Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Soidensuojeluohjelma mahdollista vielä pelastaa

Soidensuojeluohjelma mahdollista vielä pelastaa

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ei kertonut tänään Helsinkiin koolle kutsumansa suopäivän päätteeksi ratkaisuaan tai edes aikataulua soidensuojelulle. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto jättivät ministerille ennen tilaisuutta ratkaisuehdotuksensa soidensuojeluohjelman toteuttamiseksi vielä tällä hallituskaudella.
Luonto-Liitto tiedottaa 3.12.2014
Luonnonsuojelujärjestöjen ehdotuksessa valtion omistamia valtakunnallisesti merkittäviä soita suojeltaisiin Pohjois- ja Etelä-Suomessa yhteensä noin 50 000 hehtaaria. Yksityishenkilöiden ja yhtiöiden omistamia arvokkaita soita suojeltaisiin noin 40 000 hehtaaria, valikoiden ne kuulemiskierroksen perusteella kaikkein arvokkaimmista ja niistä, joiden suojelua ei laajasti vastusteta. Luonnonsuojelulaki antaa valmisteleville viranomaisille mahdollisuuden kuulemisien jälkeen muokata kohteita ja niiden rajauksia. Lisäksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOlla suojeltaisiin puustoisia soita noin 30 000 hehtaaria vuoteen 2020 mennessä lisärahoituksen turvin.


Ympäristöministeri keskeytti soidensuojelun täydennysohjelman valmistelun viime metreillä lokakuun puolivälissä. Ilman ministerin väliintuloa maanomistajien virallinen kuulemiskierros olisi jo saatu päätökseen ja vältytty turhalta vastakkainasettelulta. Soidensuojelun täydennysohjelmaa valmisteleva ympäristöministeriön asettama työryhmä otti aikanaan laajasti yhteyttä maanomistajiin ennen maastokartoituksia kesinä 2013 ja 2014. Maanomistajien palaute oli tuolloin valtaosin neutraalia tai tiedustelevaa.


”Olemme erittäin pettyneitä siihen, että ympäristöministeri ei ole halunnut kuulla maanomistajia nyt virallisesti suoraan heitä koskevassa asiassa”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.


Luonnonsuojelujärjestöjen esitys on valmisteltu siten, että hyviä soidensuojelupäätöksiä olisi mahdollista tehdä vielä kuluvalla hallituskaudella.


”Löytyykö hallituksesta vastuullisia puolueita, jotka palauttaisivat soidensuojelun hallitusohjelmassa linjatulle reitilleen?” Sulkava kysyy.


Kansallisen suostrategian valmistelu käynnistettiin vuonna 2009 maa- ja metsätalousministeriön koordinoimana, tavoitteena soiden ja turvemaiden kestävä käyttö. Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa vuonna 2011 luvattiin suunnata luonnonsuojelun määrärahoja soidensuojelun täydennysohjelman toteutukseen ja periaatepäätös asiasta tehtiin vuonna 2012. Sen mukaan Suomessa laaditaan vuoden 2014 loppuun mennessä luonnonsuojelulain mukainen soidensuojelun täydennysohjelma. Lisäksi kirjattiin, että METSO-ohjelman toimeenpanossa tehostetaan puustoisten soiden suojelua ja selvitetään vapaaehtoisuuteen perustuvat mahdollisuudet.


Lisätiedot:


Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton ratkaisuehdotus soidensuojelun edistämiseksi 3.12.2014 (pdf, 2 sivua, ladattavissa netistä):
Risto Sulkava, puheenjohtaja, SLL, puh. 050 560 2113, risto.sulkava@sll.fi
Keijo Savola, suojeluasiantuntija, Luonto-Liitto, puh. 045 652 1974, keijo.savola@gmail.com
Tiedote 3.12.2014
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,