Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsähallitus hakkaa uhanalaisten lajien elinympäristöjä Raaseporissa

Metsähallitus hakkaa uhanalaisten lajien elinympäristöjä Raaseporissa

Metsähallitus hakkaa parhaillaan luonnonsuojelullisesti arvokasta metsää Raaseporin Solbölessä. Luonto-Liitto on toimittanut Metsähallitukselle luontotietoja ja havaintoja uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymistä hakkuukohteilta, mutta hakkuita päätettiin jatkaa tästä huolimatta.
Metsähallitus hakkaa uhanalaisten lajien elinympäristöjä Raaseporissa

MH:n lahopuupino Raaseporissa 27.9.2015. Kuva: Olli Manninen

TIEDOTE 9.10.2015

Merkittävä osa Solbölen hakattavista metsistä täyttää kirkkaasti METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaisen luonnonsuojelullisesti arvokkaan metsän määritelmän. Alueen luontoarvot ovat olleet Metsähallituksen tiedossa jo pitkään. Luontojärjestöt esittivät alueen suojelua vuonna 2012 osana Kansallisomaisuus turvaan -suojeluesitystä. Uhanalaisten lajien elinympäristöjen hävittämisen kieltää myös Metsähallituksen oma Metsätalouden ympäristöopas.

Sipilän hallitus aikoo lähivuosina leikata ympäristöministeriön budjetista luonnonsuojelualueiden hankitaan varatusta rahoituksesta rajusti. Uusien suojelualueiden perustaminen yksityismetsiin METSO-ohjelman avulla romahtaa, kun rahaa on käytössä jopa 70 prosenttia vähemmän kuin nyt. Hallitusohjelman mukaan tätä luonnonsuojelun alasajoa on tarkoitus osittain kompensoida perustamalla valtion maille uusia suojelualueita.

”Valtio ei voi edes taloustilanteeseen vedoten irtisanoutua luonnonsuojelusta. Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnon monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Valtion on kuitenkin kannettava suurin vastuu. Kun yksityismaiden suojelulta lopetetaan rahoitus, on ensiarvoisen tärkeää, että uhanalaisen metsäluonnon tilaa parannetaan kaikin mahdollisin keinoin valtion omistamissa metsissä. Luonnonsuojelullisesti arvokkaiksi todettujen metsien hävittäminen ei saa jatkua”, sanoo Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander.

Viime hallituskaudella valtion maita suojeltiin, mutta hallitusohjelmaan kirjatusta 20 000 hehtaarin tavoitteesta jäätiin kauas. Luontojärjestöt osoittivat, että Metsähallitus keplotteli suojeluun valittujen alueiden määrää alaspäin suojelemalla uudestaan jo aikaisemmilla päätöksillä suojeltuja alueita. Raaseporin Solbölessä nähdään parhaillaan, mitä tapahtuu suojelun arvoisille metsille, jotka eivät mahtuneet mukaan suojelupäätökseen.

Metsähallituksen toimintaa säätelevää lakia ollaan juuri nyt uudistamassa kiireellä ja ilman avointa kansalaiskeskustelua. Metsähallituksen yhteiskunnallisista velvoitteista huolehtimista ei voi uudistuksessa jättää organisaation metsätaloustoiminnoista vastaavan osaston vastuulle. Tämän osoittavat luontoarvoja hävittävien hakkuiden jatkuminen ja asetetuista suojeluvelvollisuuksista luisteleminen.

Metsätaloudellisten toimintojen siirtäminen osakeyhtiöön tulee entisestään vähentämään avoimuutta ja demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia Metsähallituksen toimintaan. Uudistuksessa on varmistettava, että perustettavalle osakeyhtiölle ei luovuteta päätösvaltaa valtion maankäyttöä koskevissa linjauksissa. Päätöksenteon on oltava julkista. Uudistuksessa olennainen kysymys on maa- ja vesiomaisuuden jako kahteen eri taseeseen, joista toisella on muut käyttömuodot syrjäyttävä taloudellinen tuottovaatimus. Tämän tuottovaatimuksen alle ei saa alistaa retkeily-, vesi-, ja muita erityisalueita, joiden merkitys luonnolle ja virkistyskäytölle on suuri. Yksityismaiden luontoarvojen turvaamiseen varatun rahoituksen romahtaessa, on erityisen tärkeää, että arvokkaat luontokohteet voidaan edes valtion mailla jättää jatkossa hakkaamatta.

Linkkejä:

- Valokuvia Solbölen hakkuista ja hakattavista metsistä (Picasa-albumeita):


- Hakkuualueiden sijainti Karttapaikassa (hakkuita noin kilometrin säteellä karttapisteestä): http://bit.ly/1NtgaNk

- Suomen luonnonsuojeluliiton sivu Metsähallitus -uudistuksesta: www.sll.fi/metsahallituslaki

- Ympäristöjärjestöt: Metsähallitus pienensi poliitikkojen päättämää suojelutavoitetta (tiedote 21.1.2015): - http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/ymparistojarjestot-metsahallitus-pienensi-poliitikkojen-paattamaa-suojelutavoitetta


Lisätietoja:

Lauri Kajander, metsävastaava, p. 045 1179 610, lauri.kajander@luontoliitto.fi

09.10.2015