Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsätiedotteet

Metsätiedotteet

Helsingin metsänhoidon suunnittelun taso romahtanut
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen yhdistys Tringa, Luonto-Liitto sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat vedonneet Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaan, jotta se puuttuisi Helsingin metsänhoidon suunnittelun ongelmiin.
Luonto-Liiton metsäryhmä vastustaa Vienan reitin hakkuita maastossa Suomussalmella
Luonto-Liiton metsäryhmän edustajat ovat tänään maastossa Suomussalmen Vienan reitin hakkuilla. Metsähallitus hakkaa Vienan reitin maisemia ja reitin varsia nyt Kevättijärven kaakkoispuolella Ranta-ahon kohdalla.
Metsähallitus kokeilee jatkuvapeitteistä kasvatusta – ympäristöjärjestöt toivovat pikaista avohakkuista luopumista
Jatkuvapeitteisen kasvatuksen menetelmän kokeileminen valtion metsissä on askel eteenpäin. Avohakkuita on kuitenkin alettava vähentää välittömästi, vaativat Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen käynnistäneet järjestöt.
Mielenosoittajat vaativat Metsähallituksen tulostavoitteen kohtuullistamista
Luonto-Liiton metsäryhmä järjestää tänään 13.2.2019 mielenosoituksen maa- ja metsätalousministeriön edustalla Hallituskadulla Helsingissä.
Luonto-Liitto ja SLL Kainuu vaativat Metsähallitusta keskeyttämään hakkuut Hossan kansallispuiston rajalla
Metsähallitus on aloittanut hakkuut Hossan kansallispuistoon rajautuvissa vanhoissa metsissä Pistonlehdontien varressa. Luontojärjestöjen alueelle tekemän maastokäynnin perusteella hakattavaksi on osoitettu luonnontilaisen kaltaisia, runsaslahopuustoisia vanhoja metsiä. Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri vaativat, että Metsähallitus noudattaa virallista strategiaansa ja lopettaa luonnon monimuotoisuudelle arvokkaiden vanhojen metsien hakkuut valtion mailla.
Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite antaa suomalaisille tilaisuuden vaatia avohakkuista luopumista valtion metsissä
Ympäristöjärjestöt Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö käynnistävät tänään torstaina kansalaisaloitekampanjan, joka tähtää avohakkuiden kieltämiseen yhteisissä metsissämme eli valtion metsissä.
Ympäristöjärjestöt jatkavat Suomessa metsätalouden FSC-sertifioinnin kehittämistä
Kansainvälinen Greenpeace on eronnut metsäsertifiointijärjestelmä FSC:stä. Syitä Greenpeacen eroon ovat järjestelmän epätasainen toteuttaminen ja ongelmat erityisesti sellaisissa maissa, joissa hallinto ja metsätalouden riskien valvonta on heikkoa. Lisäksi Greenpeace nostaa esiin läpinäkyvyyden puutteen ja vaatii julkisiksi karttoja puunhankinta-alueista. Greenpeacen kansalliset toimistot päättävät itsenäisesti, jatkavatko omilla alueillaan FSC:n jäseninä.
Metsähallituksen hakkuut Paljakan luonnonpuiston ympäristössä keskeytettävä
Valtion metsiä hallinnoivan Metsähallituksen metsätalousyhtiö hakkaa parhaillaan arvokkaita luonto- ja retkeilyalueita Paljakan luonnonpuiston lähistöllä Puolangalla Kainuussa. (21.11.2017)
Järjestöt yrittävät estää Metsähallituksen hakkuut arvokkailla Oulujärven retkeilysaarilla
Metsähallitus suunnittelee aloittavansa mittavat hakkuut Kainuussa Oulujärven retkeilyalueeseen kuuluvissa Kuostonsaaressa ja Kaarresalossa. Suomen luonnonsuojeluliitto jätti tänään aiheesta vireillepanoesityksen, jossa se vaatii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta puuttumaan hakkuisiin. Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto vaativat, että Metsähallitus jättää arvokkaat saaret hakkaamatta.
Maamme suojelun arvoiset luontoalueet nyt yhdellä kartalla - ympäristöjärjestöt vaativat merkittävää lisäystä suojeluun
Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, WWF Suomi, Luonto-Liitto ja BirdLife Suomi ovat yhteistyössä keränneet kiireellistä suojelua tarvitsevien luontoalueiden tiedot yhteen paikkaan. Kaikille avoin Metsäkartat-verkkosivu avautui 13.6.
