Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Vaasan kaupungin metsänhakkuusta tutkintapyyntö poliisille

Vaasan kaupungin metsänhakkuusta tutkintapyyntö poliisille

Luonto-Liiton Pohjanmaan piiri on tehnyt tutkintapyynnön
Vaasan kaupungin metsänhakkuusta Pilvilammen alueella. Tutkintapyyntö
jätettiin Vaasan poliisille perjantaina. Poliisia pyydetään tutkimaan,
onko keväällä tehdyssä avohakkuussa heikennetty luonnonsuojelulailla
rauhoitetun liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja Pilvilammen
lounaispuolella.

Luonto-Liitto tiedottaa 7.5.2012

Pohjanmaan piirin metsäryhmä teki huhtikuun lopussa kaksi liito-oravaretkeä
kaupungin omistamiin metsiin Höstvedellä. Kaavan
suojeluvarauksessa olevaan metsään rajautuen oli hakattu parin
hehtaarin kokoinen alue, jossa on kantojen perusteella kasvanut
vanhahko kuusivaltainen sekametsä. Yhtään haapaa, joka on
liito-oravalle erityisen tärkeä, ei oltu jätetty jättöpuuksi. Nopealla
maastokäynnillä liito-oravan jätöksiä havaittiin yhden järeän kuusen
kannon juurelta.

Hakatun liito-oravametsän lisäksi liito-oravan papanoita löydettiin
myös useilta muilta metsäpalstoilta Pilvilammen lounaispuolella.
Aiemmissa luontoselvityksissä näissä ei ole havaittu liito-oravaa.
Uudet liito-oravahavainnot on raportoitu Pohjanmaan ELY-keskukselle ja
Vaasan kaupungin ympäristöosastolle sekä kaavoittajille.

"Nämä havainnot kertovat siitä, että Vaasassa ei ole
systemaattisesti selvitetty liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja. Vaasan yleiskaavassa nämä metsäalueet on varattu
asuinalueeksi ja uudeksi tielinjaukseksi", kertoo Luonto-Liiton
Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Matti Tuomaala.

Liito-orava on EU:n luontodirektiivin erityissuojeltu laji ja sen
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on kielletty
luonnonsuojelulaissa. Liito-oravan tyypillinen elinympäristö on vanha
kuusivaltainen metsä, jossa kasvaa haapoja ja muita lehtipuita.
Tällaisia metsiä on Pilvilammen alueella säilynyt myös nykyisen kaavan
suojeluvarausten ulkopuolella.

Kuvia hakkuusta ja rakennettavaksi suunnitelluista metsistä:
https://picasaweb.google.com/115193960351920303775/PilvilampiVaasa?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOmvroaVjeqJjAE&feat=directlink

Lisätietoja:

Matti Tuomaala, Luonto-Liiton Pohjanmaan piirin puheenjohtaja,
matti.j.tuomaala(at)gmail.com, puh. 040 555 2582

Lauri Kajander, Luonto-Liiton metsävastaava,
lauri.kajander(at)luontoliitto.fi, puh. 045 117 9610

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,