Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Pääkaupunkiseudun metsävastaava aloittaa

Pääkaupunkiseudun metsävastaava aloittaa

LUONTO-LIITOLLE PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄVASTAAVA

Luonto-Liitto tiedottaa 15.10.2003

Luonto-Liitto on palkannut metsänhoitajaksi opiskelevan Markku Koskisen edistämään pääkaupunkiseudun metsiensuojelua. Ennen projektivastaavuuttaan Koskinen on toiminut vuosia mm. Espoon nuorissa ympäristönsuojelijoissa, Vantaan luonnonystävissä ja Luonto-Liiton metsäryhmässä.

Luonnonsuojeluliikettä on usein metsäkysymyksissä syytetty - osin syystäkin - liiasta Pohjois-Suomi-painotteisuudesta. Nyt Luonto-Liitto on suuntaamassa toimintaansa korostetummin eteläisempään Suomeen ja suoraan alueelle, jossa metsäluontoon kohdistuvat uhat ovat kaikkein monimuotoisimpia ja metsäluonnon ekologinen kestokyky kaikkein uhatuin.

Pääkaupunkiseutu sijaitsee pääosin Suomen eliöstöltään rikkaimmalla kasvillisuusvyöhykkeellä eli hemiboreaalisella vyöhykkeellä. Helsingin, Espoon, Vantaan, Sipoon, Vihdin ja Kirkkonummen odotetaan toisaalta kasvavan seuraavina kahtena vuosikymmenenä hurjimpien arvioiden mukaan yhteensä jopa 300 000 asukkaalla. Asukasluvun kasvu yhdistettynä kasvavaan asumisväljyyteen on johtamassa siihen, että monia arvokkaita metsä- ja viheralueita aiotaan ottaa kokonaan tai osittain rakennuskäyttöön lähivuosikymmeninä ja useampia nakerretaan niiden laidoilta. Pääkaupunkiseudun metsäluonnon ekologisen kestokyvyn kannalta nykykehityksen jatkamisella on suorastaan katastrofaalisia vaikutuksia.

Pääkaupunkiseudun metsävastaavan toiminnan päätavoite on edistää arvokkaiden luontoalueiden säilymistä maankäytön muutoksissa. Lisäksi tavoitteena on edistää erityisesti nuorten vaikutusmahdollisuuksia pääkaupunkiseudun metsiensuojelu- ja maankäyttökysymyksissä. Samalla pyritään yhdistämään pääkaupunkiseudun luonnon konkreettiseen suojelutyöhön Luonto-Liiton toiminnan perinteinen vahvuus eli vankka ja monipuolinen luonnonharrastustoiminta.

Työntekijän tehtäviin kuuluu maastoretkeilyjen, tempausten ja koulutustilaisuuksien organisointi, kaavoitustilanteen seuraaminen sekä yhteydenpito kaupunkien päättäjiin ja virkamiehiin.

Luonto-Liitto pyrkii lähivuosien toiminnassaan osaltaan huolehtimaan siitä, että edes kaikkein arvokkaimmat pääkaupunkiseudun luonto- ja viheralueet pystyttäisiin säilyttämään. Rakennushankkeilla akuutisti uhattuina ovat tällä hetkellä sekä Nuuksion järviylängön eteläosat, Sipoonkorven eteläosat että Mustavuori-Östersundomin ja Sipoonkorven Natura 2000-alueiden väliset ekologiset yhteydet. Alueet, jotka kaavoittajat ja erään kasvuhakuiset valtakunnan päämediat näkevät vain potentiaalisena tonttimaana ovat samalla elintärkeä osa pääkaupunkiseudun viher- ja luontoalueiden verkostoa.

"Pohjimmiltaan pääkaupunkiseudun luontoa uhkaa Uudenmaan liiton ja kuntien kasvuhakuinen aluepolitiikka, jonka johdosta koko maan väestöstä arviolta jopa 5 prosenttia kokee lähivuosina tarvetta muuttaa alueelle, joka on vain muutamia promilleja Suomen kokonaispinta-alasta. Tällainen toiminta on tuhoisaa maakuntien elinkyvyn ja Suomen luonnon alunperin rikkaimman osan kannalta," toteaa Luonto-Liiton pääkaupunkiseudun metsävastaava Markku Koskinen.

Lisätietoja:

Luonto-Liiton Pääkaupunkiseudun metsävastaava Markku Koskinen, (09) 68 444 214, markku.koskinen(a)luontoliitto.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,