Järjestöt EU-ministerikokoukseen osallistuvalle Tiilikaiselle: Suomen ilmastopolitiikan suunnan on muututtava
Donald Trumpin ilmoitettua Yhdysvaltojen vetäytymisestä Pariisin sopimuksesta, on EU:n johtajuus kansainvälisen ilmastopolitiikan kohtalonkysymys.
Ympäristöjärjestöt: Hossan kansallispuistoa ollaan vesittämässä
Hallitus esittää metsästyksen laajaa sallimista Hossaan perustettavassa kansallispuistossa. WWF:n, BirdLifen ja Luonto-Liiton mukaan tämä olisi alueen luonnonsuojelutavoitteiden vastaista, vähentäisi kansallispuiston houkuttelevuutta ja saattaisi pienentää sen aluetaloudellisia hyötyjä.
Mielenosoitus Helsingin metsien ja viheralueiden puolesta 26.10.
Helsingin yleiskaavaehdotus uhkaa kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja kaupunkilaisten virkistysalueita, mukaan lukien merkittäviä kulttuuriympäristöjä.
Luonto-Liiton Siilin piikki -palkinto Metsähallitukselle liito-oravan elinympäristöjen hävittämisestä Kainuussa
Luonto-Liiton liittovaltuusto myönsi viikonloppuna kymmenennen Siilin piikki –palkinnon Metsähallituksen Metsätalous oy:n Pohjanmaa-Kainuun alueyksikölle. Palkinnon perusteena ovat vuosia jatkuneet liito-oravien elinpiirejä tuhoavat vanhojen metsien hakkuut Ylä-Kainuussa.
Metsähallitus avohakkaa liito-oravien metsää – Luonnonsuojelijat vastustavat hakkuita maastossa
Metsähallitus avohakkaa parhaillaan Kainuussa Suomussalmella Leipimäen vanhaa metsää, joka on alueen viimeisiä liito-oravan elinpiirejä ja pohjoisimpia tiedossa olevia liito-oravan elinpiirejä. Alueella on tehty lukuisia liito-oravan pesähavaintoja. Luonnonsuojelijat vastustavat hakkuita maastossa.
Luonnonvarakeskuksen tuoreet tilastot liioittelevat suojeltujen metsien määrää
Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi tänään (15.9.) uudet metsien suojelun tilastot. Luken mukaan Suomen metsistä on suojeltu 12 %. Luku on kuitenkin harhaanjohtava. Varsinaista tuottavaa metsämaata on lakisääteisesti suojeltu hakkuilta koko maassa vain noin 5,7 %.
Malminkartanon koululaiset runoilivat uhanalaisesta lähimetsästään
Koululaisten lempipaikkoja lähimetsässä esittelevä Minun Kartanonmetsäni -näyttely on avoinna Malminkartanon kirjastossa.
Mielenosoittajat vastustavat hakkuita Lapinjärvellä
Mielenosoittajat vastustavat parhaillaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) eilen käynnistämiä hakkuita Lapinjärven Ilveskallion ympäristössä.
Luonnonvarakeskus hakkaa uhanalaisten lajien kotimetsässä Lapinjärvellä
Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja WWF vastustavat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tänään alkaneita hakkuita Lapinjärven Ilveskalliota ympäröivissä valtion metsissä. Lapinjärvi on yksi itäisen Uudenmaan arvokkaimmista luontoalueista. Osa metsästä on myös geenireservimetsää, jossa on tarkoitus turvata kuusen geneettistä monimuotoisuutta.
Mielenosoittajat vastustavat UPM:n hakkuita Ärjänsaaressa Kajaanissa
Mielenosoittajat vastustavat UPM Kymmene Oyj:n kiistanalaisia hakkuita Oulujärven Ärjänsaaressa Kajaanissa. Tämänhetkisen tiedon mukaan hakkuukoneet seisovat nyt, mutta UPM ei ole kuitenkaan suostunut pidättäytymään hakkuista.
Laajoja hakkuita suunnitellaan Helsingin Keskuspuistoon – Luonto-Liitto lyttää suunnitelman
Rakennusvirasto suunnittelee mittavia hakkuita Helsingin Keskuspuistoon. Aiotuilta hakkuukohteilta löytyi äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltua lahokaviosammalta ja liito-oravan elinpiiri. Luonto-Liitto vaatii hakkuusuunnitelmien keventämistä ja luontoarvojen tarkempaa selvittämistä. Järjestön aktivistit merkitsivät hakkuukohteita kylteillä maastoon lauantaina 21.11.
