Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsien suojelun ja METSO-ohjelman tulevaisuus uhattuna

Metsien suojelun ja METSO-ohjelman tulevaisuus uhattuna

Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn rahoitus on seuraavalla hallituskaudella uhattuna. Luonto-Liitto vaatii kevään eduskuntavaaleihin osallistuvia puolueita julkistamaan kantansa METSO-ohjelman rahoitukseen jo ennen vaaleja.
Metsien suojelun ja METSO-ohjelman tulevaisuus uhattuna

Kuva: Olli Manninen

Luonto-Liitto tiedottaa 9.4.2015

Keskustan ja kokoomuksen kansanedustajat ovat esittäneet vaalikentillä jopa METSO-ohjelman rahoituksen lopettamista. Keskustan vaaliohjelmassa todetaan osana tulevan hallituskauden säästösuunnitelmia, että ”tässä taloustilanteessa on myös mietittävä tarkkaan luonnonsuojelualueisiin kohdistuvat määrärahat".

Suomessa metsät ovat uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö, ja merkittävin yksittäinen uhanalaisuutta aiheuttava tekijä on metsätalous. Etelä-Suomessa metsämaasta on suojeltu vain noin 2 %. METSO-ohjelma on tällä hetkellä lähes ainoa tapa, jolla valtio lisää suojeltujen metsien määrää. METSOssa hankitaan suojelualueiksi maanomistajien vapaaehtoisesti tarjoamia metsiä. Vapaaehtoisuuteen perustuva METSO-suojelu onkin erityisesti maanomistajien suosiossa.

”Jo valmiiksi pahasti alimitoitetusta metsiensuojelun rahoituksesta säästäminen on äärimmäisen lyhytnäköistä. Suomen metsäteollisuuden kansainvälinen maine on vaarassa, mikäli luonnon monimuotoisuudesta ei huolehdita. Biotalouden kasvunäkymät näyttävät lisäävän metsien hakkuita vielä nykyisestä ennätystasosta, mikä edellyttää välttämättä myös luonnonsuojelun huomattavaa tehostamista. Muuten puheet kestävästä biotaloudesta voidaan unohtaa”, sanoo Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander.

METSO-ohjelma on jo nyt noin 100 000 hehtaarin suojelutavoitteestaan lähes kymmenen vuotta jäljessä, minkä vuoksi ohjelman tavoitevuosi siirrettiin vuodesta 2016 vuoteen 2025. Nykyisellä rahoituksella asetettuihin suojelutavoitteisiin ei päästä silloinkaan. Suojelun resursseja olisikin leikkaamisen sijaan syytä lisätä merkittävästi.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) totesi äskettäin, että metsäluonnon monimuotoisuuden suotuisan tilan tavoitetta ei voida nykyisillä suojelutavoitteilla saavuttaa. SYKE esitti, että METSO-ohjelman suojelutavoitteet olisi syytä moninkertaistaa: ”Pinta-alatavoitteita tulisi rohkeasti nostaa ja samalla edistää ekosysteemien kunnostamista ja vesien suojelua. Tavoitteiden nostoa puoltavat sekä YK:n ja EU:n kanssa solmitut suojelusopimukset että monimuotoisuudelle merkittävien ja kunnostusta kaipaavien elinympäristöjen suuri määrä Suomessa.”


Lisätiedot:

Lauri Kajander
metsävastaava, Luonto-Liitto
puh. 045 1179 610
lauri.kajander[at]luontoliitto.fi


- Suomen ympäristökeskuksen tiedote 23.2.2015: ”Vapaaehtoinen METSO-ohjelma innostaa metsien suojeluun”.

- tietoa METSO-ohjelmasta.