Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tietoa maatalouden ympäristötuen vaikuttavuudesta puuttuu

Tietoa maatalouden ympäristötuen vaikuttavuudesta puuttuu

Maatalouden ympäristötuen tieteellinen perusta on olematon, sillä tutkimustietoa eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta on erittäin vähän. Luonto-Liiton Itämeri-ryhmä selvitti tutkimuksia ympäristötuen toimenpiteiden vaikuttavuudesta sivulle http://www.luontoliitto.fi/ravinnewiki. Niitä löytyi vain vähän.

Luonto-Liitto tiedottaa 30.9.2011

”Ei ole mitään näyttöä, että nykyisillä toimenpiteillä saavutettaisiin valtioneuvoston asettama tavoite ravinnekuormituksen vähentämisestä 30 % vuoteen 2015 mennessä. Tavoitetta asetettaessa ei ole tiedetty, mitkä ympäristötuen toimenpiteistä olisivat tehokkaimpia tai voidaanko ehdotetuilla toimilla edes saavuttaa vähennystä. Ympäristötukeen syydetään rahaa tietämättä toimien vaikuttavuudesta, ja kaikki osapuolet turhautuvat, kun ravinnekuormitus ei vähenekään tavoitellusti”, tutkimuksia selvittänyt Tähti Pohjanmies Luonto-Liiton Itämeri-ryhmästä sanoo.

Tilanne on hankala, kun tutkimustietoa ympäristötuen uudistamisen pohjaksi on niin vähän ja uutta ohjelmaa luodaan parhaillaan. Ympäristötuen ongelmat ovat kaikkien tiedossa, mutta ratkaisun avaimet ovat hämärässä. Ilman tarkkaa tutkimustietoa toimenpiteitä ja varoja saatetaan kohdistaa väärin.

”Todennäköisesti ratkaisu voisi löytyä useamman keinon yhdistelmästä. Kuormittavimmille lohkoille tulisi kohdistaa sekä suojavyöhykkeitä että talviaikaista kasvipeitteisyyttä, jolloin talvikauden sateet huuhtoisivat vähemmän ravinteita vesistöön. Kohdennusta voidaan tehdä viljelijöille suunnatun tarjouskilpailun perusteella. Ympäristötuen perustasoa on nostettava, kun sitä viimeksi löysättiin. Luomuviljelyn lisääminen ja ravinteiden kierrätyksen tehostaminen kannattaa, jotta teollisten lannoitteiden käyttöä voitaisiin vähentää”, miettii Lari Karreinen Luonto-Liiton Itämeri-ryhmästä.

Nyt kun on yhteisymmärrys ja halu vähentää reilusti maatalouden ravinnepäästöjä sekä viljelijä- että hallintopuolella, seuraava askel on keskustella toteutuskeinoista, joilla se tehdään mahdolliseksi. Keskustelun tueksi tarvitaan tutkimusta.

Luonto-Liiton Itämeri-ryhmä kokosi vapaaehtoisvoimin tietoa maatalouden ravinnekuormituksen vähennyskeinoista niiden vaikuttavuuden vertailemiseksi. Itämeri-ryhmä kutsuu kaikki kiinnostuneet osallistumaan sivuston täydentämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että sen pohjalta voitaisiin tulevaisuudessa seurata, miten toimenpiteet maatalouden ravinnekuormituksen vähenemiseksi etenevät ja mihin yhteiskunnan voimavarat kannattaa keskittää.

Lisätietoja

Luonto-Liiton Ravinnewiki

Tähti Pohjanmies
Ravinnewikin koordinaattori
tahti.pohjanmies [ät] gmail.com
040 739 7503

Lari Karreinen
Ravinnewikin puuhamies
lari.karreinen [ät] luontoliitto.fi
0400 487 642

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,