunnat ja muut yhteisöt, omistavat Etelä-Suomen metsistä 26 prosenttia. Pelkästään niiden omistamilla metsillä voitaisiin huolehtia valtaosasta lähivuosikymmenien metsiensuojelua.

 

Metsäyhtiöiden tulee itse vastata arvokkaiden kohteiden suojelusta omilla maillaan.

- "Saastuttaja maksaa" –ajattelun voi laventaa metsiensuojeluunkin. On itsestään selvää, että jäteveden puhdistus on sitä päästävän tehtaan vastuulla ja maksettava, eikä veronmaksajien. Miksi puuta käyttävät metsäyhtiöt eivät voisi omalla kustannuksellaan osallistua enemmän myös metsiensuojeluun? ihmettelee Kytömäki.

 

Valtio omistaa Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lounais-Lapin alueella noin miljoona hehtaaria metsää. Useat arvokkaimmista metsiensuojelualueista sijaitsevat valtion metsien keskellä. Valtion omistamia suojelualueiden lähimetsiä olisikin luontevaa siirtää talouskäytöstä ennallistavaan suojeluun: tukemaan olemassa olevia, sellaisenaan liian pieniä suojelualueita.

 

Kaupunkien ja kuntien omistamissa metsissä piilee runsaasti käyttämättömiä suojelumahdollisuuksia. Luonto-Liiton mielestä nämä mahdollisuudet pitää hyödyntää täysimääräisesti. Kunnat omistavat Suomessa 420 000 hehtaaria metsää. Isot kaupungit, kuten Oulu, Helsinki, Kuopio ja Tampere, ovat suurimpia kuntametsänomistajia.

 

Kaupunkien omat metsät sijaitsevat usein aivan asutuksen tuntumassa, jolloin ne ovat korvaamattomia virkistysalueita asukkaille. Myös muiden yhteisöjen metsien suojelu olisi helppo kytkeä monipuolisten virkistysmetsien luomiseen ja säilyttämiseen.

 

Lisätiedot:

metsävastaava Juho Kytömäki, Luonto-Liitto, p. 040 841 7501

 

Lisää metsistä ja niiden suojelusta:

www.luontoliitto.fi/metsa

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,