Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Valtion aarniometsää kaatuu taas Taivalkoskella

Valtion aarniometsää kaatuu taas Taivalkoskella

VALTION AARNIOMETSÄÄ KAATUU TAAS TAIVALKOSKELLA

Luonto-Liitto tiedottaa 7.1.2002

METSÄHALLITUKSEN KORKEA TUOTTOTAVOITE EI SALLI MYÖNNYTYKSIÄ LUONNOLLE

Luonto-Liiton metsäaktivistit leiriytyivät tänä aamuna valtion liikelaitos Metsähallituksen hakkuualueelle Taivalkosken Hämeenvaarassa. Edellisen kerran Luonto-Liitto protestoi alueen hakkuita vastaan syyskuussa. Valtioneuvosto on edellyttänyt Metsähallitukselta Hämeenvaaran luontoarvojen turvaamista vanhojen metsien suojelupäätöksen yhteydessä.

Hämeenvaara on tyypillinen esimerkki sirpalesuojelusta, jossa yhtenäinen aarniometsä pirstotaan hakkuilla pieniksi erillisiksi saarekkeiksi. Jäljelle jäävät, usein hyvinkin pienialaiset ja sirpaleiset vanhan metsän saarekkeet eivät pysty ylläpitämään alueella toistaiseksi säästynyttä uhanalaista vanhan metsän lajistoa.

Uhanalaisilla lajeilla ei ole lainsuojaa edes valtionmailla. Metsähallitus hakkaa jatkuvasti viimeisiä uhanalaisille vanhan metsän lajeillemme sopivia metsiä. Luonto-Liitto löysi viime kesän inventoinneissa Hämeenvaarasta useiden uhanalaisten lajien, mm. liito-oravan esiintymiä. Julkisen paineen vuoksi kymmenien hehtaarien hakkuurajauksia muutettiin esiintymien kohdalla hieman, mutta nämä muutokset eivät riitä pelastamaan jo nyt liian pienten ja hajanaisten elinympäristöjen varassa sinnitteleviä lajeja.

Metsähalllituksen tuottotavoite on lain hengen vastainen

Laki Metsähallituksesta vaatii valtion liikelaitoksen turvaavan luonnon monimuotoisuuden. Metsähallituksen hakkuutavoitteet ovat kuitenkin nousseet viimeiset kymmenen vuotta jatkuvasti, ja ylittäneet jo kauan sitten ekologisesti kestävän tason. On nurinkurista, ettei edes valtion metsiä hoideta tavalla, joka olisi linjassa Suomen perustuslain monimuotoisuuden säilyttämisvelvoitteen kanssa tai Suomen allekirjoittamien kansainvälisten biodiversiteettisopimusten kanssa. Metsähallituksen hakkuissa Pohjois-Suomen aarniometsissä katoaa jatkuvasti arvokasta vanhan metsän elinympäristöä, jota on kaikkien ekologisten arvioiden mukaan jo nyt liian vähän. Tuottotavoite ei salli joustoa edes uhanalaisten lajien tai matkailuyrittäjille ja metsien virkistyskäyttäjille erityisen tärkeiden metsien hakkuissa.

Lisätietoja:
Luonto-Liitto, Olli Manninen 050-5940429, Juho Lintu 040-549 1597 (maastossa)

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,