Metsähallituslain uudistus on heikosti valmisteltu
Luonto-Liiton mielestä Metsähallitusta koskevan lainsäädännön uudistaminen on valmisteltu kestämättömällä tavalla. Yhteisiä maitamme ja vesiämme koskevan lainsäädännön uudistustyön tulisi olla mahdollisimman avointa ja osallistavaa. Pyynnöistä huolimatta keskeisiä sidosryhmiä ei päästetty lakiuudistusta koskeviin kuulemistilaisuuksiin. Suuren julkisen paineen seurauksena lakiluonnos saatiin lopulta nopealle lausuntokierrokselle, mutta jälleen lausuntopyyntö lähetettiin vain suppealle joukolle sidosryhmiä. Metsähallitus hallinnoi noin kolmasosaa Suomen pinta-alasta. Näin suurta julkista maa- ja vesiomaisuutta koskevan lainsäädännön uudistustyötä ei saa valmistella suljettujen ovien takana.
Soidensuojeluohjelma vesitettiin
Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton mielestä soidensuojelun täydennysohjelma vesittyi. Järjestöt jättivät eriävän mielipiteen valmistelutyöryhmän loppuraporttiin.
Metsähallitus romuttamassa soiden suojelun
Soidensuojelun täydennysohjelma on saamassa karun päätöksen. Luontojärjestöt vetoavat ministeri Tiilikaiseen, jotta tämä pelastaisi soiden suojelupaketista valtionmaiden 50 000 hehtaarin osuuden.
Soidensuojeluohjelma mahdollista vielä pelastaa
Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ei kertonut tänään Helsinkiin koolle kutsumansa suopäivän päätteeksi ratkaisuaan tai edes aikataulua soidensuojelulle. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto jättivät ministerille ennen tilaisuutta ratkaisuehdotuksensa soidensuojeluohjelman toteuttamiseksi vielä tällä hallituskaudella.
Yksinkertaistava uutisointi hankaloittaa kokonaiskuvan muodostamista ilmastonmuutoksesta
Luonto-Liitto kommentoi Helsingin Sanomien uutista, jossa käsiteltiin ilmastonmuutosta metsätaloudelle hyödyllisenä ilmiönä.
Metsähallituksen suojelupäätös on riittämätön – luontojärjestöt suljettiin valmistelun ulkopuolelle
Metsähallitus on tänään julkaissut valtion maita koskevan, 13 000 hehtaaria koskevan suojelupäätöksen. Luonnonsuojelujärjestöjen mielestä päätös on askel oikeaan suuntaan, mutta esityksen pinta-ala on riittämätön. Lisäksi päätöksen valmistelussa unohdettiin täysin avoimuus ja sidosryhmien osallistaminen.
Hatarasti perusteltu ötökkälaki aiheuttaisi haittaa metsänomistajille ja luonnolle
Hallituksen esitys metsätuhojen torjuntaa koskevaksi laiksi, eli niin sanottu ötökkälaki, on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lainsäädäntöön esitetyt muutokset lisäävät toteutuessaan metsänomistajan velvollisuuksia ja kustannuksia sekä aiheuttavat suuria haittoja metsäluonnon monimuotoisuudelle. Tutkimustietoon perustuva näyttö kiristysten tarpeellisuudesta puuttuu.
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi metsätuhojen torjuntaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Luonto-Liitto toteaa seuraavaa.
Metsähallitus avohakkaa suojeluun esitettyä valkoselkätikan metsää Ruovedellä
Metsähallitus on avohakannut talven aikana Ruoveden Koivulahdella uhanalaisen valkoselkätikan elinpiiriä.
Metsähallituksen ennätystuloksen jäljet näkyvät luonnossa
Tuloksen parantelu valtion omaisuutta myymällä ei ole taloudellisesti kestävää.
Suomalaiset luontojärjestöt avustivat Venäjän uusimman kansallispuiston perustamisessa
Uuden kansallispuiston alue on yksi Euroopan luonnontilaisimpia ja laajimpia metsäerämaita.
