Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / METSO-ohjelma meni viherpiipertelyksi

METSO-ohjelma meni viherpiipertelyksi

Luonto-Liitto on pettynyt tänään valmistuneeseen esitykseen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmasta (Metso). Esityksessä suojelulle asetetut pinta-alatavoitteet sekä määrärahat ovat täysin alimitoitetut luonnonsuojelullisiin tarpeisiin nähden.

Luonto-Liitto tiedottaa 18.12.2007

- METSO näyttää menevän viherpiipertelyksi. Eteläsuomalaista metsäluontoa ei ilmeisesti nähdä laajemman suojelun arvoisena, toteaa Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen.

Esityksessä metsien monimuotoisuuden turvaamiselle ei ole asetettu omistajakohtaisia velvoitteita, vaan suojelu perustuu jatkossakin yksityisten metsänomistajien täyteen vapaaehtoisuuteen. Kuitenkin esimerkiksi Metsäsektorin tulevaisuuskatsauksen mukaan nyt piti valmistella ohjelma, jossa sovelletaan monipuolisesti erilaisia monimuotoisuuden turvaamisen keinoja kaikkien metsänomistajaryhmien mailla.

Luonto-Liiton mielestä METSOn rahoitus on nyt niin alimitoitettu, ettei sillä pystytä hankkimaan uusia suojelualueita riittävästi. Mikäli lisärahoitusta ei ole luvassa, tulee suurten maanomistajien, kuten metsäyhtiöiden ja valtion, osallistua metsiensuojeluun korvauksetta. Valtiolla on myös lakisääteiset monimuotoisuuden suojeluvelvoitteensa sekä vastuu kansalaisten virkistysmahdollisuuksien edistämisestä.

- Valtionmaille asetetusta suojelutavoitteesta on jäänyt nolla pois. Etelä-Suomen valtionmailta löytyisi vähällä vaivalla liki 100 000 hehtaaria erilaisia metsiensuojelun kannalta arvokkaita alueita nyt esitetyn kymmenen tuhannen sijaan, toteaa Mustonen.

METSO-ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2016 mennessä.

- Tavoite on oikea, mutta keinot eivät. Luonnon monimuotoisuutta ei voi turvata ilman luonnonsuojelua, tiivistää Luonto-Liiton metsäryhmän puheenjohtaja Annina Käppi.

- Monimuotoisuusohjelman lisäksi tarvitaan myös lakisääteinen suojeluohjelma.

Myös kansalaisten virkistys- ja retkeilytarpeet tulevat tulevaisuudessakin olemaan tehometsätaloudelle alisteisia.

Luonto-Liitto esitti aiemmin syksyllä omat toimenpide-ehdotuksensa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden suojeluun. Varsinaiseen suojeluohjelman toteutukseen käytettävän rahamäärän pitäisi olla vuosittain noin 110 miljoonaa euroa. Tällä uusia suojelualueita saataisiin hankittua keskimäärin 3000 hehtaaria vuodessa. Suojeltujen metsien osuuden tulisi olla ekologisen tutkimustiedon mukaan vähintään kymmenen prosenttia.

 

LISÄTIETOJA:

Risto Mustonen, Luonto-Liiton metsävastaava, p. 0400 687 856

Annina Käppi, Luonto-Liiton metsäryhmän puheenjohtaja, p. 050 5514 024

 

Luonto-Liiton toimenpide-ehdotuksia Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden suojeluun:
http://www.luontoliitto.fi/metsa/ajankohtaista/luonto-liiton-toimenpide-ehdotuksia-etela-suomen-6

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,