Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsähallitus jatkaa liito-oravan elinpiirin hävittämistä Suomussalmella – luonnonsuojelijat keskeyttivät hakkuut

Metsähallitus jatkaa liito-oravan elinpiirin hävittämistä Suomussalmella – luonnonsuojelijat keskeyttivät hakkuut

Metsähallitus hakkaa edelleen Leipimäen liito-oravametsää Suomussalmella. Mielenosoittajat ovat juuri keskeyttäneet kahdella hakkuukoneella tehtävät hakkuut. Hakkuissa rikotaan todennäköisesti luonnonsuojelulakia, joka kieltää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämisen. Luonnonsuojelijat ovat vastustaneet hakkuita maastossa maanantaista 19.9. lähtien.

Metsähallitus ei ole suostunut keskeyttämään hakkuita toistuvista pyynnöistä huolimatta, vaikka hakkuualueella on tehty uusia havaintoja liito-oravasta. Myös jo hakatun kuusen kannon tyveltä löytyi liito-oravan jätöksiä. Tänä aamuna 21.9. luonnonsuojelijat pyysivät poliisia pysäyttämään todennäköisesti luonnonsuojelulain vastaiset hakkuut, mutta poliisi ei ryhtynyt asiassa toimeen. Hakkuista on tekeillä tutkintapyyntö.

Metsähallitus on julkisuudessa väittänyt saaneensa tiedon uusista liito-oravahavainnoista vasta hakkuiden alettua. Todellisuudessa Metsähallitukselle on toimitettu tieto hakkuualueella sijaitsevista uusista liito-oravahavainnoista jo heinäkuussa. Tästä tiedosta välittämättä Metsähallitus aloitti hakkuut vanhojen tietojensa pohjalta.

Kainuun ELY-keskukselle on tehty hakkuista 15.9. vireillepanoaloite, jossa vaadittiin luonnonsuojelulain vastaisten hakkuiden keskeyttämistä. ELY-keskus ei tehnyt mitään, vaan antoi Metsähallituksen jatkaa hakkuita. Viimein 21.9. ELY lähetti paikalle edustajan, mutta ei kuitenkaan omaa virkamiestään. ELY:n lähettämä kartoittaja ei ole töissä ELY:ssä vaan paikallisessa yrityksessä eikä hän ole koulutukseltaan biologi.

“Kainuun ELY-keskus ei kanna vastuutaan. Käsittämätöntä, että Metsähallituksen annetaan jatkaa todennäköistä tahallisen luonnonsuojelurikoksen tekemistä. Ensin ELY-keskus ei puutu asiaan päiväkausiin ja lähettää lopulta laillisuusvalvontaa tekemään henkilön, joka ei ole virkasuhteessa ELY-keskukseen ja jonka vastuu ja pätevyys asiassa on kyseenalainen. Kyseinen henkilö itsekin myönsi maastossa, että luotettavan liito-oravakartoituksen tekeminen ei ole tähän vuodenaikaan edes mahdollista. Samaan aikaan hakkuukoneet hakkaavat hehtaarikaupalla suojellun liito-oravan elinpiiriä ja juuri tehdyltä hakkuuaukolta löytyy liito-oravan jätöksiä”, toteaa Luonto-Liiton metsäryhmän puheenjohtaja Hanna Jauhiainen, joka on ollut paikan päällä maanantaista asti.

Leipimäen alue on viimeinen vanhan metsän saareke Tulisuo-Varpusuon Natura2000 -alueen pohjoispuolella. ELY-keskuksen vuoden 2013 raportin mukaan liito-oravan säilyminen on vaarantunut koko Ylä-Kainuussa ja useilla Natura-alueilla, koska Metsähallituksen hakkuut ovat eristäneet alueet. Liito-oravan hävittämisen lisäksi myös Natura-alueiden suojeluarvojen heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla. 

Linkit:

 

Lisätiedot:

Hanna Jauhiainen (maastossa), puheenjohtaja, Luonto-Liiton metsäryhmä, puhelin 050 3824 658
Lauri Kajander, metsävastaava, Luonto-Liitto, puhelin 045 1179 610, lauri.kajander(a)luontoliitto.fi

21.09.2016