UPM valmistelee hakkuita kuukkelireviirillä – Metsän tarina -elokuvan kuvauspaikalla
Yli-Vuokin virkistysmetsässä eivät luonto- ja virkistysarvot paljon paina
Kohtuus on kaukana Metsähallituksen tuloutustavoitteesta
Vapon vastuullisuuslupaukset eivät lopeta turpeenkaivuun ongelmia
Vaara-Kainuun arvometsille etsitään kansallispuiston sijaan muita suojelukeinoja
Siilin piikki Metsähallitukselle valtion arvometsien myymisestä
Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saaja metsäaktivisti Olli Manninen vaatii lisää resursseja metsien suojeluun
Luonnonsuojelujärjestöt: Lisää valtion maita suojelun piiriin
Metsähallitus hakkaa arvometsiä kesken uusien suojelualueiden valintaa

Vaara-Kainuun kansallispuistoesitys sai kannatusta ja kritiikkiä


Kaivosteollisuuden kasvojenpesu ei onnistu matkailuyritysten taakse piiloutumalla
Vaara-Kainuun kansallispuistoehdotus esitellään tänään Metsäjuhlassa Puolangalla
Suomalaiselle metsäaktivistille Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinto
Vaasan kaupungin metsänhakkuusta tutkintapyyntö poliisille
Haarapääskyt ovat saapuneet
Luonto-Liitto kannustaa kaupunkilaisia puolustamaan lähimetsiään
Kevät toi västäräkin
Valtion maiden arvokkaiden luontokohteiden ulosmittaaminen keskeytettävä
Huomenna osoitetaan mieltä poronhoitoalueen susien puolesta
Kevätseurannassa tehtiin havaintoennätys!
Helsingin kaupungin metsänhakkuita vastustetaan mielenosoituksella Meri-Rastilassa
Luonto-Liiton Kevätseuranta kutsuu havainnoimaan keväistä suoluontoa
Hossan retkeilyalueen hakkuista pidättäytyminen hyvä päätös Metsähallitukselta
Mielenilmaus jatkuu Oulun Sanginjoen metsässä
Sanginjoen metsiä puolustetaan mielenosoituksin Oulussa
Oulun kaupunki tuhoaa kansallispuistoksi ehdotettua metsää
Metsähallitus täyttää valtion ylisuuret tuotto-odotukset luonnon kustannuksella
Metsähallitus tuhoaa luonnonmetsiä ja pilaa retkeilymahdollisuuksia Hossan retkeilyalueella
Karjalan tasavallan alueidenkäyttösuunnitelma uhkaa Euroopan merkittävimpiä metsäalueita
Tutkimusmetsien hakkuissa hävitetään luontoarvoja
Järjestöt esittävät arvokkaan vaara-alueen suojelua Paljakan luonnonpuiston kupeessa
Äänisen niemimaan upeat erämaat saivat GPS-luontopolun
Ympäristöjärjestöt julkaisivat kartalla ehdotuksensa suojelukohteista metsäyhtiöiden maille
Metsähallituksen Pohjanmaan alueen hakkumääriä ei voi lisätä
Luonto-Liitto vaatii Vapoa luopumaan Viurusuosta
Lausunto uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi
Metsähallitus vesittää valtion retkeilyalueiden suojelutavoitteita
Luonnonsuojelujärjestöt vaativat puolueilta suunnanmuutosta ympäristönsuojeluun
Lausunto Teijon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta
Metsäyhtiö Tornator tuhoaa korvaamatonta metsäaluetta
FSC- sertifiointi etenee mutta ei poista metsien suojelun tarvetta
Ympäristöjärjestöt toivovat lisää hyviä suojelupäätöksiä Tornatorilta ja ympäristöministeriöltä
Lausunto Metsähallituksen selvityksestä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä
Suot ovat Suomen kansallisaarre – vain hölmö polttaa aarteensa savuna ilmaan
Luonto-Liiton elokuvakiertue pureutuu metsien häviämiseen
Ympäristöjärjestöt: Pallas-lakimuutoksen käsittely keskeytettävä
Metsähallitus avohakkaa edelleen virkistysmetsiä
Ympäristöjärjestöt vaativat metsäyhtiöiltä kunnollisia suojelutoimia Etelä-Suomeen
Ympäristöjärjestöt: Metsien hiilinielukysymys uhkaa vesittää päästöleikkaukset
Suomen ensimmäinen GPS-luontopolku avattiin Inarissa
Siilin piikki maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle
Luonto-Liitto kannustaa Metsähallitusta suojelemaan loputkin vanhat metsät
Finnish old-growth forest being clearcut in Kainuu - forest activists in danger
Luonnonsuojelijat hengenvaarassa Metsähallituksen aarniometsähakkuilla
Luonnonsuojelijat vaativat Metsähallitusta lopettamaan välittömästi aarniometsähakkuut
Stora Enso hakkasi suojeltavaksi esitettyä metsää Etelä-Karjalassa
Inarin retkeilyalueen metsät lumosivat suomalaiset ja venäläiset nuoret
Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri: Suomalais-venäläiset nuoret kehittämään Inarin luontomatkailua
Luonnonsuojelujärjestöt esittävät hakkuukieltoa valtion retkeilyalueille
Sademetsäpuuta edelleen myynnissä suomalaisissa kesäkalusteissa
Neljäs tutkintapyyntö Metsähallituksen hakkuista
Luonto-Liitto: Turpeen energiakäytöstä luovuttava
Luonto-Liitto: Helsingin metsienhoito sivuuttaa kaupunkimetsien arvot
Ympäristöjärjestöt varoittavat Pallaksen lakiesityksestä
Valtionmetsien hakkuita Länsi-Suomessa vähennettävä
Ympäristöjärjestöt paljastavat: Stora Enson sellukattilaan 300-vuotiasta puuta
Vanhempien mielenosoitus vaatii: säästäkää erämaametsät lapsille!
