Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Siilin Piikki -palkinto 4H-järjestölle

Siilin Piikki -palkinto 4H-järjestölle

LUONTO-LIITTO VAATII VASTUUTA 4H-JÄRJESTÖN YMPÄRISTÖKASVATUSTYÖHÖN

Luonto-Liitto tiedottaa 6.10.2003

Luonto-Liitto myöntää Siilin piikki -palkinnon 4H-järjestölle ympäristökasvatustermin väärinkäytöstä. 4H-järjestö nimittää metsätalouden intressejä ajavaa hanketta ympäristökasvatukseksi.

4H-järjestö järjestää tiistaina 7.10.2003 metsäforumin aiheenaan: Menevätkö nuoret metsään? Tilaisuuden kutsussa kysytään mm. korostuuko metsien suojelu nuorten mielipiteissä liikaa. Kysymyksen asettelu vaikuttaa oudolta
järjestölle, joka ratsastaa ympäristökasvatusta tekevänä tahona ja ilmoittaa yhdeksi painopistealueekseen ympäristökasvatuksen.

Metsäforum on osa 4H-järjestön Metsissä mahdollisuus ­hanketta, joka mainostaa itseään luontokasvatushankkeena. Hankkeen taustalla on huoli lasten ja nuorten metsästä vieraantumisesta ja vähenevästä kiinnostuksesta metsätalouden ammatteja kohtaan. Idea on kasvattaa lapset 4H-luontokerhoista määrätietoisesti kohti metsätalousammattien harjoittamista. Räikeimpänä
esimerkkinä on toimintamalli opettajien metsäpäivistä, joiden sisältö koostuu pelkästään puutuotantoon liittyvistä aiheista. Metsissä mahdollisuus -hanke lupaa antaa mahdollisimman monipuolisen kuvan metsäluonnosta, muttei esimerkiksi esittele ollenkaan luonnollista metsäsukkessiota, vaan sen mukaan metsän elinkaari päättyy hakkuisiin ja uusi metsä syntyy istutuksen kautta.

Suomen Unesco-toimikunta määrittelee kansallisessa
ympäristökasvatusstrategissa (1992) ympäristökasvatuksen tavoitteet näin: "Ympäristökasvatuksen tavoitteena on, että ihminen ymmärtää oman riippuvuutensa ja vastuunsa ympäristöstä ja maapallon luonnonvaroista. Kun ihminen suhtautuu vastuuntuntoisesti ympäristöönsä ja arvostaa sitä, hän pyrkii suojelemaan sitä ja säilyttämään sen myös tuleville sukupolville."

"Ympäristökasvatustermin tahallinen väärinkäyttö on erittäin kaksinaamaista ja vastuutonta", toteaa Saara Susiluoma Luonto-Liitosta. "Mikäli 4H-järjestön luontotoiminnan lähtökohta on metsätalous, tulee toimintakin nimetä metsätalouskasvatukseksi. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on luonnon arvostuksen ja ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristövastuun korostaminen. Käsitteen alle ei voi piilottaa mitä tahansa metsässä tapahtuvaa toimintaa."

Luonto-Liitto on 60 vuoden ajan tehnyt lapsille ja nuorille suunnattua ympäristökasva-tustoimintaa. Luonto-Liitto vaatii nyt vastuuta ympäristökasvatustyöhön.

Lisätietoja:
Luonto-Liitto, lastentoiminnan suunnittelija Minna Ertimo, p. 050-463 5750,minna.ertimo(a)luontoliitto.inet.fi
Luonto-Liitto, hallituksen jäsen Saara Susiluoma,
p.041-4620184, samasusi(a)cc.jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,