Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Valtion maiden arvokkaiden luontokohteiden ulosmittaaminen keskeytettävä

Valtion maiden arvokkaiden luontokohteiden ulosmittaaminen keskeytettävä

Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto 5.4.2012

Metsähallitus on aloittanut suuren valtionmaiden myynnin täyttääkseen valtion sille asettamat tulostavoitteet. Myynnissä on useita luonnonsuojelun kehittämiseen soveltuvia kohteita, luonnontilaisten purojen ja jokien rantoja, järvien ja meren rantoja ja saaria sekä ojittamattomia soita.

Luontojärjestöt katsovat, että suurta maanmyyntiä tehdään jo Metsähallituksen yhteiskunnallisten velvoitteiden, kuten luonnonsuojelun, kustannuksella. Järjestöt vaativat, että valtion maiden myyminen keskeytetään ja myyntikohteiden luonto- ja virkistysarvot selvitetään.

“Myynnissä on jopa palstoja, joilla on Metsähallitukselta vaadittuihin METSO-ohjelman suojelutoimenpiteisiin sisällytettyjä kohteita. Myynnissä on myös alue-ekologisen suunnittelun luontokohteita, jotka Metsähallitus on itse aikanaan rinnastanut suojelualueisiin. Nyt näitä aiempia suojelupäätöksiä puretaan ja kohteita myydään ilman mitään kontrollia", sanoo Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander. "Myös lukuisia luonnontilaisia suopalstoja myydään, vaikka samaan aikaan valmistellaan soidensuojelun täydentämistä valtion mailla. Osa myytävistä palstoista soveltuisi myös hallitusohjelmaan kirjatun valtion maiden metsien lisäsuojelun toteuttamiseen."

"Yhteisillä maillamme on erityinen rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja kansalaisten virkistysmahdollisuuksien turvaamisessa", toteaa suojeluasiantuntija Sini Eräjää Suomen luonnonsuojeluliitosta. "Tällainen maanmyynti haittaa valtion maille asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Se on hyvin lyhytnäköinen keino koittaa paikata valtion menoeriä. On kestämätöntä, että kansallisomaisuuttamme yksityistetään ilman kunnollisia pelisääntöjä ja kontrollia."

Luontojärjestöt lähettivät maanantaina 2.4. Metsähallitukselle, maa- ja metsätalousministeriölle sekä ympäristöministeriölle aloitteen, jossa pyydettiin toimenpiteitä luonnonsuojelun ja virkistyskäytön kannalta merkittävien kohteiden rajaamiseksi pois myytävien kohteiden joukosta.

LISÄTIETOJA:

Lauri Kajander, metsävastaava, Luonto-Liitto, p. 045 117 9610, lauri.kajander(at)luontoliitto.fi

Sini Eräjää, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 358 3838, sini.erajaa(at)sll.fi

LINKKEJÄ:

Luonto-Liiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton aloite 2.4.2012: "Luonto- ja virkistysarvoja sisältävien valtion maiden myynnin rajoittaminen"
http://www.luontoliitto.fi/metsa/ajankohtaista/aloite-luonto-ja-virkistysarvoja-sisaltavien-76

Esimerkkejä myynnissä olevista kohteista, joilla on todennäköisiä luonto- ja virkistysarvoja:
http://metsablogi.wordpress.com/2012/04/05/myytavia-valtionmaita/

Kuvia myynnissä olevalta palstalta Sipoon Stora Korpholmenin saaressa:
https://picasaweb.google.com/115193960351920303775/Sipoo_Stora_Korpholmen_040412

Metsähallituksen tiedote 21.3.2012: "Metsähallitus käynnistää tänään massiivisen metsän myynnin"
http://www.laatumaa.com/sivustot/Laatumaa/fi/Tiedotteet/Mediatiedote_21032012.pdf

Metsähallituksen tiedote 12.2.2001: ”Metsähallituksen metsät on ’alue-ekologisoitu’”
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/Tiedotearkisto/Tiedotteet2001/Sivut/Metsahallituksenmetsatonalueekologisoitu.aspx

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,