Stora Enso köper massa från skövlad finsk urskog
Luonto-Liitto vaatii Metsähallitusta lopettamaan suojelemattomien erämaametsien hakkuut Metsä-Lapissa
Metsähallitus tuhosi jälleen kuukkelireviiriä Virroilla
Pallaksen lisärakentaminen vaarantaisi muutkin kansallispuistot
Metsähallitus tietää hakkaavansa uhanalaisen kuukkelin reviirillä
Metsähallitus hävittää harvinaista kuukkelin elinaluetta Virroilla
Ympäristöjärjestöt: Metsäyhtiöt mukaan metsiensuojelutalkoisiin
Suojelijat protestoivat metsähakkuita lauantaina Ruokolahdella
Metsähallituksen hakkuusuunnitelmia korjattiin luontoystävällisemmiksi Jämsässä
Made In Sademetsä -nettipeli opastaa sisustamisessa
Puun myyntiveron kevennys on kestämätöntä yhteiskuntapolitiikkaa
Metsänomistajille kerrottava myös suojelun kannattavuudesta
Ympäristöjärjestöiltä mittava esitys metsiensuojelun kehittämiseksi Etelä-Suomessa
Älä kaada pesämetsää
Kuusi puutarhakalusteita myyvää liikettä vihreässä luokassa järjestöjen luokituksessa
Ympäristöjärjestöjen arvosana hallituksen ensimmäisestä vuodesta välttävä
Luonnonsuojelijat poistavat hakkuumerkit uhanalaisten lintujen kotimetsistä
Valtiovarainministeriö sinetöimässä metsälajien massasukupuuton
Surumarssi Liperinsuon muistolle 13.3. klo 14 Helsingissä
Liperinsuon hakkuita protestoidaan nyt Tikkurilassa - ministerit kutsuttiin maastoon
Luontojärjestöt vetoavat puun ostajiin Liperinsuon hakkuukiistassa
Luonnonsuojelijat puolustavat Liperinsuon metsiä
Luontojärjestöt vaativat Puolangan Liperinsuon hakkuiden keskeyttämistä
METSO-ohjelma meni viherpiipertelyksi
Etelä-Suomen metsien tulevaisuudesta päätetään tänään
Arvometsiä hakataan Etelä-Suomessa – suojeluohjelma viipyy
Etelä-Suomen metsistä suojeltava vähintään kymmenen prosenttia
Metsähallituksen aarniometsähakkuista tutkintapyyntö poliisille
Syksyn koululähettilästoiminta käynnistyy
Luonto-Liitto vaatii Metsä-Lapin ikimetsien suojelua hakkuilta
Luonnonsuojelijat vastustavat hakkuiden lisäämistä Pohjanmaan valtionmailla
Puutarhahuonekaluissa myydään edelleen sademetsäpuuta
Lintujen pesimäkausi alkanut - vältä metsänhakkuita
Vanhoista metsistä löytyi tieteelle uusia eliölajeja
Kansallispuistojen veroinen metsäalue löytyi Etelä- ja Pohjois-Savon rajaseudulta
Luonto-Liitolle kainuulainen metsävastaava
Suomi viisveisaa kansainvälisistä ympäristösopimuksista
Luonto-Liitto julkaisi ympäristöopassarjan nuorille
Hakkuut uhkaavat erämaita
Selvitys: Puutarhahuonekaluissa runsaasti sademetsäpuuta
Varo sademetsäpuuta puutarhakalusteissa
Metsähallituksen hakkuut Malahvialla perusteettomia
Bialowiezan metsä saa ihmiset liikkeelle ympäri maailman
Retkeilyalueet retkeilykäyttöön - Hakkuut valtion retkeilyalueilla lopetettava
Etelä-Suomen metsät saivat omat verkkosivut
Metsähallituksen toiminta syö tulevaisuuden suojelumahdollisuuksia
