Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Pelkkä päästövähennystavoite ei riitä: fossiiliset energiavarat on jätettävä käyttämättä

Pelkkä päästövähennystavoite ei riitä: fossiiliset energiavarat on jätettävä käyttämättä

Luonto-Liitto katsoo, että EU ei voi saavuttaa ilmastotavoitteitaan ilman riittävän kunnianhimoisia välitavoitteita ja johdonmukaisia toimia energiansäästön edistämiseksi ja energiainvestointien ohjaamiseksi uusiutuviin energiamuotoihin.

Luonto-Liitto tiedottaa 16.1.2014

Luonto-Liitto katsoo, että EU ei voi saavuttaa ilmastotavoitteitaan ilman riittävän kunnianhimoisia välitavoitteita ja johdonmukaisia toimia energiansäästön edistämiseksi ja energiainvestointien ohjaamiseksi uusiutuviin energiamuotoihin. Päästövähennystavoitteeseen pääseminen edellyttää toisiaan tukevia toimia.

Euroopan unioni valmistelee parhaillaan uusia ilmastotavoitteitaan vuodelle 2030. Keskustelua käydään päästövähennystavoitteen lisäksi siitä, tulisiko myös uusiutuvien energialähteiden osuudelle ja energiatehokkuudelle asettaa sitovia tavoitteita.

On arvioitu, että Euroopassa päästöjä tulisi vähentää 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Vuodelle 2030 päästövähennystavoitteen tulisi olla vähintään 55-60 prosenttia.

"Asettamalla sitovat tavoitteet energiansäästölle ja kestävien uusiutuvien energialähteiden käytölle luomme samalla työllisyyttä ja parannamme energiaomavaraisuutta sekä vähennämme fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia hiukkaspäästöjä. Pelkkä päästökauppa ei ole onnistunut ohjaamaan taloutta vähähiiliseen suuntaan. Päästöoikeuksia on jaettu ilmaiseksi ja liikaa, ja päästöoikeuden hinta on jäänyt liian alhaiseksi”, kommentoi Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius.

Tähän mennessä toteutuneista päästövähennyksistä sekä EU:ssa että Suomessa voidaan kiittää suurelta osalta juuri uusiutuvien energiamuotojen sitovaa erillistavoitetta. Tavoitteen uusiutuvien energiamuotojen osuudeksi tulisi Luonto-Liiton mukaan olla 45 prosenttia ja tavoitteen energian säästölle 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

”Pelkkä päästövähennystavoite saattaisi houkutella esimerkiksi korvaamaan kivihiiltä vain maakaasulla, joka lyhyellä tähtäimellä toki vähentää päästöjä. On kuitenkin katsottava samalla pidemmälle. Vuoden 2050 päästövähennystavoitetta ei toteuteta maakaasulla tai millään muulla fossiilisella polttoaineella. Pidemmän tähtäimen päästövähennystavoite kannattaa rakentaa energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden varaan”, sanoo Luonto-Liiton ilmastokampanjasta vastaava Malva Green.

Luonto-Liitto katsoo, että esimerkiksi öljyhiekka, liuskekaasu ja öljyliuske eivät tule kyseeseen tilanteessa, jossa suurin osa jo nyt tunnetuista ja energiayhtiöiden hallussa olevista fossiilisista polttoaineista on joka tapauksessa jätettävä käyttämättä. Ongelmana ei ole öljyn tai fossiilisten polttoaineiden loppuminen, vaan pikemminkin se, että niitä on tarjolla liikaa. Olennaista olisikin rajoittaa öljy- ja energiayhtiöitä käyttämästä nykyisiä omistuksessaan olevia fossiilisia polttoainevarantoja.

Lisätietoja
- Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius, puh. 040-754 7371
- Luonto-Liiton Ilmastoasenne -kampanjavastaava Malva Green, puh. 044-045 8898