Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tulevaisuutemme ei ole vain ympäristösektorin vastuulla

Tulevaisuutemme ei ole vain ympäristösektorin vastuulla

Luonto-Liitto tiedottaa 15.6.2007

Pohjoismaat ovat ilmastonmuutoksen ja merien suojelun suhteen suurten haasteiden edessä. Ruohonjuuritasolla on suurta tahtoa toimia kestävästi, esimerkiksi puhtaamman meren puolesta ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Nyt on aika järjestelmänmuutoksiin kaikilla yhteiskunnan aloilla.

"Hyviä esimerkkejä toimenpiteistä ja tuloksista löytyy jo useilta aloilta", sanoo Gunda Åbonde-Wickström pohjoismaisten ympäristöjärjestöjen vuositapaamisessa 11.-12.6.2007 Ahvenanmaalla. Paikalla oli edustajia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Färsaarilta ja Islannista.

Vasta kun Euroopan unionin maatalouspolitiikka ja -tuet pohjautuvat kestäville perusteille, voi Itämeren tila parantua. Meren tila kohenee vain kun maatalouden ravinteet saadaan kiertämään järjestelmän sisällä sen sijaan että ne valuisivat Itämereen. Järjestöt ovat esittäneet EU:n maatalouskysymyksistä vastaavalle komissaarille ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä EU:n nykyisen maatalouspolitiikan vaikutuksista Itämeren tilaan.

Parhaillaan Itämeren tilan parantamiseksi työskennellään monin eri tavoin.

"Me vaadimme, että pohjoismaiden hallitukset työskentelevät aktiivisesti ja kunnianhimoisesti Helsinki-komission Itämeren toimintasuunnitelman puitteissa konkreettisten päästökiintiöiden saamiseksi, jotta saavutamme EU:n vesipuitedirektiivin vaatiman vesien hyvän ekologisen tilan. Lisäksi vaadimme, että EU:n meristrategia perustuu ympäristönäkökohtiin", sanoo Lotta Nummelin.

Samaan tapaan edellytetään järjestelmämuutoksia, jotka kannustavat energiansäästöön. Säästämällä energiaa ja siirtymällä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 30%:lla vuoteen 2020. Ydinvoima ei ole pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu. Siksi olisi laadittava suunnitelmia ydinvoiman käytön lopettamiseksi pohjolassa.

LISÄTIETOJA:

Heikki Simola, Suomen luonnonsuojeluliitto, 050-566 0640

Lari Karreinen, Luonto-Liitto, 0400-487 642

Tom Gullberg, Natur och Miljö, 040-513 5752

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,