Ympäristöjärjestöiltä visio Euroopan paperiteollisuuden muuttamiseksi kestäväksi - Paperinkulutus laskuun, teollisuuden puunhankinnan vastuullisuus nousuun
Vastuu metsiensuojelusta kuuluu kaikille - Yksityisten rooli korostunut liikaa
Metsiensuojeluongelmat ratkaistava toimenpiteillä, ei mielikuvilla - Luonto-Liitto kaipaa metsiensuojeluun tekoja mielikuvamarkkinoinnin sijaan
Metsäaktivismia Helsingissä: Luonnonsuojelijat siirsivät kaadettuja puita takaisin metsiin
Luonto-Liiton valtuusto toivoo ympäristöministeriöltä ryhdistäytymistä luonnonsuojeluasioissa
Luonto-Liitto toivoo malttia Pohjois-Suomen metsäkeskusteluun
Helsingin puistometsähakkuut rajusti ylimitoitettuja
Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksesta unohtui luonnonsuojelu
Luonto-Liitto saa Luonto- ja ympäristöpalkinnon tänään
Pääkaupunkiseudun metsävastaava aloittaa
Siilin Piikki -palkinto 4H-järjestölle
Kaavamerkinnöissä parannettavaa Helsingin yleiskaavaprosessissa
Lisää suojelualueita ihmisille
Metsähallituksen provokaatio vaarantaa Etelä-Suomen valtionmaiden suojeluprosessin uskottavuuden
Luonnonsuojelijat inventoivat Metsähallituksen hakkuualuetta Lopella
Luontojärjestöt edellyttävät Metsähallitukselta pidättäytymistä potentiaalisten suojelumetsien hakkuista
Valokuvanäyttely Etelä-Suomen metsistä
Haagin ympäristökokouksen päätökset edellyttävät uutta luonnonsuojelun rahoitusohjelmaa
Suomi elää metsästä - ei vain puusta
Rion lupaukset vihdoin toteutettava - Metsiensuojelu tarvitsee lisärahoitusta
10 vuotta Riosta: Aarniometsien hakkuut jatkuvat
Tukimielenosoitus Umpinaisen aarniometsälle Metsähallituksen pääkonttorilla
Metsähallitus: Hehtaarin laikku turvaa aarniometsän luonnonarvot - Luonto-Liitto vaatii selvitystä Metsähallituksen toiminnasta
Metsäaktivistit puolustavat Hämeenvaaran aarniometsää - YM:n valvottava vanhojen metsien suojeluohjelman toteutumista
Aarniometsän puolustaminen kielletty, hävittäminen sallittu
Metsähallituksen linjamuutos: Aarniometsää hakataan vaikka poliisivartiossa
Valtion aarniometsää kaatuu taas Taivalkoskella
Metsähallitus aikoo jatkaa hakkuita turvaohjeistaan huolimatta
Ympäristöjärjestöt torjuvat metsäteollisuuden sertifiointihankkeet ja peräänkuuluttavat uskottavaa metsäsertifiointia
Suomalainen metsäsertifiointi ei vastaa markkinoiden toivomuksiin - arvometsien hakkuut jatkuvat
Metsähallitus hakkaa uhanalaisen kuukkelin reviiriä Virroilla - Luonnonsuojelijat protestoivat maastossa
Metsäyhtiöiden ja valtion muutettava asennettaan Etelä-Suomen metsien suojeluun
Luonto-Liitto tyytymätön Suomussalmen Malahvian alueen rajaukseen -hakkuut uhkaavat arvoalueita
Pohjois-Euroopan vanhojen metsien kartat julkaistiin
Metsäliitto osti puuta Muurmanskiin suunnitellulla suojelualueella hakkaavalta yhtiöltä
Mielipidemittaus Karjalassa: puun vientiä Suomeen supistettava
Laamasenvaaran hakkuut jatkuvat
Luonto-Liitto vetoaa puun ostajiin
Paperinkulutuksen vähentäminen