Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Stora Enso köper massa från skövlad finsk urskog

Stora Enso köper massa från skövlad finsk urskog

Nätverket Skydda skogen och Luonto-Liitto (Finnish Nature League) - 2009-02-02

Stora Enso har tidigare gjort sig ökända för sina miljöförstörande eukalyptusplantager i Brasilien och avverkningar av gammelskog, verksamhet som de försökt grönmåla. Nu går de ytterligare några kliv över gränsen när de åter öppnar för att köpa massa och skogsråvara från finska statens pågående avverkningar av urskogsartade gammelskogar.

- Det är viktigt att Stora Ensos kunder och aktieägare får kännedom om att de köper massa från avverkade gammelskogsområden, säger Olli Manninen i nätverket Skydda skogen.

Bakgrunden till kritiken bottnar i att det finska, statligt ägda skogsbolaget Metsähallitus åter igen börjat avverka kontroversiella gammelskogar i finska Lappland och att en stor del av träden köps upp av Stora Enso. Metsähallitus har nyligen startat avverkningar i fyra intakta gammelskogsområden. Internationella kunder till den finska skogsindustrin har länge varit intresserade av att köpa virke och massa från det finska skogsbruket, som de trott är hållbart. Pappersbolagen Stora Enso, Metsähallitus och UPM har efter tidigare kritik antagit en policy att undvika att köpa råvara från kontroversiella avverkningar i samernas hemtrakter. I andra delar av Lappland köper de fortfarande virke från gamla naturskogar (1). Finska miljöorganisationer har identifierat hundratals fynd av hotade arter i de skogsområden som nu avverkas. Dessa områden representerar sällsynta rester av europeisk naturlig gammelskog med gamla träd och en mångfald av arter som inte överlever i påverkade skogar (2).

Greenpeace har kontaktat de tänkbara köparna av pappersmassan, pappersbolagen Stora Enso och Metsähallitus, som båda har angett att de inte finner någon anledning till att undvika att köpa virke från de berörda avverkningarna av gammelskogarna. Finska naturvårdare träffade Stora Enso i måndags för att ge dem en del av en 300-årig tall från en pappersmassa-trähög och krävde att bolaget slutar att använda gammelskogar i sin produktion.

För mer information, vänligen kontakta Skydda skogen eller Luonto-Liitto:

Olli Manninen: ollimanninen(at)yahoo.se
telefon: +358505940429

Emilia Pippola: epippola(at)mail.student.oulu.fi
Telefon: +358505402551

Viktor Säfve: postmaster(at)skyddaskogen.se

Bilder från och mer info om pågående ur- och gammelskogsavverkning i Finland:

http://www.forestinfo.fi/forestlapland/
http://picasaweb.google.com/forestlapland/TalluskotavaaraJooseppitunturiLoggingJan2009#
http://picasaweb.google.com/forestlapland/MoukajarviMoukavaaraLoggingJan2009#
http://www.forestinfo.fi/forestlapland/loggingsite/jooseppitunturi/talluskota/index.html
http://www.flickr.com/photos/greenpeacefinland/sets/72157612966476339/

NOTER:

(1) Metsähallitus planerar ytterligare minst två avverkningar i samernas hemtrakter nu i vinter. De lokala samiska renskötarna och deras kooperativ motsätter sig planerna och har vänt sig till relevanta departement och media med ett krav om att avverkningarna som hotar deras rättigheter till traditionell renskötsel stoppas.

(2) Gammelskogen som avverkas i Lappland har kartlagts och avgränsats av miljöorganisationerna Finlands Naturskyddsförbund, Nature League och Greenpeace. Dokumentationen av avverkningen i kommunen Savukoski visar att 300-400 år gamla tallar har avverkats och staplats ovanpå varandra för att därefter användas i ett pappersbruk.
kuuluu seuraaviin kategorioihin: