Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Suomalainen metsäsertifiointi ei vastaa markkinoiden toivomuksiin - arvometsien hakkuut jatkuvat

Suomalainen metsäsertifiointi ei vastaa markkinoiden toivomuksiin - arvometsien hakkuut jatkuvat

SUOMALAINEN METSÄSERTIFIOINTI EI VASTAA MARKKINOIDEN TOIVOMUKSIIN - ARVOMETSIEN HAKKUUT JATKUVAT

Luonto-Liitto tiedottaa 29.1.2001

Greenpeace ja Luonto-Liitto julkistavat tänään raportin, jonka mukaan suomalainen metsäsertifiointi ei ole lopettanut suojelullisesti arvokkaiden metsien hakkuita. "Anything goes?" -raportti esittelee suomalaisen sertifioidun metsätalouden ekologisia ja sosiaalisia ongelmia 55 tapausesimerkin kautta. Tänään avattavilta www.pefcwatch.org - kotisivuilta seurataan jatkossakin metsätalouden luoman sertifiointijärjestelmän käytännön tuloksia.

Järjestöjen mielestä yleiseurooppalaisen PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän osaksi hyväksytty suomalainen sertifiointi ei vastaa markkinoiden toivomuksiin saada ekologisesti kestävästi tuotettua puutavaraa. "Sertifioinnin lupaukset ovat itsessään riittämättömiä. Lisäksi puuttellisen valvonnan ja epämääräisen ohjeistuksen takia se luvattu vähäkään ei toteudu", sanoo Luonto-Liiton metsävastaava Sini Harkki.

"PEFC - merkittyjä tuotteita ei voi suositella ekologisesti vastuullisille kuluttajille. Sertifikaatti sallii mm. erämaiden ja luonnonmetsien hakkuut sekä hakkuut suojelusuunnittelun kohteena olevissa Etelä-Suomen arvometsissä", sanoo Greenpeacen metsäkampanjavastaava Matti Liimatainen.

Sertifiointi ei säästä luonnon monimuotoisuuden ja porotalouden kannalta arvokkaita metsiä

Ympäristöjärjestöjen tutkimus osoittaa, ettei suomalainen metsäsertifiointi ole parantanut metsäluonnon monimuotoisuuden huomioonottamista. Metsätalousvetoisessa sertifiointijärjestelmässä on merkittäviä valvonnan riippumattomuuteen liittyviä puutteita. Sertifioinnin ekologiset kriteerit ovat heikkoja ja epämääräisiä, eikä järjestelmä pysty takaamaan edes niiden noudattamista. Suurin heikkous on se, että kriteerien täyttymistä arvioidaan maakunnallisena keskiarvona eivätkä yksityiset metsänomistajat ole suoraan sitoutuneet järjestelmään.

Tutkijoiden mukaan maassamme ei ole riittävästi suojeltuja metsiä monimuotoisuuden turvaamiseksi. Arvostetut ekologit varoittavat metsälajeja uhkaavasta sukupuuttoaallosta. Tästä huolimatta kestävyyden mittariksi nostettu PEFC-sertifiointi sallii suojelullisesti arvokkaiden metsien hakkuut. "Anything goes?" -raportissa listataan kymmeniä vanhojen metsien ja uhanalaisten lajien elinympäristöjen hakkuita.

Luppoa kasvavien vanhojen metsien hakkuut ajavat ahtaalle myös Lapin poronhoitoa supistaen laidunmahdollisuuksia luonnonlaitumilla. Metsähallitus ei sertifioinnista huolimatta täytä velvoitteitaan ottaa huomioon poronhoidon toimintaedellytyksiä edes saamelaisten kotiseutualueella. Hakkuisiin on useissa tapauksissa ryhdytty poronhoidolle tärkeissä laidunmetsissä neuvottelematta poronhoitajien kanssa lainkaan. Jos neuvotteluja on käyty, on Metsähallituksen neuvottelukäytäntö ollut vailla todellista vuorovaikutteisuutta. Poronhoitajia ei alunperinkään kuultu sertifioinnin porotalouskriteereitä kehitettäessä, eikä asiasta myöhemmin käydyissä neuvotteluissa ole päästy sopimukseen. Saamelaiskäräjien lausunnossa sertifioinnista puolestaan todetaan, ettei sertifiointi ole tuonut parannusta saamelaisten oikeuksien huomiointiin.

LISÄTIEDOT:
Luonto-Liitto: sertifiointiasiantuntija Matti Ikonen, 0400-25 77 55 ikonen_ät_sll.fi
Luonto-Liitto: metsävastaava Sini Harkki, 050-582 1107 sini.harkki_ät_sll.fi
Greenpeace: kampanjavastaava Matti Liimatainen, 050-346 2210 matti.liimatainen_ät_nordic.greenpeace.org
Saamelaisaluetta ja poronhoitoa koskevat kysymykset: Jarmo Pyykkö, 016-673 242, jarmo.pyykko_ät_sll.fi

RAPORTTI INTERNETISSÄ: http://www.pefcwatch.org
- raportin värikuvaversio PDF-muodossa, video ja valokuvia (myös korkearesoluutioisia painokelpoisia)

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,