Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Suurpetojen huomioiminen luontomatkailun kehittämisessä

Suurpetojen huomioiminen luontomatkailun kehittämisessä

Luonto-Liitto tiedottaa 18.10.2011

Maa- ja metsätalousministeriölle 18.10.

Luonto-Liitto toivoo, että maa- ja metsätalousministeriö huomioi suurpedot jatkossa yhä vahvemmin luontomatkailun kehittämisessä. Luonto-Liitto toivoo, että ministeriö laatii selvityksen suurpetoihin kohdistuvan matkailun toimintaedellytysten kehittämismahdollisuuksista ja alkaa johtavana viranomaisena laatia säännöstöä ja valvontaa petomatkailun toteuttamisen turvaamiseksi. Ministeriön ei pidä sallia petomatkailun toimintaolosuhteita heikentäviä toimia: karhun kevätmetsästystä ei tule sallia eikä petokantoihin tule kohdistaa kantoja voimakkaasti verottavia toimenpiteitä petomatkailuun soveltuvilla alueilla.

Suomessa ns. petomatkailu on pääosin karhuun kohdistuvaa ja piilokojuista tapahtuvaa katselu- ja kuvaustoimintaa. Toiminta tapahtuu petoja houkuttelevia haaskoja hyväksi käyttäen. Matkailu keskittyy itärajan läheisyyteen, lähinnä Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan, jossa karhukannat ovat olleet Suomen mittapuun mukaan jo pitkään vahvat. Muualla Suomessa petomatkailu on hyvin vähäistä pienten tai olemattomien suurpetomäärien vuoksi.

Petomatkailu on aluetaloudellisesti jo tällä hetkellä paikoin varteenotettava elinkeinohaara, jonka parissa toimii pääosin pieniä perheyrityksiä. Petomatkailun kokonaisvolyymin arvioidaan nousevan välillisine vaikutuksineen useaan miljoonaan euroon vuodessa ja sen työllistävä vaikutus muuttotappioalueilla on kasvava. Petomatkailun asiakaskunnassa on runsaasti ulkomaisia matkailijoita.

Luonto-Liitto pitää suunnitelmallista ja suurpedot mahdollisimman hyvin huomioivaa matkailutoimintaa yhtenä merkittävänä keinona suurpetojen hyväksyttävyyden parantamiseen paikallistasolla. Luonto-Liitto näkee myös petomatkailun yhtenä kehittyvänä aluetaloudellisena toimintona nimenomaan kaupunkiseutujen ulkopuolella. Kestävästi toteutettuna se ansaitsee Luonto-Liiton tuen.

Luonto-Liitto toivoo maa- ja metsätalousministeriön kytkevän petomatkailun yhä vahvemmin mukaan suurpetoihin liittyvään asiakokonaisuuteen. Suurpedot tulee ministeriössä nähdä niiden kantojen hoidon osalta myös uudenlaista elinkeinotoimintaa mahdollistavana tekijänä. Suurpedot pitää nähdä niin ikään laajemmin suomalaisen luontomatkailun vetonauloina ja näytteinä erämaisen luonnon säilymisestä, eräänlaisina keihäänkärkinä luontomatkailukokonaisuudessa.

Luonto-Liitto toivoo, että ministeriö ottaa petomatkailun yhdeksi kehityskohteekseen ja ensivaiheessa laatii selvityksen sen sosioekonomisista ja ekologisista toimintaedellytyksistä ja lähtee johtamaan sen pohjalta petomatkailun kehittämistä.

Petomatkailu kaipaa myös mahdollisuuksien luonnin lisäksi selkeitä pelisääntöjä, joiden raameissa sitä voidaan harjoittaa. Tilanne tällä hetkellä on lupien ja haaskaruokinnan todellisen käyttötarkoituksen ja volyymin osalta karkaamassa käsistä. Irvokkaimmillaan haaskaruokintaa käytetään petomatkailun tai kuvaustoiminnan nimekkeen alla jopa suurpetojen metsästämisessä. Toisaalta petomatkailun kestävyyden kulmakivenä on pidettävä petojen ihmisarkuuden säilymistä. Luonto-Liitto toivoo ministeriön lähtevän laatimaan säännöstöä petojen katselu- ja kuvauspaikkojen toiminnasta.

Luonto-Liitto toivoo, että ministeriö omassa rutiinitoiminnassaan kunnioittaa petomatkailuyrittäjien katselu- ja kuvauspaikkojen alueilla riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suosituksia petojen kestävistä verotusmääristä. Samalla ministeriön tulee turvata petomatkailun mahdollisuudet nykyiseen verrattuna laajemmalla maantieteellisellä alueella Suomessa sallimalla petokantojen kasvu poronhoitoalueella ja läntisessä Suomessa. Petomatkailualaa paljon puhuttavaa karhun kevätmetsästystä ei tule sallia jatkossakaan.


Leo Stranius
Pääsihteeri

Sami Lyytinen
Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja

www.luontoliitto.fi/susiryhma

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,