Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Sorsastusta myöhennettävä

Sorsastusta myöhennettävä

SORSASTAJAN EKOTEKO: VAPAAEHTOINEN PESIMÄRAUHAN PIDENNYS

Luonto-Liitto tiedottaa 19.8.2003

Luonto-Liitto haastaa kaikki itseään luonnon ystäviksi kutsuvat metsästäjät lykkäämään sorsastuskauden alkua viikolla tai parilla. Järjestö toivoo myös metsästyskauden alun lakisääteistä myöhentämistä pysyvästi pidemmälle syksyyn. Näihin toiveisiin Luonto-Liitolla on tänä vuonna poikkeuksellisen painavat perusteet.


Myöhäisen, kylmän kevään vuoksi lintujen pesimäaikatauluissa ollaan tänä kesänä kautta linjan myöhässä. Tämän vuoksi metsästyskauden alussa on maastossa huomattavasti normaalia enemmän lentokyvyttömiä poikas- ja aikuislintuja. Tämä käy ilmi muun muassa riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksissä.


Metsästyksen harjoittaminen tällaisessa tilanteessa on erittäin arveluttavaa. Tavallisenakin kesänä sorsastuskauden alku sattuu ajankohtaan, jossa usean poikueen tehneet emot ovat vielä liian heikkoja lentämään metsästäjiä karkuun. Kuitenkin juuri nämä kaksia poikueita tehneet emot ovat erityisen arvokkaita, ja niitä tulisi lintukantojen hyvinvoinnin vuoksi vaalia.


Sorsastuskauden alkamispäivä on päätetty poliittisena päätöksenä metsästysasetuksella. Siinä ei ole riittävästi huomioitu biologista tietoa lintujen kehityksestä tai sitä, että myös riistaeläimiä tulee kohdella eettisesti oikein kuten tuotanto- tai lemmikkieläimiä. Metsästäjän todellinen luonnonsuojelumieli punnitaankin tänä syksynä sillä, malttaako hän pitää haulikon kaapissa vielä viikon tai pari.


Jos metsästäjäjärjestöjen puheet luontoa ja saaliseläintä kunnioittavasta metsästäjästä osoittautuvat katteettomiksi, Luonto-Liitto vaatii metsästysasetusta muutettavaksi niin, että sorsastuskauden alkamisajankohta siirtyy myöhempään syksyyn. Tämä on lintukantojen hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeää. Myös yhteiskunnan muuttuneet arvot edellyttävät eläinten eettisen kohtelun leviämistä myös metsästykseen. Yhä useammalle ei-metsäjälle metsästys näyttäytyy vain eläinten tappamisena huvin vuoksi.


Luonto-Liitto toivoo, että jatkossa entistä useampi NATURA2000 -verkostoon sisällytetty arvokas lintukosteikko rajataan metsästyksen ulkopuolelle. Nämä alueet on suojeltu rikkaan linnustonsa vuoksi, joten on nurinkurista, että niilläkin saa ampua lintuja.
Lisätietoja: pääsihteeri Jouni Nissinen, (09) 68 444 234, 040 828 1881

kuuluu seuraaviin kategorioihin: