Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Valitusoikeutta kaavoituksessa ei tule rajoittaa

Valitusoikeutta kaavoituksessa ei tule rajoittaa

Valitusoikeutta kaavoituksessa ei tule rajoittaa

Luonto-Liitto tiedottaa 22.3.2006

Hallintoneuvos Lauri Tarastin johtama ympäristöministeriön työryhmä esittää 14.3. julkaistuissa ehdotuksissaan valitusoikeuden rajoittamista  kaavoituskysymyksissä.  Menettelyn nimellisenä tarkoituksena on  kaavoituksen nopeuttaminen ja tonttitarjonnan lisääminen. Valitusoikeuden rajoittaminen on kuitenkin ristiriidassa kansalaisten perusoikeuksien kanssa.

Muutoksenhaku ei yleensä ole kiusantekoa tai prosessien tahallista  pidentämistä. Valitukseen ei riitä perusteeksi erimielisyys päätöksen kanssa, vaan päätös tai sen valmistelu pitää pystyä osoittamaan lain vastaiseksi. Muutoksenhakumahdollisuudessa turvataan kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, mikä on muun muassa perustuslain sekä Århusin sopimuksen turvaama oikeus.

Muutoksenhakuoikeus parantaa päätöksenteon laatua. Se ehkäisee ennakolta  lain rajojen rikkomista ja parantaa maankäytön valmistelua.  Monet valitukset ovat johtaneet hankkeita parantaviin ja haittoja lieventäviin toimiin. Valitukset paljastavat myös lainsäädännön muutostarpeita.

Ratkaisut tonttipulaan on löydettävä puuttumatta valitusoikeuteen. Valitusoikeus mahdollistaa poliittisen päätöksenteon laillisuuden valvonnan sekä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikuttamisen itseään koskevissa asioissa. Luonto-Liiton mukaan todellinen pullonkaula löytyy tuomioistuimista, joihin pitää saada riittävästi resursseja, jotta muutoksenhaut voidaan käsitellä nykyistä nopeammin.

Luonto-Liitto on vuonna 1943 perustettu lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Luonto-Liiton tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan siten, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja luonnon itseisarvo tunnustetaan.


Lisätiedot
Luonto-Liiton ympäristöpoliittinen sihteeri Hanna Kaisa Hellsten, 044-257 0174

www.luontoliitto.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,