Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Nuoret aktivistit ovat jälleen keskeyttäneet metsähakkuut Helsingissä!

Nuoret aktivistit ovat jälleen keskeyttäneet metsähakkuut Helsingissä!

Kaupungin hakkuut Honkasuon metsässä keskeytyivät maanantaina 14.2. paikalle saapuneiden aktivistien myötä.

Puiden kaato on Luoteis-Helsingissä, Malminkartanon pohjoisreunassa sijaitsevan kaava-alueen rakennustöiden alku. Luonto-Liiton metsäryhmä ja Elokapinan Metsäkapina vastustavat kaupungin rakentamissuunnitelmia vedoten alueen luonto- ja virkistysarvoihin. 

Alueen metsät ovat osittain kangasmaata ja osittain ojitettua suota. Honkasuolla on arvokasta metsä-, suo- ja niittyluontoa. Alueella elää liito-oravia, mutta ELY-keskus on myöntänyt kaupungille poikkeusluvan puiden kaatoon. Liito-oravan lisäksi alueella havaittuja uhanalaisia lajeja ovat esimerkiksi lahokaviosammal ja rakkosammal. Lisäksi Honkasuo on tärkeä ekologinen yhteys Helsingin, Espoon ja Vantaan metsien välillä.

Luoteis-Helsingissä havaittuja lintuja ovat uhanalaiset huuhkaja ja hömötiainen sekä silmälläpidettävät kanahaukka ja närhi. Myös näiden metsälintujen elinympäristö pienenee ja heikkenee, mikäli Honkasuon metsäalue hävitetään.

Honkasuon metsä on tärkeä ulkoilu- ja virkistyspaikka lähialueen ihmisille. Lisäksi se on varsinkin vanhuksille ja lapsiperheille ainoa lähellä oleva laajempi metsäalue.

Helsinkiä kaupunkistrategiassa sanotaan, että "Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan. Vahvistamme metsäistä verkostoa ja niittyverkostoa. Huolehdimme siitä, että kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon." Honkasuon metsä-, suo- ja niittykokonaisuuden hävittäminen ja pirstominen rakentamisen takia on räikeässä ristiriidassa kaupunkistrategian kanssa.

ELY-keskukselle on tehty toimenpidekielto, jonka käsittely on kesken. Vaikka poikkeuslupa hakkuisiin on annettu, ne rikkovat silti liito-oravan ja lahokaviosammalen osalta luonnonsuojelulakia, sillä näiden lajien elinympäristöjen hävittäminen ja heikentäminen on lailla kielletty. 

Honkasuon metsän kaataminen on myös EU:n biodiversiteettistrategian vastaista, sillä strategian mukaan kaikki Honkasuon kaltaiset vanhat metsät tulisi suojella. Suomi ja sen mukana Suomen pääkaupunki Helsinki, on sitoutunut strategiaan ja sen tavoitteeseen pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä. Ilmasto- ja luontokriisin keskellä meillä ei ole varaa menettää enää yhtäkään monimuotoista metsäaluetta. Helsingin tulee varmistaa, ettei yksikään uusi rakennushanke enää heikennä luonnon monimuotoisuutta kaupungissa.

Honkasuon kaava on hyväksytty alun perin jo 2010-luvun alussa. Myöhemmin suuri osa Helsingin kaupunginvaltuutetuista on ilmaissut katuvansa kaavaa. ”Toivon, ettei tällaista tule enää” ja ”Näin ei enää rakenneta” kommenteista huolimatta kaupunki aikoo raivata Honkasuon arvokkaan metsäalueen vanhan kaavan mukaisesti. Vanhat ja huonot kaavapäätökset uhkaavat myös esimerkiksi Matokallion metsää. Huonoja päätöksiä ei tarvitse toteuttaa ja vanhat virheet voidaan korjata niin kauan kuin puut ovat pystyssä. Lisäksi vastoin strategiaansa kaupunki yhä jatkaa uusille metsäalueille kaavoittamista. Uusi rakentaminen uhkaa esimerkiksi Karhunkaatajan metsää Myllypuron ja Herttoniemen välissä sekä Malminkartanon Kartanonmetsää.

Luonto-Liiton metsäryhmä ja Elokapinan Metsäkapina vaativat, että Helsingin kaupunki luopuu metsiä uhkaavista rakentamissuunnitelmista ja lopettaa metsiin kaavoittamisen kokonaan.

Lisätietoja:

Ida Korhonen, Luonto-Liiton metsäryhmä
Puh.
0503702907