Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liiton metsäryhmä vastustaa Vienan reitin hakkuita maastossa Suomussalmella

Luonto-Liiton metsäryhmä vastustaa Vienan reitin hakkuita maastossa Suomussalmella

Luonto-Liiton metsäryhmän edustajat ovat tänään maastossa Suomussalmen Vienan reitin hakkuilla. Metsähallitus hakkaa Vienan reitin maisemia ja reitin varsia nyt Kevättijärven kaakkoispuolella Ranta-ahon kohdalla.
Luonto-Liiton metsäryhmä vastustaa Vienan reitin hakkuita maastossa Suomussalmella

Kuva: Metsäkoneen yliajama uhanalaisten jäkälälajien tarvitsema palokanto Vienan reitin hakkuulla 6.11.2019. Joni-Matti Kusmin

Hakkuualueelta on löytynyt uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymiä, joiden elinympäristön hakkaaminen on Metsähallituksen ympäristöoppaan vastaista. Lajihavainnoista on ilmoitettu Metsähallitukselle, joka ei suostunut keskeyttämään hakkuita.

Vienan reitistä on kiistelty vuosien ajan. Viimeksi ainutlaatuisen reitin ja sen maisemametsien puolesta vetosi laaja joukko paikallisia kulttuuri-, luonto- ja matkailualojen tahoja heinäkuussa 2019. Metsähallitukselle sekä ympäristö- ja maa- ja metsätalousministereille osoitetun kirjelmän allekirjoittaneiden joukossa on muun muassa Lönnrot-seuran, Mustarindasäätiön, Juminkeko-säätiön, Kianto-seuran ja Vanha-Kurimoseuran edustajia sekä lukuisia kainuulaisia matkailuyrittäjiä.

Metsähallitus kertoi eilen keskeyttävänsä avohakkuut reitin lähimetsissä mutta jatkavansa harvennushakkuita. Lukuisiin kohtiin reitin lähistölle suunniteltuja avo- ja siemenpuuhakkuita laitos kertoi jatkavansa keväällä.

Luonto-Liitto vaatii Vienan reitin hakkuiden pysäyttämistä ja vetoomuksen kohteena olevien metsien rauhoitusta ja asianmukaista käsittelyä, kuten ympäristö- ja muut järjestöt ja tahot ovat useaan otteeseen pyytäneet.

Vienan reitin lähimetsien suojelussa on kyse sekä luonnon monimuotoisuudesta että erityisesti maisemasta ja ainutlaatuisesta kulttuurihistoriallisesta kohteesta.

Lisätiedot:

Joni-Matti Kusmin, Luonto-Liiton Savo-Karjalan piirin metsävastaava (maastossa), p. 040 963 2664

Lauri Kajander, Luonto-Liiton metsävastaava, p. 045 1179 610, lauri.kajander@luontoliitto.fi

Linkkejä:

Hakkuukohteen sijainti kartalla

Kainuulaisten kulttuuri-, luonto- ja matkailualan tahojen vetoomus Vienan reitin puolesta 27.7.2019

Luonto-Liiton, SLL:n ja luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin yhteinen vetoomus Vienan reitin puolesta 13.12.2016

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,