Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Retkeilyalueet retkeilykäyttöön - Hakkuut valtion retkeilyalueilla lopetettava

Retkeilyalueet retkeilykäyttöön - Hakkuut valtion retkeilyalueilla lopetettava

Retkeilyalueet retkeilykäyttöön - Hakkuut valtion retkeilyalueilla lopetettava

Luonto-Liitto tiedottaa 17.2.2006

Luonto-Liitto toivoo Metsähallituksen jäädyttävän muut kuin ennallistavat metsätaloustoimet Teijon, Evon ja Ruunaan retkeilyalueilla vuoden 2006 loppuun asti. Metsähallitukselle eilen annetun aloitteen mukaan ele tukisi KuntaMETSO-työryhmän työtä. Työryhmä valmistelee parhaillaan käytännön toimenpide-ehdotuksia siitä, kuinka kuntien ulkoilu- ja virkistysmetsissä sekä valtion retkeilyalueilla voitaisiin nykyistä paremmin edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua.

 

Työryhmän työ koskettaa kolmea eteläistä valtion retkeilyaluetta eli Teijon (26 km2), Evon (47 km2) sekä Ruunaan (32 km2) retkeilyalueita. Kaikilla kolmella alueella on nykyisen suojeluverkoston ulkopuolella luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä ja ennallistamiskelpoisia korpia. Kuluneen talven aikana on ainakin Teijon retkeilyalueella tehty varsin raskaita hakkuita. Myös muilla retkeilyalueilla osa tärkeistä metsistä on metsätalouden uhkaamia.

 

Varsinaisten metsätaloustoimien jäädyttäminen näillä kolmella retkeilyalueella vähintään työryhmämietinnön valmistumiseen asti olisi Metsähallitukselta rakentava ele. Luonto-Liiton aloite mahdollistaa kuitenkin ennallistamiseen liittyvät pystymetsien polttojen valmistelut sekä ojitettujen suometsien käsittelyn osana ennallistamishankkeita.

 

Valtion retkeilyalueiden nykyinen käsittelytapa on valtakunnallinen ongelma, joka koskettaa niin Etelä- kuin Pohjois-Suomenkin retkeilyalueita. Valtion retkeilyalueita on Suomessa seitsemän: Teijo (Perniö), Evo (Lammi), Ruunaa (Lieksa), Oulujärven retkeilyalue (Vaala), Hossan retkeilyalue (Suomussalmi), Kylmäluoma (Taivalkoski) sekä Iso-Syöte (Pudasjärvi).

 

Kaikilla retkeilyalueilla on valtakunnallista merkitystä luonnonsuojelulle ja metsien virkistyskäytölle. Tästä huolimatta kaikilla alueilla harjoitetaan myös tavanomaista metsätaloutta, johon kuuluvat muun muassa avo- ja siemenpuuhakkuut, siemenpuiden poistot ja tavanomaiset harvennushakkuut.

 

Luonto-Liiton mielestä valtion retkeilyalueilla tulisi harjoittaa vain sellaista metsänkäsittelyä, josta on selvää hyötyä virkistyskäytölle ja luonnon monimuotoisuuden suojelulle. Alueille kaivataan pääte- ja harvennushakkuiden sijaan ojitettujen soiden ennallistamista, nuorten, liian mäntyvaltaisten kasvatusmetsien pienaukotusta sekä pystymetsien polttamista.

 

- Aika on ajanut ohi siitä pakkomielteestä, että valtion retkeilyalueilla pitäisi harjoittaa metsätaloutta, toteaa Teppo Rämä Luonto-Liiton metsäryhmästä.

 

- Tyypilliset talousmetsähakkuut retkeilyalueiden metsissä ovat erittäin lyhytnäköisiä, sillä tavanomaista talousmetsää nämä alueet eivät ole. Esimerkiksi Evon ja Teijon retkeilyalueet ovat luontoarvoiltaan sellaisia, että niiden päätyminen lähivuosikymmeninä kansallispuistoiksi on hyvin todennäköistä.

 

Lisätiedot:

Luonto-Liiton metsäryhmä / Teppo Rämä, p. 040 573 6376, terama(@)luukku.com

Kuvia Evon ja Ruunaan retkeilyalueilta sekä Luonto-Liiton aloite:

www.luontoliitto.fi/metsa/retkeilyalueet

Luonto-Liiton metsäryhmä

kuuluu seuraaviin kategorioihin: