Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Mielipidemittaus Karjalassa: puun vientiä Suomeen supistettava

Mielipidemittaus Karjalassa: puun vientiä Suomeen supistettava

MIELIPIDEMITTAUS KARJALASSA: PUUN VIENTIÄ SUOMEEN SUPISTETTAVA

Luonto-Liitto tiedottaa 3.3.2000


Viime perjantaina Petroskoissa julkistetun mielipidemittauksen mukaan Karjalan metsäsektorin ongelmat johtuvat parhaan puun halpaviennistä Suomeen ja metsävarojen kestämättömästä käytöstä. Valtaosa kansasta kannattaa metsien lisäsuojelua ja kokee ympäristöjärjestöjen toiminnan positiivisena.

Venäjän Greenpeace teetti nyt julkaistun selvityksen Petroskoin yliopiston opiskelijoiden ympäristöyhdistys SPOK:lla. Mielipidemittaukseen osallistui tammi-helmikuun vaihteessa 2 338 Karjalan tasavallan asukasta 48 kaupungissa ja lukuisissa pikkukylissä. Haastateltavat valittiin satunnaisotannalla, ja he edustavat hyvin Karjalan koko väestön ikä-, sukupuoli-, ja asuinpaikkajakaumaa.

Valtaosa vastanneista (72%) koki Karjalan metsäsektorin olevan kriisissä. Ylivoimaisesti suurimpana syynä (54%) tähän pidettiin parhaan raakapuun halpavientiä Suomeen. Metsävarojen kestämätöntä käyttöä pidettiin toiseksi pahimpana (36%) ja Venäjän yleistä talouskriisiä kolmenneksi pahimpana (34%) ongelmana. "Ironista kyllä, Karjalan metsäsektori on viime vuosina ponnistellut nimenomaan raakapuuviennin voluumin kasvattamisen puolesta", sanoi Petroskoista vastikään palannut Luonto-Liiton projektisihteeri Aulikki Lipponen.

Vanhojen metsien hakkuumoratorio ei syynä ongelmiin

Karjalan metsäviranomaiset ovat syyttäneet ympäristöjärjestöjä lähes kaikista metsätaloudessa ilmenneistä ongelmista. Erityisen huomion kohteeksi on joutunut ns. vanhojen metsien hakkuumoratorio, eli suomalaisyhtiöiden sitoumus olla hankkimatta puuta Karjalan aarniometsistä. Karjalan kansa näki asian kuitenkin toisin - vain 2% mielipidekyselyyn vastanneista koki aarniometsien hakkuumoratorion tai luonnonsuojelun yleensä negatiiviseksi. Valtaosa kansalaisista piti sen sijaan nykyistä 5,3% suojelutasoa riittämättömänä.

"Karjalan ikimetsien hakkuista kritisoitu suomalainen metsäteollisuus on puolustanut toimintaansa nimenomaan köyhien karjalaiskylien auttamisen velvoitteella. Mielipidetutkimuksen perusteella kuitenkin vain 12% karjalaisista piti suomalaisyhtiöiden toiminnan hyötyjä suurempina kuin haittoja", totesi Luonto-Liiton Venäjä-koordinaattori Otso Ovaskainen. "Onkin mielenkiintoinen kysymys, miten miljoonien kuutioiden vuosittaisessa puukaupassa liikkuvat voitot jakautuvat". Peräti 73% mielipidetiedusteluun vastanneista arveli lahjonnan ja laittoman puukaupan olevan ongelma ainakin osassa metsäsektorin toimintaa.

Lisätiedot:

Venäjä-koordinaattori Otso Ovaskainen, p. 050-309 2795
Projektisihteeri Aulikki Lipponen, p. 09-863 1876

Kopio raportista "The results of the public opinion poll concerning the use and protection of the forests of Karelia" on saatavissa postitse tai faxitse em. yhteystiedoista.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: