Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsähallitus romuttamassa soiden suojelun

Metsähallitus romuttamassa soiden suojelun

Soidensuojelun täydennysohjelma on saamassa karun päätöksen. Luontojärjestöt vetoavat ministeri Tiilikaiseen, jotta tämä pelastaisi soiden suojelupaketista valtionmaiden 50 000 hehtaarin osuuden.

Luonto-Liitto tiedottaa 2.9.2015

Metsähallitus on esittämässä isoa karsintaa valtion maiden lakisääteiseen suojelupakettiin. Uusia lailla suojeltavia alueita olisi vain 6 000 hehtaaria ja Metsähallituksen omalla päätöksellä muusta käytöstä siirrettäisiin sivuun 19 000 suohehtaaria. Luonnonsuojelulain turvan saisi näin ollen lopulta vain 11 000 ha valtion soita, joista noin 1000 hehtaaria on jo maakuntakaavojen suojelualuevarauksia. Alun perin soidensuojelun täydennysohjelman tavoitteena oli saattaa 100 000 hehtaaria soita lakisääteisen suojelun piiriin.

"Suomen luonnonsuojeluliitto ei voi missään nimessä hyväksyä Metsähallituksen esitystä. Perustelut suojeluesityksen karsinnalle ovat harhaanjohtavia. Metsähallitus on esimerkiksi karsinut suojelukohteita pois sen perusteella, että suot ovat epäsäännöllisen muotoisia. Ei tämä ole mikään peruste suojelun romuttamiselle, luonto ei ole aina suorakulmaista", toteaa Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja, täydennysohjelman valmisteluun itsekin osallistunut Risto Sulkava.

"Uskottavan luonnonsuojelun on oltava yhtä aikaa julkista, tehokasta ja pysyvää, ja lakisääteinen suojelu on näitä kaikkia. Metsähallitus perustelee omalla päätöksellään sivuun siirrettävien soiden suurta osuutta sillä, että tämä on yhtä tehokas ja pysyvä tapa turvata luontoarvoja kuin lain voimin perustettavat suojelualueetkin. Eihän tämä pidä paikkaansa. Riittää, kun miettii, mikä on eri tavalla suojeltujen tai huomioitujen soiden suoja esimerkiksi kaivoshankkeita vastaan", Luonto-Liittoa työryhmässä edustava Keijo Savola sanoo.

Luonnonsuojelujärjestöt muistuttavat, että soidensuojelun täydennysohjelman loppuvaiheissa Metsähallitus sivuutti monivuotinen asiantuntijavalmistelun. Ratkaisun avaimet ovat nyt maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisella (kesk.), joka voi vielä pelastaa uhanalaisten soiden suojelupaketista valtionmaiden 50 000 hehtaarin osuuden. Tämä olisi luonnonsuojelujärjestöjen mielestä syytä toteuttaa pääosin luonnonsuojelulain nojalla.

"Tapaus osoittaa myös sen, että tulevassa Metsähallituslain valmistelussa on mietittävä hyvin tarkkaan millä mandaatilla ja kenen ohjauksessa Metsähallitus jatkossa toimii. Metsähallituksen pitäisi olla se taho, joka pitää huolta kansallisomaisuudestamme", Sulkava summaa.

 

Taustaksi:

Valtion soidensuojelun täydennysohjelman oli alunperin tarkoitus kattaa noin 100 000 ha sekä valtion että yksityisten omistamia soita. Syksyllä 2014 ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) pysäytti ministeriönsä pitkään valmisteleman soidensuojelun täydennysohjelman. Ympäristöjärjestöt esittivät syksyllä 2014, että rahoituksen puuttuessa ohjelmasta voitaisiin toteuttaa puolet, 50 000 hehtaaria, suojelemalla valtion omistamat arvosuot. Lopulta keväällä 2015, viivyttelyn jälkeen tehtiin ratkaisut valtion Etelä-Suomessa omistamien noin 6000 suohehtaarin osalta. Näistä 5000 hehtaaria päätettiin suojella lakisääteisinä suojelualueina ja 1000 hehtaaria jätettiin Metsähallituksen omien, vähemmän sitovien huomiointivelvoitteiden piiriin.

 

Lisätietoja:

- Risto Sulkava, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 050-560 2113, risto.sulkava@sll.fi

- Keijo Savola, Luonto Liitto, puh. 045-652 1974, keijo.savola@gmail.com (soidensuojelun täydennysohjelmatyöryhmän jäsen)

02.09.2015

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,