Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tutkimusmetsien hakkuissa hävitetään luontoarvoja

Tutkimusmetsien hakkuissa hävitetään luontoarvoja

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace tiedottavat 23.9.2011

Luontojärjestöt vetoavat Metsäntutkimuslaitokseen ja Metsähallitukseen hakkuiden pysäyttämiseksi Lapinjärven tutkimusmetsässä. Järjestöt esittävät alueen keskellä sijaitsevan Ilveskallion luonnonsuojelualueen tuntuvaa laajentamista. Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace.

Metsähallitukselta on valtioneuvoston periaatepäätöksellä edellytetty entisten Metsäntutkimuslaitoksen alueiden luontoarvojen ja suojeluun soveltuvien kohteiden selvittämistä. Kuitenkin Lapinjärvellä on yhä syyskuussa 2011 tehty hakkuita alueella, jonka suojeluun olisi ollut täydet perusteet. Myös Padasjoella paljastui aiemmin tänä vuonna laajoja vanhan metsän avohakkuita entisellä Metsäntutkimuslaitoksen alueella Vesijaon luonnonpuiston välittömässä läheisyydessä. Näistä hakkuista päätellen Metsähallituksen selvitykset ovat olleet riittämättömiä alueiden poikkeuksellisten luontoarvojen turvaamiseksi.

”Metsien suojelu laahaa kaukana tavoitteista, koska valtiolla ei ole riittävästi rahoitusta täyteen markkinahintaan yksityisiltä maanomistajilta ostettaviin suojelualueisiin. Samaan aikaan valtionmaalla hakataan pienten suojelualueiden kyljessä kirkkaasti suojelun arvoisia metsiä.”, toteaa Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander.

Etelä-Suomen uhanalaisen metsäluonnon suojelussa kiireellisintä on turvata olemassa olevat, uhattua lajistoa yhä elättävät ydinalueet ja laajentaa pienialaisia suojelualueita, joilla lajiston säilyminen on epävarmaa. Lapinjärven ja Vesijaon sekä monen muun tutkimusmetsän alueella yhdistyvät nämä molemmat mahdollisuudet.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että metsiensuojelua täydennetään 20 000 suojeluhehtaarilla valtion ja muiden yhteisöjen mailta. Yhteensä 86 000 hehtaaria Metsäntutkimuslaitoksen metsiä siirrettiin vuoden 2008 alussa Metsähallituksen hallintaan. Lapinjärvellä ja muilla Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallituksen hallintaan siirretyillä alueilla on poikkeuksellisia luontoarvoja ja hyvä mahdollisuus toteuttaa hallitusohjelman tavoitetta.

"Vaikka tutkimustoiminta on tärkeää, sitä ei voi käyttää perusteena merkittävien luontoarvojen hävittämiseen. Vastuu luonnon monimuotoisuudesta kuuluu kaikille, eikä tutkimustoiminta voi olla tässä suhteessa poikkeus. Metsäntutkimus ei tietenkään aina edellytä hakkuita tai metsänhoitoa. Uudistushakkuita vaativat tutkimukset on voitava suunnata sellaisille kohteille, joilla ne eivät tuhoa arvokkaita luontokohteita", esittää Suomen luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Sini Eräjää.


Lisätietoja:

- Kuvia Lapinjärven ja Vesijaon metsistä ja hakkuista

- Karttarajaus Lapinjärven alueen arvokkaista metsistä (pdf)

- Järjestöjen vetoomus Lapinjärven tutkimusmetsän hakkuiden lopettamiseksi ja luontoarvojen suojelemiseksi. http://www.luontoliitto.fi/metsa/ajankohtaista/vetoomus-lapinjarven-tutkimusmetsan-hakkuiden-67


- Lauri Kajander, metsävastaava, Luonto-Litto, p. 045 117 9610, lauri.kajander [ät] luontoliitto.fi

- Sini Eräjää, metsäasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 358 3838, sini.erajaa [ät] sll.fi

- Sini Harkki, metsäkampanjavastaava, Greenpeace, p. 050 582 1107, sini.harkki [ät] greenpeace.org

HUOM! Toimittajille tarjotaan mahdollisuutta tutustua Lapinjärven tutkimusmetsään paikanpäällä maastossa. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajanderiin (yhteystiedot yllä).

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,